VPBank tuyển Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng và Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Giao dịch

  • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hungviet

Founder
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cần tuyển Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng (Mã số: HO276) hoặc Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Giao dịch (Mã số: HO277) để vào làm việc trong Trung tâm Đào tạo & Phát triển nguồn Nhân lực. VPBank không giới hạn thời gian nhận hồ sơ nhưng sẽ ưu tiên cho ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Nhiệm vụ:Đối với vị trí Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng (Mã số: HO276): Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo liên quan tới nghiệp vụ thẩm định tín dụng, quản lý tín dụng, phân tích tài chính doanh nghiệp; Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo điện tử (E learning) về sản phẩm, quy trình nội bộ của VPBank; Trực tiếp giảng dạy các chương trình đào tạo được phân công: truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động học tập trong lớp…; Chấm thi, thống kê và phân tích kết quả điểm thi; Tham gia các dự án phát triển nguồn nhân lực; Tham gia xây dựng và chủ trì các diễn đàn về nghiệp vụ tín dụng và các nội dung liên quan; Tham gia đánh giá, đo lường chất lượng các chương trình đào tạo; Tham gia đánh giá, đo lường hiệu quả của đào tạo áp dụng vào thực tế công việc; Tham gia đánh giá các hoạt động giảng dạy của các giảng viên khác; Tư vấn, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Tư vấn, góp ý về các chương trình đào tạo khác của Ngân hàng: cấu trúc, nội dung, thời lượng, giảng viên…; Tư vấn, hỗ trợ các giảng viên kiêm chức trong công tác giảng dạy: cách thức xây dựng giáo trình/bài giảng, thiết kế slide trình chiếu, phương pháp truyền đạt, phương pháp học tập…; Tham gia các hoạt động phân tích & xác định nhu cầu đào tạo; Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo có thẩm quyền phân công. Đối với vị trí Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Giao dịch (Mã số: HO277): Thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo liên quan tới nghiệp vụ kế toán giao dịch; Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo điện tử (E learning) về sản phẩm, quy trình nội bộ của VPBank; Trực tiếp giảng dạy các chương trình đào tạo được phân công: truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động học tập trong lớp…; Chấm thi, thống kê và phân tích kết quả điểm thi; Tham gia các dự án phát triển nguồn nhân lực; Tham gia xây dựng và chủ trì các diễn đàn về nghiệp vụ kế toán giao dịch và các nội dung liên quan; Tham gia đánh giá, đo lường chất lượng các chương trình đào tạo; Tham gia đánh giá, đo lường hiệu quả của đào tạo áp dụng vào thực tế công việc; Tham gia đánh giá các hoạt động giảng dạy của các giảng viên khác; Tư vấn, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; Tư vấn, góp ý về các chương trình đào tạo khác của Ngân hàng: cấu trúc, nội dung, thời lượng, giảng viên…; Tư vấn, hỗ trợ các giảng viên kiêm chức trong công tác giảng dạy: cách thức xây dựng giáo trình/bài giảng, thiết kế slide trình chiếu, phương pháp truyền đạt, phương pháp học tập…; Tham gia các hoạt động phân tích & xác định nhu cầu đào tạo.

Yêu cầu:Đối với vị trí Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Tín dụng (Mã số: HO276): Có trình độ từ Đại học trở lên, tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc chuyên ngành phù hợp như kế toán, kinh tế, tài chính ngân hàng,… thuộc các trường Đại học khối kinh tế như Kinh tế Quốc dân, Tài chính Kế toán, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Thương mại… Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị nhân sự; Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác đào tạo về nghiệp vụ tín dụng, phân tích tài chính doanh nghiệp; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm/phòng Đào tạo thuộc các Ngân hàng lớn hoặc giảng viên chính thuộc các trường đại học có uy tín đã có kinh nghiệm tham gia giảng dạy cho các Doanh nghiệp và Ngân hàng; Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ và chất lượng dịch vụ; Tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên; Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, có khả năng xây dựng slide giảng dạy chuyên nghiệp. Đối với vị trí Giảng viên đào tạo Nghiệp vụ Kế toán Giao dịch (Mã số: HO277): Có trình độ từ Đại học trở lên, tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc chuyên ngành phù hợp như kế toán, kinh tế, tài chính ngân hàng,… thuộc các trường Đại học khối kinh tế như Kinh tế Quốc dân, Tài chính Kế toán, Học viện Ngân hàng, Đại học Ngoại thương, Thương mại… Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị nhân sự; Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán giao dịch của Ngân hàng thương mại, ưu tiên các ứng viên là Kiểm soát viên Kế toán giao dịch; Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ và chất lượng dịch vụ; Tiếng Anh trình độ C hoặc tương đương trở lên; Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, có khả năng xây dựng slide giảng dạy chuyên nghiệp.

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên nộp trước bản thông tin ứng viên theo mẫu (Ứng viên lấy bản mẫu tại đây) có ảnh 4cm x 6cm chụp trong vòng 3 tháng gần đây, gửi tới email: anhmtv@vpb.com.vn (lưu ý gửi file đính kèm); VPBank sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,143
Thành viên mới nhất
muabanpallet
Back
Bên trên