Vietcombank Vietcombank Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm tra Nội bộ khu vực Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội

vieclammoi

Super Moderator
Super Mod
Vị trí tuyển dụng
 1. Vị trí tại Hội sở

CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ - KV HỒ CHÍ MINH

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị
a. Thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
b. Thực hiện hoạt động kiểm tra theo phân công của lãnh đạo.
c. Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
d. Theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc

1. Trình độ:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh;
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;
 • Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học bao gồm:

 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Thương mại
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

 • Am hiểu ở mức thông dụng về kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.
 • Am hiểu kiến thức về kiểm tra/kiểm toán.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN về quản trị kinh doanh/quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm tra nội bộ.'
7. Kinh nghiệm:
 • Cán bộ có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như: Tín dụng, Tài chính kế toán, Tài trợ thương mại, Kiểm tra kiểm toán, kiểm soát nội bộ...
  Hoặc cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại 04 công ty kiểm toán độc lập lớn (KPMG, EY, Deloitte, PWC) đã thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại.
  Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Khả năng làm việc với cường độ cao
2. Khả năng:
 • Phân tích/phán đoán
 • Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân:
 • Có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Khách quan, trung thực;
 • Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm;
 • Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.
 • Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.
 • Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà
CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ - KV CẦN THƠ

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị
a. Thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
b. Thực hiện hoạt động kiểm tra theo phân công của lãnh đạo.
c. Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
d. Theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc

1. Trình độ:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh;
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;
 • Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học bao gồm:
 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Thương mại
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Trường Đại học Cần Thơ (chỉ áp dụng với với trường hợp tuyển dụng cán bộ cho Phòng KTNB khu vực 8 tại Cần Thơ)
 • Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

 • Am hiểu ở mức thông dụng về kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.
 • Am hiểu kiến thức về kiểm tra/kiểm toán.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN về quản trị kinh doanh/quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm tra nội bộ.
7. Kinh nghiệm:
 • Cán bộ có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như: Tín dụng, Tài chính kế toán, Tài trợ thương mại, Kiểm tra kiểm toán, kiểm soát nội bộ...
 • Hoặc cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại 04 công ty kiểm toán độc lập lớn (KPMG, EY, Deloitte, PWC) đã thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại.
 • Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Khả năng làm việc với cường độ cao
2. Khả năng:
 • Phân tích/phán đoán
 • Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân:
 • Có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Khách quan, trung thực;
 • Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm;
 • Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.
 • Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.
 • Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà
CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ - KHU VỰC HÀ NỘI

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị
a. Thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
b. Thực hiện hoạt động kiểm tra theo phân công của lãnh đạo.
c. Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.
d. Theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị sau kiểm tra của các đơn vị theo phân công của lãnh đạo.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc

1. Trình độ:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc, sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;
 • Trình độ tin học: Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm).

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học bao gồm:

 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Đại học Ngoại thương
 • Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh
 • Học viện Tài chính
 • Đại học Thương mại
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước
4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

 • Am hiểu ở mức thông dụng về kiến thức phân tích tài chính/Quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng.
 • Am hiểu kiến thức về kiểm tra/kiểm toán.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật, NHNN về quản trị kinh doanh/quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.
 • Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm tra nội bộ.
7. Kinh nghiệm:
 • Cán bộ có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại ngân hàng thương mại trong các lĩnh vực như: Tín dụng, Tài chính kế toán, Tài trợ thương mại, Kiểm tra kiểm toán, kiểm soát nội bộ...
 • Hoặc cán bộ có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại 04 công ty kiểm toán độc lập lớn (KPMG, EY, Deloitte, PWC) đã thực hiện kiểm toán ngân hàng thương mại.
 • Ưu tiên cán bộ có hiểu biết các chuẩn mực/thông lệ quốc tế về công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát tuân thủ.
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Khả năng làm việc với cường độ cao
2. Khả năng:
 • Phân tích/phán đoán
 • Tư duy Logic
3. Phẩm chất cá nhân:
 • Có ý thức chấp hành pháp luật;
 • Khách quan, trung thực;
 • Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
 • Có tinh thần trách nhiệm;
 • Có tinh thần học hỏi, cầu thị và chia sẻ trong công việc.
 • Chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.
 • Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà
? ỨNG TUYỂN

Xem thêm về

VietinBank Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động thẻ

VietinBank Tuyển dụng CV/CVC Theo dõi nguồn tin về các mối nguy hại

VietinBank Tuyển dụng Nhân viên/ Chuyên viên SOC Tier 2

VietinBank Tuyển dụng CVC/CVCC SOC Manager

VietinBank Tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ khu vực miền Nam

VietinBank Tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ khu vực miền Bắc


Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng Ngành Ngân hàng:
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,569
Số bình luận
528,072
Tổng số thành viên
350,930
Thành viên mới nhất
lucky88bar
Back
Bên trên