vietcombank

 1. Anth

  Vietcombank Tuyển dụng Cộng tác viên năm 2024

  Tin tuyển dụng từ Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - VietcomBank – Chi nhánh Tây Hồ, chi tiết đến ứng viên như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 03 CTV 2. Mô tả công việc: Hỗ trợ thực hiện tác nghiệp cho các KHDN (bao gồm giải ngân, thu nợ, LC, bảo lãnh….) và công việc tác nghiệp khác theo yêu cầu của...
 2. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Nhóm Huy động vốn, Bancas, Đầu tư

  Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc 1. Phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ được phân công quản lý để cung ứng trên các kênh phân phối, phù hợp với chính sách khách hàng được thiết kế cho từng phân khúc: Tham gia vào quá trình thiết kế chính sách khách hàng để đề xuất sản phẩm dịch vụ bán lẻ...
 3. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Nhóm Sản phẩm tín dụng bán lẻ

  Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc 1. Phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ được phân công quản lý để cung ứng trên các kênh phân phối, phù hợp với chính sách khách hàng được thiết kế cho từng phân khúc: Tham gia vào quá trình thiết kế chính sách khách hàng để đề xuất sản phẩm dịch vụ bán lẻ...
 4. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ 1

  Nơi làm việc: Hà Nội Mô tả công việc 1. Phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ được phân công quản lý để cung ứng trên các kênh phân phối, phù hợp với chính sách khách hàng được thiết kế cho từng phân khúc: Tham gia vào quá trình thiết kế chính sách khách hàng để đề xuất sản phẩm dịch vụ bán...
 5. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán/GDV (kinh nghiệm)

  Vị trí Địa điểm Chi tiết tuyển dụng [Bắc Ninh] CV khách hàng (kinh nghiệm) Bắc Ninh Tại đây [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh Tại đây [Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hải Phòng Tại đây [Hoàng Mai] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội Tại đây [Ba đình]...
 6. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank Chuyên viên Định giá tài sản chung tại Hà Nội

  Mô tả công việc 1. Thực hiện các nhiệm vụ sau: a) Thực hiện định giá TSBĐ và có ý kiến liên quan đến thẩm định TSBĐ theo quy định được phân công, đảm bảo tuân thủ quy định, quy trình và tiến độ công việc. b) Thực hiện kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ. c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tài sản...
 7. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt Tín dụng tại Hà Nội

  Mô tả công việc 1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng: Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu tín dụng. Phối hợp với các Phòng ban TSC, Phòng khách hàng Chi nhánh thu thập dữ liệu cần thiết từ khách hàng phục vụ cho công tác phê duyệt, tiến hành kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Rà...
 8. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Long An

  Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn gói các sản phẩm ngân...
 9. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phê duyệt tín dụng

  Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Mô tả công việc 1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng: Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu tín dụng. Phối hợp với các Phòng ban TSC, Phòng khách hàng Chi nhánh thu thập dữ liệu cần thiết từ khách hàng phục vụ cho công tác phê duyệt, tiến hành kiểm tra thực...
 10. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên hành chính quản trị - Phụ trách công tác mua sắm và hậu cần

  Nơi làm việc: Hưng Yên I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ chính a) Triển khai xây dựng kế hoạch của của Phòng/Trường về công tác hành chính, quản trị trong phạm vi công việc được phân công; b) Quản lý tài sản, kho tàng và trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư phục vụ hoạt động của TĐT đúng quy...
 11. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên hành chính quản trị - Phụ trách công tác kỹ thuật

  Nơi làm việc: Hưng Yên I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ chính Xây dựng và triển khai kế hoạch/dự toán/mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng tài sản, thiết bị máy móc, hệ thống kỹ thuật của TĐT và thanh quyết toán chi phí theo quy định; Đầu mối quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật tại TĐT; Giám sát...
 12. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng tập trung đợt X với 120 chỉ tiêu [28.11]

  Ngân hàng Vietcombank tiếp tục tuyển dụng nhân sự đợt X/2023 với số lượng 120 chỉ tiêu tại chi nhánh trên toàn quốc, cụ thể như sau: 1. Chi tiết chỉ tiêu Số lượng: 120 chỉ tiêu 2. Thời gian và hình thức nhận hồ sơ Hình thức nhận hồ sơ: Trực tuyến Thời gian nhận hồ sơ: - Đối với vị trí không...
 13. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Kế toán/GDV

  Vị trí Địa điểm Chi tiết tuyển dụng [Sài Thành] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh Tại đây [Quảng Bình] CV khách hàng có kinh nghiệm Quảng Bình Tại đây [Móng Cái] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm) Quảng Ninh Tại đây [Thanh Xuân] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội Tại đây...
 14. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Phó phòng, Trưởng phòng tại các chi nhánh mới

  Vị trí Địa điểm Chi tiết tuyển dụng [CN MỚI 2023_Nam Bắc Ninh] Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng Bắc Ninh Tại đây [CN MỚI 2023_Sơn Tây] Trưởng Phòng Hành chính nhân sự ngân quỹ Hà Nội Tại đây [CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng Phòng Kế toán Hà Nội Tại đây [CN MỚI 2023_Đông Đô] Trưởng...
 15. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

  Nơi làm việc: Hòa Bình Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn gói...
 16. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên kế toán/GDV

  Nơi làm việc: Hải Phòng Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Giải đáp thắc mắc của khách hàng; thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Thực hiện các giao...
 17. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng

  Nơi làm việc: Phố Hiến (Hưng Yên) Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm...
 18. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán/GDV

  Nơi làm việc: Móng Cái (Quảng Ninh) Mô tả công việc Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Giải đáp thắc mắc của khách hàng; thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Thực...
 19. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng (kinh nghiệm)

  Vị trí Địa điểm Chi tiết tuyển dụng [Ba đình] CV khách hàng (kinh nghiệm) Hà Nội Tại đây [Khánh Hòa] CV khách hàng (kinh nghiệm) Khánh Hòa Tại đây [Thủ Thiêm] CV khách hàng (kinh nghiệm) TP Hồ Chí Minh Tại đây [Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm) Phú Thọ Tại đây [Bắc Hà Nội]...
 20. vieclammoi

  Vietcombank Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

  Nơi làm việc: Quảng Nam Mô tả công việc Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy định hiện hành về cho vay. Phát triển khối khách hàng doanh nghiệp và cá nhân nhằm bán trọn...
Back
Bên trên