HOT UCP600 áp dụng cho những phương thức thanh toán quốc tế nào?

emcocghe

Administrator
Bank's User
Liệu UCP600 chỉ áp dụng cho thư tín dụng chứng từ hay cả các phương thức thanh toán quốc tế khác như nhờ thu, chuyển tiền?

Giải đáp:
Theo điều 1 UCP 600
, thì quy tắc này áp dụng cho bất cứ tín dụng chứng từ nào có chỉ ra một cách rõ ràng là có dẫn chiếu đến các Quy tắc này. Mà tín dụng chứng từ là một cam kết chắc chắn không thể hủy bỏ của ngân hàng phát hành về việc thanh toán khi có xuất trình phù hợp như LC/ Bảo lãnh/ SBLC. Còn nhờ thu hay chuyển tiền không có bất cứ cam kết hay nghĩa vụ thanh toán nào của Ngân hàng nên không áp dụng UCP.

Nguồn: Chị Dương Minh Ngọc - Giảng viên UB Academy
 

Featured resources

Featured resources

Top