Tuyển dụng tập trung hội sở BIDV

Li Gyan

Verified Banker
Đợt tuyển Ban Định chế tài chính đã có thông tin j chưa nhỉ mọi người :D
 


popodo

Thành viên
Mọi người ơi, các vị trí đã được phỏng vấn hết chưa vậy?
Có ai hỏi được các anh chị bên Nhân sự thời gian có kết quả tuyển dụng không?
Nếu ai được gọi thì thông báo cho mọi người để đỡ phải ngóng :)
 


Khoai Hà

Verified Banker
Ban ĐCTC là pv vào ngày 28/1, đến giờ chưa thấy kq j :D
Thế à. :). Tại t thấy trong danh sách tuyển đợt rồi k thấy ban định chế nên lại nghĩ bạn thi trc đấy. Anw, lúc nào có kết quả thì ới mọi người cùng biết nhé!
 


popodo

Thành viên
Thấy bảo có người đc gọi rồi Ai đc gọi vị trí nào thì thông báo cho mọi người với
 Top