Tổng hợp một số văn bản liên quan đến Doanh nghiệp tại Việt Nam.

 • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hungviet

Founder
Các bạn làm QHKH chú ý các văn bản này để nắm được thông tin về Doanh nghiệp. Tài liệu bao gồm:

 • 1. Luật Doanh nghiệp 2005.( DOC )
 • 2. Luật Đầu tư 2005.( DOC )
 • 3. Luật phá sản năm 2004.( DOC )
 • 4. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.( DOC )
 • 5. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.( DOC )
 • 6. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.( DOC )
 • 7. Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.( DOC )
 • 8. Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.( DOC )
 • 9. Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.( DOC )
 • 10. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp..( DOC )
 • 11. Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/07/2005 của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản.( DOC )
 • 12. Nghị định số 109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.( DOC )
 • 13. Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.( DOC )
 • 14. Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ về việc quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.( DOC )
 • 15. Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.( DOC )
 • 16. Nghị định số 111/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.( DOC )
 • 17. Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.( DOC )
 • 18. Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/04/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng thi hành một số quy định của Luật phá sản.( DOC )
 • 19. Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.( DOC )
 • 20. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.( DOC )
 • 21. Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.( DOC )
 • 22. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.( DOC )
(Nguồn: Tổng hợp từ Hiệu Đính Kinh doanh)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên