Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thi vào NH [Phần 3]

 • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
 1. Anh (Chị) hãy cho biết nguyên tắc nào dưới đây chưa đúng với nguyên tắc môi giới theo QĐ 351/2004/QĐ-NHNN?

 1. Không đưa ra mức giá có thể làm cho KH hiểu lầm về giá cả thị trường
 2. Không thực hiện những hành vi giao dịch làm ảnh hưởng tới lợi ích của KH
 3. Không được phép đối xử ưu đãi đối với các KH có quan hệ thân thiết
 4. Không tiết lộ thông tin về tên, địa chỉ giao dịch của KH khi chưa được KH đồng ý trong bất cứ trường hợp nào


 1. Tổ chức nào trong các trường hợp nào sau đây không thuộc diện khách hàng được môi giới tiền tệ theo QĐ 351/2004/QĐ-NHNN?

 1. Các TCTD được thành lập và hoạt động tại VN theo Luật các TCTD
 2. Các Tổ chức tài chính nước ngoài
 3. Các DN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật DN nhà nước và Luật đầu tư nước ngoài tại VN
 4. Trường hợp a và b


 1. Bất kỳ TCTD nào cũng có chức năng hoạt động môi giới tiền tệ

 1. Đúng
 2. Sai


 1. Kh được môi giới tiền tệ bao gồm tất cả các DN đang có nhu cầu vay vốn NH

 1. Đúng
 2. Sai


 1. Theo quy chế về môi giới tiền tệ, các TCTD được cung cấp dịch vụ môi giới đối với những nghiệp vụ nào dưới đây

 1. Vay và cho vay
 2. Mua, bán các khoản nợ
 3. Mua, bán các giấy tờ có giá
 4. Giao dịch ngoại hối giao ngay
 5. Các trường hợp a,b và c
 6. Tất cả các trường hợp trên


 1. Mức gia tăng tỷ giá tối đa so với tỷ giá giao ngay ngày ký hợp đồng kỳ hạn của thời hạn 90 ngày theo quy định hiện nay là:

 1. 0.5%
 2. 1.2%
 3. 1.5%
 4. 2.5%


 1. Khi nhận được yêu cầu thực hiện hoán đổi ngoại tệ của các NH, Vụ chính sách tiền tệ NHNN cần đưa ra câu trả lời (chấp nhận hoặc từ chối) trong thời hạn tối đa:

 1. 1 ngày làm việc
 2. 2 ngày làm việc
 3. 3 ngày làm việc
 4. 7 ngày làm việc


 1. Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ giữa NHNN và các NH tại QĐ số 893/2001/QD0-NHNN ngày 17/7/2001 nhằm mục đích:

 1. Đáp ứng nhu cầu vốn VNĐ của các NHTM
 2. Đáp ứng nhu cầu vốn USD của các NHTM
 3. Đáp ứng nhu cầu vốn về ngoại tệ của các NHTM
 4. Cả 3 đáp án trên


 1. Kỳ hạn tối đa của HĐ hoán đổi ngoại tệ với NHNN là:

 1. 60 ngày
 2. 90 ngày
 3. 120 ngày
 4. 360 ngày


 1. Nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD được chấm dứt trong trường hợp nào sau đây

 1. Ngày hết hiệu lực trên thư bảo lãnh đến hạn
 2. NHân được thu bảo lãnh chính quay về
 3. Nhận được văn bản xác nhận của bên bảo lãnh về việc hoàn thành nghĩa vụ của bên được bảo lãnh
 4. Cả 3 ý trên đều đúng


 1. Công ty xây lắp B ký hợp đồng mua xi măng của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng (VTKTXM) để thi công công trình mà công ty thực hiện. Công ty VTKTXM yêu cầu công ty xây lắp B cung cấp thư bảo lãnh thực hiện HĐ của 1 ngân hàng với giá trị bảo lãnh 10% giá trị HĐ. Đề nghị này của DN đúng hay chưa đúng?
  A. Đúng
B. Chưa đúng


 1. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa không quá bao nhiêu ngày tính từ thời điểm đóng thầu

 1. 30 ngày
 2. 60 ngày
 3. 90 ngày
 4. 180 ngày


 1. Theo Bộ Luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi:

 1. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
 2. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
 3. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập
 4. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ


 1. Theo thông tư số 05/2002/TT-NHNN ngày 27/09/2002 v/v “Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá”, người SX, DN vay vốn để SX giống thuỷ hải sản không phải thế chấp tài sản khi:
A. Vay vốn dưới 50 triệu đồng
B. Vay vốn đến 50 triệu đồng
C. Vay vốn đến 100 triệu đồng


 1. Theo thông tư số 05/2002/TT-NHNN ngày 27/09/2002 v/v “Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá”, hộ nông dân, chủ trang trại SX nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối không phải thế chấp tài sản với mức:

 1. Vay vốn đến 20 triệu đồng để sản xuất nông sản, hàng hoá hoặc vay dưới 50 triệu đồng để SX giống thuỷ sản
 2. Vay vốn đến 30 triệu đồng để sản xuất nông sản, hàng hoá hoặc vay đến 50 triệu đồng để SX giống thuỷ sản
 3. Vay vốn đến 40 triệu đồng để sản xuất nông sản, hàng hoá hoặc vay đến 60 triệu đồng để SX giống thuỷ sản


 1. Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất Đai do cấp có thẩm quyền nào ban hành

 1. Chính phủ
 2. Thủ tướng chính phủ
 3. Bộ tài nguyên và môi trường
 4. Liên Bộ tài nguyên và môi trường – Bộ Tư pháp – Bộ xây dựng


 1. Theo Luật Đất đai 2003 và nghị định số 18/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì việc thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất phải được:

 1. Ghi nhận trong hồ sơ địa chính
 2. Ghi nhận trong hồ sơ địa chính và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3. Cấp giấy chứng nhận về đăng ký giao dịch bảo đảm
 4. Đáp án khác


 1. Theo Luật Đất đai 2003 và nghị định số 18/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì Cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đăng ký, thế chấp, bảo lãnh trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả đăng ký cho bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

 1. 5 ngày làm việc
 2. 7 ngày làm việc
 3. 10 ngày làm việc
 4. 15 ngày làm việc


 1. Theo quy định hiện hành của NHNN Việt Nam, hạn mức phải khai báo với Hải quan cửa khẩu khi xuất nhập cảnh đv ngoại tệ USD tiền mặt là:

 1. 4.000 USD trở lên
 2. 5.000 USD trở lên
 3. 6.000 USD trở lên
 4. 7.000 USD trở lên


 1. Năng lực pháp luật dân sự có được khi nào:

 1. Từ khi sinh ra
 2. Khi 6 tuổi
 3. Khi 18 tuổi
 4. Làm CMND
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Có vài câu 1 phần thế này bạn nên post tập trung lại 1 Topic thôi nhé để tránh gây loãng thông tin cho những mem khác theo dõi, mình sẽ giúp bạn ghép 3 chủ đề lại với nhau!
 
èo, không hiểu sao post lên nó lại không theo thứ tự mình đã đánh số ban đầu, theo thứ tự câu hỏi vẫn là 20 câu,các phương án lần lượt là a,b,c,d nhé các bác :D
 
bác chủ thớt ơi, bác nén vào một file oy cho lên mediafire ý, cho tiện bác ạ, chứ nhìn thế này loạn hết cả mắt. :P
 
Câu 12, đáp án là D thì phải? Theo điều 31, Luật Đấu thầu SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005:
Khoản 4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu nhưng không quá ba mươi ngày;
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,204
Thành viên mới nhất
win79vingame
Back
Bên trên