Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thi vào NH [PHẦN 1]

 • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
 1. Phương án nào đúng trong các phương án sau:

 1. Thời hạn bao thanh toán xuất khẩu từng lần tối đa là 360 ngày
 2. Thời hạn bao thanh toán xuất khẩu theo hạn mức tối đa là 360 ngày
 3. Thời hạn bao thanh toán xuất khẩu từng lần tối đa là 360 ngày
 4. Thời hạn bao thanh toán còn lại của mỗi khoản phải thu tối đa là 180 ngày


 1. Đây là một hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hoá đã được bên bán hàng và bên mua hàng thoả thuận tại hợp đồng mua bán

 1. Hoạt động cho vay thế chấp TS hình thành trong tương lai
 2. Hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá
 3. Hoạt động cho vay thế chấp các khoản phải thu
 4. Hoạt động bao thanh toán
 5. Cả a,c,d


 1. Tổng số dư bao thanh toán của các tổ chức tín dụng với tất cả các khách hàng

 1. Không bị hạn chế do bao thanh toán được coi như một hình thức cấp tín dụng
 2. Bị hạn chế không vượt quá 100% vốn tự có của TCTD
 3. Bị hạn chế không vượt quá 20% tổng tài sản của TCTD
 4. Cả 3 đáp án trên đều sai


 1. Tại VN, một tổ chức tín dụng có thể thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán mà không cần thông báo cho bên mua hàng biết về việc bao thanh toán

 1. Đúng
 2. Sai


 1. Theo quy định của NHNN, NH phân nhóm nợ vay của KH thành

 1. 3 nhóm
 2. 4 nhóm
 3. 5 nhóm
 4. 6 nhóm


 1. Thời gian ân hạn của một khoản vay dài hạn là:

 1. Thời gian khách hàng không phải trả nợ gốc và lãi
 2. Thời gian khách hàng không phải trả nợ gốc nhưng vẫn phải trả lãi
 3. Thời gian khách hàng không phải trả nợ gốc nhưng không phải trả lãi
 4. Không đáp án nào đúng

7. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của TCTD trừ chi nhánh NH theo quy định phải đảm bảo:
a. 7%
b. 8%
c. 9%
d. 10%


 1. Hiện tại NHNN cho phép các NH hỗ trợ lãi suất ưu đãi với các khoản vay:

 1. Ngắn hạn
 2. Trung hạn
 3. Trung, dài hạn
 4. a và c


 1. Theo quy định của NHNN, NH được sử dụng bao nhiêu phần trăm vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn

 1. 10%
 2. 20%
 3. 30%
 4. 40%


 1. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của một NHTM đối với một cá nhân, tổ chức thông thường không được vượt quá bao nhiêu phần trăm vốn tự có:

 1. 10%
 2. 15%
 3. 20%
 4. 25%


 1. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, đối tượng nào không được vay vốn tại NH nơi mình công tác
a. Cán bộ tín dụng (cán bộ quan hệ khách hàng)
b. Cán bộ đầu tư
c. Cán bộ kinh doanh ngoại tệ

12.Chính sách tiền tệ quốc gia là gì? (theo Luật sửa đổi một số điều Luật NHNN Việt Nam)
a. Là một bộ phận chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền
b. Nhằm kiềm chế lạm phát
c. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân
d. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân
e. Là một bộ phận của chính sách kinh tế tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân

13. Theo Luật các TCTD, các tổ chức sau đây được coi là tổ chức tín dụng:
a. Ngân hàng, công ty bảo hiểm
b. Ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm
c. Ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
d. Ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm

14. Theo quy định hiện hành, chi nhánh của các ngân hàng không được phép thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng nào dưới đây
a. Cho vay
b. Bảo lãnh
c. Chiết khấu
d. Cho thuê tài chính


15. Thực hiện kiểm tra giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng là
a. Quyền của TCTD
b. Trách nhiệm của TCTD
c. Cả a và b

16. Gia hạn nợ vay được hiểu là:
a. TCTD và KH thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn gốc đã thoả thuận trước đó trong HĐTD
b. TCTD và KH thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn gốc hoặc lãi đã thoả thuận trước đó trong HĐTD
c. TCTD và KH thoả thuận về việc thay đổi các kỳ hạn lãi đã thoả thuận trước đó trong HĐTD
d. Cả 3 câu đều sai

17. Trường hợp KH không thể trả hết nợ gốc đúng thời hạn đã thoả thuận trong HĐTD và có văn bản đề nghị cho điều chỉnh hạn trả nợ thì TCTD được xem xét gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn như sau
a. Bằng 1 chu kỷ SXKD
b. Bằng thời hạn cho vay
c. Tối đa 12 tháng
d. Tối đa bằng 1 chu kỳ SXKD nhưng không quá 12 tháng

18. Nếu đến hạn trả lãi tiền vay mà KH không trả đúng hạn và không được TCTD chấp nhận điều chỉnh kỳ hạn nợ lãi và không gia hạn lãi thì TCTD phải xử lý thế nào?
a. Chuyển toàn bộ dự nợ gốc và lãi sang nợ quá hạn
b. Chuyển toàn bộ dự nợ gốc sang nợ quá hạn
c. Chuyển toàn bộ dự nợ lãi sang nợ quá hạn

19. Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài có được thay mặt công ty ký kết các hợp đồng không?
a. Được phép
b. Không được quyền
c. Được phép nếu có uỷ quyền
d. Không được phép trong mọi trường hợp

20. Quy chế cho vay của TCTD đối với KH không được áp dụng khi thực hiện cho vay:
a. Cho vay theo uỷ thác của tổ chức, cá nhân
b. Cho vay các khách hàng là TCTD khác
c. Cho vay cá nhân, pháp nhân nước ngoài
d. Cả a và b đều đúng
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình gõ vào đây nó bị nhảy tùm lum, theo thứ tự câu hỏi vẫn là từ 1 đến 20; các phương án a,b,c,d nha các bạn. Mình sẽ up đáp án sau
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,199
Thành viên mới nhất
Danungkethsston
Back
Bên trên