CQNN Tổng Cty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tuyển dụng nhân sự cho Cty Đầu tư SCIC (SIC) [14.1

Trước tiên, thay mặt cộng đồng, cảm ơn anh viethungkieu đã cung cấp tin tuyển dụng này. Sau đây là nội dung chi tiết tin tuyển dụng:

Ngày 23/5/2012, Thủ tường Chính phủ đã có Công văn số 680/TTg-ĐMDN cho phép thành lập Công ty Đầu tư SCIC do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước làm chủ sở hữu. Để triển khai thành lập Công ty Đầu tư SCIC (SIC), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

STTVị trí tuyển dụngĐơn vịSố lượngTrách nhiệmYêu cầu
1Giám đốc và Phó Giám đốc Ban Giám đốc3- Tổ chức triển khai hoạt động đầu tư dự án và đầu tư tài chính của Công ty.
- Quản lý, điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo SCIC và pháp luật về hoạt động của Công ty.
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, đầu tư,…
- Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên về đầu tư tài chính (đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các công cụ tài chính khác trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán) đầu tư dự án (đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án thuộc các lĩnh vực khác).
- Có khả năng lãnh đạo, quản lý đơn vị và tổ chức thực hiện công việc khoa học. Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên làm việc tại các vị trí quản lý tương đương.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao, giao tiếp và thuyết trình tốt; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học văn phòng.
- Riêng với chức danh Giám đốc: Là Đảng viên; đã tốt nghiệp các khóa học về lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước.
2Chuyên viên đầu tư tài chínhPhòng đầu tư tài chính3- Nghiên cứu và xây dựng các báo cáo ngành.
- Nghiên cứu, cập nhật thông tin vĩ mô, quy định của pháp luật liên quan biến động lãi suất, thông tin về thị trường chứng khoán, trái phiếu, từ đó đề xuất các cơ hội đầu tư khả thi
- Thu thập thông tin, đánh giá, xây dựng báo cáo đầu tư, đề xuất đầu tư, xây dựng mô hình định giá doanh nghiệp.
- Tổng hợp báo cáo lĩnh vực phụ trách; xây dựng quy trình quy chế thuộc lĩnh vực quản lý.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, ... Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CFA, …
- Hiểu biết sâu về đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các công cụ tài chính khác trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế; thẩm định, đánh giá các dự án để đề xuất đầu tư.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
3Chuyên viên đầu tư dự ánPhòng đầu tư dự án5- Nghiên cứu và xây dựng báo cáo ngành.
- Tìm kiếm, thu thập, phân tích, đánh giá, xây dựng đề xuất đầu tư, mô hình đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư.
- Lập, thẩm định, theo dõi, quản lý các dự án đầu tư.
- Tổng hợp báo cáo lĩnh vực phụ trách; xây dựng quy trình quy chế thuộc lĩnh vực quản lý.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành đầu tư, quản lý dự án, kinh tế xây dựng,... Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CFA, …
- Hiểu biết sâu về đầu tư dài hạn, góp vốn liên doanh, liên kết thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế; lập, thẩm định, đánh giá các dự án để đề xuất đầu tư; theo dõi, quản lý các dự án đầu tư.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc (Office, Project, Autocad, Power Point, phần mềm dự toán, …)
4Chuyên viên thẩm định Phòng Kế hoạch - thẩm định3- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định các khoản đầu tư tài chính, đầu tư dự án và quản trị rủi ro.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, ... Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CFA, …
- Hiểu biết sâu về thẩm định dự án đầu tư (đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các công cụ tài chính khác trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản và các dự án thuộc các lĩnh vực khác); Am hiểu các chính sách và quy định liên quan của Nhà nước về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, pháp lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, quản lý dự án.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
5Chuyên viên kế hoạch tổng hợpPhòng Kế hoạch - thẩm định2- Tổng hợp kế hoạch công tác của Công ty và theo dõi thực hiện kế hoạch.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, tham mưu, đề xuất công tác quán lý danh mục đầu tư hàng năm của Công ty. Lập báo cáo tổng hợp theo dõi tiến độ các dự án, danh mục đầu tư.
- Lập các báo cáo công tác định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, ... Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CFA, …
- Hiểu biết sâu về công tác kế hoạch - tổng hợp trong lĩnh vực đầu tư tài chính và đầu tư dự án. Am hiểu các chính sách và quy định liên quan của Nhà nước về các lĩnh vực đầu tư, tài chính, doanh nghiệp. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
6Chuyên viên tài chính -kế toánPhòng Tài chính – kế toán3- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý và báo cáo thu chi theo định kỳ và các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu
- Quản lý luồng tiền mặt, kiểm soát doanh số, tiền lương
- Kiểm tra, tổng hợp và xử lý số liệu kế toán chi tiết của các kế toán phần hành
- Tổ chức lưu trữ và quản lý tài liệu kế toán theo đúng quy định của Nhà nước và Công ty
- Lập kế hoạch tài chính, thu xếp nguồn vốn cho các dự án.
- Thiết kế và thực hiện các mô hình tài chính phù hợp nhằm phân tích tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về hoạt động tài chính.
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành tài chính - kế toán. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên, ứng viên có chứng chỉ CPA/ACCA, CFA, …
- Hiểu biết sâu về chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và Quốc tế. Có kinh nghiệm trong lập báo cáo tài chính hợp nhất. Am hiểu các quy định của nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên và có kinh nghiệm chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam sang báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin kinh tế. Có kiến thức về thẩm định, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
7Chuyên viên nhân sự hành chínhPhòng nhân sự hành chính1- Công tác nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Lương bổng, phúc lợi
- Quan hệ lao động
- Đánh giá thành tích nhân viên; Xây dựng các chiến lược phát triển nguồn nhân lực
- Công tác hành chính: Hậu cần cho các sự kiện của Công ty; Lên kế hoạch mua sắm, theo dõi và quản lý các tài sản, thiết bị tại văn phòng
- Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên.
- Hiểu biết sâu về công tác nhân sự trong doanh nghiệp. Am hiểu các quy định của nhà nước đối với công tác nhân sự trong doanh nghiệp nhà nước. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự ở các tổ chức đầu tư, tài chính, ngân hàng.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
8Nhân viên văn thư kiêm lễ tânPhòng nhân sự hành chính1- Công tác văn thư: tiếp nhận và xử lý văn bản đến, thư từ, báo chí; thực hiện sao chụp, gửi văn bản, tài liệu theo yêu cầu công việc và chỉ đạo.
- Công tác lưu trữ: tham gia thu thập, chỉnh lý hồ sơ công việc, thực hiện sắp xếp kho lưu trữ và phục vụ nhu cầu tra cứu.
- Công tác lễ tân: Trực tiếp hoặc hỗ trợ đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc, giao dịch với Công ty; trực tổng đài điện thoại.
- Trợ giúp phục vụ các hội nghị, hội thảo, sự kiện hoặc các cuộc họp, các buổi giao dịch đối ngoại khi có yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, lễ tân, du lịch khách sạn, ngoại ngữ.
- Am hiểu về công tác văn thư và lễ tân. Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại những vị trí tương đương.
- Có tính kỷ luật cao, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc; sẵn sàng làm việc ngoài giờ. Có kỹ năng giao tiếp văn minh, lịch sự, đúng mực, chuyên nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp tốt; Có khả năng chịu áp lực công việc cao; Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tin học trong công việc.
- Nữ, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn.

*Các chế độ & quyền lợi:

- Hưởng mức lương theo vị trí công việc, tiền thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật về lao động.
- Hưởng các chế độ phúc lợi và các chính sách ưu đãi theo Thỏa ước lao động.

* Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn tuyển dụng theo mẫu tải tại đây
- Bản sao Giấy khai sinh; Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng);
- Lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền hoặc đơn vị đang làm việc (không quá 6 tháng);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan;
- Quyết định, chứng minh có kinh nghiệm công tác tại vị trí tuyển dụng (bản sao);
- 03 ảnh 4x6 chụp trong 6 tháng gần nhất.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 6/11/2012 kết thúc ngày 14/11/2012.

Hồ sơ gửi về: Ban Tổ chức cán bộ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - Tầng 23, Tòa nhà Charm Vit, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04.62700503 (gặp Ms Hường).
(Hồ sơ phù hợp với vị trí tuyển dụng sẽ được thông báo đến từng ứng viên)

Lưu ý:

- Ứng viên có thể gửi hồ sơ qua email: tuyendungsic@scic.vn. Trong tiêu đề thư, ứng viên vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển.
- Bìa hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển
- Không hoàn trả lại hồ sơ không đạt yêu cầu

SCIC
 
Ko có cửa cho mình rùi, những vị trí tnay mới đăng tuyển, chứ đại chúng lại chẳng đến lượt
 
Haiza!!!!! đợi mãi mới thấy ub có tin tuyển dụng. ai zè! hic.
 
hờ,yêu cầu thì cao thật nhưng nếu biết cách chui cũng lọt mà !Nhất là cty nhà nước nữa ! ;))
 
yêu cầu khá cao, nhưng SCIC là ty lớn nhất VN (xét về vốn quản lý) nên ko phải tầm vừa roài...hí hí, sao phải xoắn nhỉ
 
Dạo này mấy tin tuyển dụng toàn là nộp hồ sơ ở Keangnam, Charm Vit, Grand Plaza,... --> đi nộp hồ sơ kết hợp đi du lịch:D
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,922
Thành viên mới nhất
koktyk994
Back
Bên trên