Tính NPV- BIDV năm 2011

nguyenhoa1808

Thành viên
Bài 4: Đề thi tín dụng BIDV BTB 15/5/2011
Cho dự án mua dây chuyền sx, cty có 2 phương thức thanh toán:
-Phương án 1: trả ngay đầu năm nhât 1200.
-Phương án 2: đầu năm nhât trả 600, đau năm 2 trả 450 và đầu năm 3 trả 350
Dự án đc tiên hanh trong 6 năm, khâu hao theo đương thẳng, công ty tính toán đc:
Doanh thu hang năm là 700
Chi phí nhân công và quản lý là 300,cuối năm thư 6 thu thanh lý đc 500
Ls chiêt khấu 15%
Thuê thu nhâp là 28%
Câu hỏi:
1,Cty nên chọn phương an mua nào? tại sao?
2,Tính NPV của phương án chọn lựa?có nên thực hiện dự án k

Bài làm:

  • Thứ nhất: luồng tiền chi tiêu vốn đầu tư được xác định 1200
  • Khấu hao hằng năm là 1200/6= 200
  • Giá trị thu hồi sau thuế là 500*(1-28%)=360
OCF= (Doanh thu – Chi phí)(1-T) + Khấu hao * T= (700- 300)(1-28%) + 200*28%=344
Phương án 1:
[TABLE="align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]0
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[TD]4
[/TD]
[TD]5
[/TD]
[TD]6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chi tiêu vốn
[/TD]
[TD]-1200
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thay đổi VLĐ ròng
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]360
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng luồng tiền
[/TD]
[TD]-1200
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]360+ OCF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng luồng tiền/ (1+r)^T
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]299,13
[/TD]
[TD]260,11
[/TD]
[TD]226,19
[/TD]
[TD]196,68
[/TD]
[TD]171,03
[/TD]
[TD]304,36
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Với T= 28% và r= 15% ta có
NPV1 = -1200+299,13+260,11+226,19+196,68+171,03+304,36=257,5

Phương án 2 :

[TABLE="align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]0
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]2
[/TD]
[TD]3
[/TD]
[TD]4
[/TD]
[TD]5
[/TD]
[TD]6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chi tiêu vốn
[/TD]
[TD]-600
[/TD]
[TD]-450
[/TD]
[TD]-350
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Thay đổi VLĐ ròng
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]360
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng luồng tiền
[/TD]
[TD]-600
[/TD]
[TD]OCF-450
[/TD]
[TD]OCF-350
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]OCF
[/TD]
[TD]360+ OCF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tổng luồng tiền/ (1+r)^T
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]-80,15
[/TD]
[TD]-3,95
[/TD]
[TD]226,19
[/TD]
[TD]196,68
[/TD]
[TD]171,03
[/TD]
[TD]304,36
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

NPV2 = -600- 80,15-3,95+ 226,19+196,68+171,03+304,36=214,16
Kết luận như sau:

  • Chọn phương án 1 vì có NPV1> NPV2
  • NPV1= 257,5 >0 nên có thể thực hiện dự án

Mong mọi người cùng trao đổi nhé!
 
Theo mình thì vì tiền có giá trị theo thời gian, nên câu thứ nhất thì ta chiết khấu dòng tiền (600+ 450/1.15 + 350/1.15^2)>1200 nên cty sẽ lựa chọn phương án 1. Từ đó, câu b ta chỉ nên tính NPV của phương án 1 thôi, đỡ mất công, :D
 
bài này hơi lạ
các yếu tố khác của 2 PA đều giống nhau (DT, CP, KH)...chỉ có cách trả tiền là khác nhau nên so sánh 2 PA thì chỉ cần CK giá trị đầu tư PA về năm 0 thôi mà
 
Bài 4: Đề thi tín dụng BIDV BTB 15/5/2011
Cho dự án mua dây chuyền sx, cty có 2 phương thức thanh toán:
-Phương án 1: trả ngay đầu năm nhât 1200.
-Phương án 2: đầu năm nhât trả 600, đau năm 2 trả 450 và đầu năm 3 trả 350
Dự án đc tiên hanh trong 6 năm, khâu hao theo đương thẳng, công ty tính toán đc:
Doanh thu hang năm là 700
Chi phí nhân công và quản lý là 300,cuối năm thư 6 thu thanh lý đc 500
Ls chiêt khấu 15%
Thuê thu nhâp là 28%
Câu hỏi:
1,Cty nên chọn phương an mua nào? tại sao?
2,Tính NPV của phương án chọn lựa?có nên thực hiện dự án k
1. Giá trị hiện tại của PA 2 là: 600+ 450/1.15 + 350/1.15^2 = 1256 > 1200
=> Ta chọn Phương án 1, vậy giá trị dây chuyền là 1200, khấu hao mỗi năm là: 1200/6 = 200
2. Giá trị thu hồi từ thanh lý = 500 - 28%(500-0) = 360

12-1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định cũng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà cho nên phần tính dòng tiền năm thứ 6 bài bạn tanmafia là chưa chính xác.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên