Thông lệ tốt nhất về QLRR thanh khoản theo Basel

hungviet
hungviet
Bình luận: 15Lượt xem: 8,397

tuyetdtn

Thành viên
Bạn ơi, Bạn có thể download các tài liệu tại website chính thức của BIS. Website này thường update các tài liệu được public theo Hiệp ước Basel, bạn thử xem có tài liệu bạn cần hay không.
bis.org/list/bcbs/index.htm
 
Top