Review Thi tuyển và Phỏng vấn vào Ngân hàng An Bình (ABBANK)

Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Đối với câu hỏi của toan612 mình xin có 1 số ý kiến như sau:
Ở đây mình sẽ tư vấn cho Khách hàng use 2 dịch vụ của Ngân hàng đó là dịch vụ bảo lãnh và cho vay.
+ Đối với dịch vụ bảo lãnh, Khách hàng có nhu cầu phát sinh 3 loại bảo lãnh: Thực hiện hợp đồng (1,5 tỷ), bảo lãnh hoàn tạm ứng (3 tỷ), bảo lãnh bảo hành (5%x15 tỷ = 750 tr.đồng) => như vậy tổng nhu cầu về bảo lãnh của KH là: 5.250 tr.đồng.
Phần tài sản bảo đảm NH sẽ sử dụng luôn phần tiền tạm ứng của Bộ NN để bảo đảm cho việc phát hành BL thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn tạm ứng (tuy nhiên ở đây CVQH KH cần lưu ý đối với bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh chỉ có giá trị khi số tiền tạm ứng được chuyển trực tiếp vào tài khoản của KH A tại ABB, và số tiền sẽ giảm dần với nghĩa vụ của KH A/NH đã thực hiện). Đồng thời NH sẽ sử dụng luôn tài sản hiện hữu là 7 tỷ trên để tham gia đồng bảo đảm (TS ngon thì việc sử dụng HM 3 tỷ theo đầu bài ra chắc vẫn còn thừa để bảo đảm thêm 1 phần)
+ Về phần cho vay NH sẽ tài trợ cho KH theo hình thức cho vay món: Số tiền này được xác định =12 tỷ - 3 tỷ (tiền tạm ứng) = 9 tỷ (ABB sẽ tài trợ cho vay 9 tỷ này với tài sản thế chấp chính là khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng bán hàng của KH A cho bộ NN. Tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm rằng việc thế chấp khoản phải thu này phải được Bộ NN xác nhận và đồng ý (thông qua việc ký hợp đồng thế chấp khoản phải thu). Đồng thời khi ký HD với bộ NN, KH phải để TK thanh toán tại NH ABB với phương thức thanh toán = chuyển khoản).
Cần lưu ý bộ NN ở đây đã được NH coi là có uy tín rất lớn ở khẩu TT
 
Đối với câu hỏi của toan612 mình xin có 1 số ý kiến như sau:
Ở đây mình sẽ tư vấn cho Khách hàng use 2 dịch vụ của Ngân hàng đó là dịch vụ bảo lãnh và cho vay.
+ Đối với dịch vụ bảo lãnh, Khách hàng có nhu cầu phát sinh 3 loại bảo lãnh: Thực hiện hợp đồng (1,5 tỷ), bảo lãnh hoàn tạm ứng (3 tỷ), bảo lãnh bảo hành (5%x15 tỷ = 750 tr.đồng) => như vậy tổng nhu cầu về bảo lãnh của KH là: 5.250 tr.đồng.
Phần tài sản bảo đảm NH sẽ sử dụng luôn phần tiền tạm ứng của Bộ NN để bảo đảm cho việc phát hành BL thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn tạm ứng (tuy nhiên ở đây CVQH KH cần lưu ý đối với bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh chỉ có giá trị khi số tiền tạm ứng được chuyển trực tiếp vào tài khoản của KH A tại ABB, và số tiền sẽ giảm dần với nghĩa vụ của KH A/NH đã thực hiện). Đồng thời NH sẽ sử dụng luôn tài sản hiện hữu là 7 tỷ trên để tham gia đồng bảo đảm (TS ngon thì việc sử dụng HM 3 tỷ theo đầu bài ra chắc vẫn còn thừa để bảo đảm thêm 1 phần)
+ Về phần cho vay NH sẽ tài trợ cho KH theo hình thức cho vay món: Số tiền này được xác định =12 tỷ - 3 tỷ (tiền tạm ứng) = 9 tỷ (ABB sẽ tài trợ cho vay 9 tỷ này với tài sản thế chấp chính là khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng bán hàng của KH A cho bộ NN. Tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm rằng việc thế chấp khoản phải thu này phải được Bộ NN xác nhận và đồng ý (thông qua việc ký hợp đồng thế chấp khoản phải thu). Đồng thời khi ký HD với bộ NN, KH phải để TK thanh toán tại NH ABB với phương thức thanh toán = chuyển khoản).
Cần lưu ý bộ NN ở đây đã được NH coi là có uy tín rất lớn ở khẩu TT

Thank bác.

Trong bài của em thì em cũng có nêu là nâng hạn mức tín dụng lên cho KH dựa trên TS thế chấp 7 tỷ đó (=70%x7) và phần còn lại thì cũng vay theo món, liệu thế có ổn không bác nhỉ??
Thêm 1 ý nữa (em về nhà mới nghĩ ra) là gạ luôn KH mở L/C để thanh toán hàng hóa nhập khẩu luôn. Ý bác ra sao ạ?
 
Mình đang thi thố, pv bên ABB, tranh thủ lượm 1 số đề thi + kinh nghiệm thi, pv bên ABB lại đọc, đưa lên cho các bạn cùng xem luôn

Phần 1: Kinh doanh và bán hàng.
1. Nếu chọn hai yếu tố thành công của người bán các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng. Bạn sẽ chọn hai yếu tố nào? Tại sao?
2. Khi giao cho bạn phát triển nhóm khách hàng ngành xây dựng, bạn lấy cơ sở dữ liệu ở đâu? Cho ví dụ.
3. Khi bạn là CV QHKH của NH An Bình? Bạn sẽ tận dụng các lợi thế của ngân hàng hay thế mạnh nào của bản thân bạn để bán hàng?
4. Hãy lập 1 kế hoạch bán hàng cho 1 tháng của bạn để trình cấp quả lý phê duyệt và kế hoạch thực hiện
Phần 2: Nghiệp vụ chuyên môn.
5. Khi thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp, bạn quan tâm đến các rủi ro nào? tại sao?
6. Bạn cho ví dụ về cấu trúc một sản phẩm mở L/C nhập khẩu và cho vay tín dụng đôi với L/C này? Với các điều kiện cụ thể.
7. Khi cho vay trung hạn doanh nghiệp, nguồn trả nợ là từ nguồn nào?
8. Nếu dựa vào BCTC tại thời điểm xem xét cho vay dự án thì vốn tự có của khách hàng được tính như thế nào?
9. Bài tập:
15/7/2010. Doanh nghiệp A ký được một hợp đồng thi công xây lắp trị giá 10 tỷ.
-Thời gian thực hiện hợp đồng là 15/7/2010 - 15/12/2010.
-Điều khoản thanh toán của hợp đồng là được chủ đầu tư thanh toán 30% ngay khi ký hợp đồng có bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng.
-Đến ngày 15/10/2010 DNA thực hiện được khối lượng 3 tỷ đồng
Với phương án này, theo bạn bạn cho doanh nghiệp vay số tiền và thời hạn cho vay tối đa bao nhiêu?
Phần I: Bán hàng, kinh doanh
Câu1: Theo b đối với nhóm k/h cá nhân tại Hải phòng nhóm khách hàng nào có nhiều tiền và sử dụng dv của NH?
Câu 2: Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhóm khách hàng nào là mục tiêu của ngân hàng cổ phần?
Câu 3: Khi b là chuyên viên QHKH của ABBANK, bạn tận dụng những thế mạnh nào của NH để bán đc hàng
Câu 4: Nếu b được giao phát triển nhóm khách hàng là doanh nghiệp có hoạt động XNK, b lấy cơ sở dữ liệu khách hàng ở đâu? Phân tích thế nào để ra khách hàng mục tiêu?
Câu 5: Lập kế hoạch bán hàng cho 1 tháng của bạn để trình cấp quản lý phê duyệt và thực hiện.
Phần 2: Nghiệp vụ:
Câu 6: Khi thẩm định cho vay khách hàng cá nhân , Nếu chọn 2 nd thẩm định quan trọng nhất bạn sẽ chọn ND nào? Vì sao?
Câu 7: Khi cho vay tài trợ XNK trước khi giao hàng theo L/C xuất khẩu. Có tiếp tục cho vay tài trợ sau giao hàng L/c này được không? Vì sao?
Câu 8: bạn hãy cho ví dụ về cấu trúc 1 sản phẩm mở L/C nhập khẩu và cho vay tín dụng đối với L/c này. Các điều kiện cụ thể.
Câu 9: Khi được giao quản lý khách hàng là doanh nghiệp, để biết thực trạng kinh doanh, hàng tháng bạn nên thu thập các tài liệu và thông tin nào?
Câu 10: lập bàng cân đối kế toán kế hoạch của doanh nghiệp với các thông tin sau:
Tỷ lệ nợ: 50%
Tỷ số thanh toán hiện hành: 1.8
Vòng quay tổng tài sản: 1.5
- điều kiện cho vay với hộ kinh doanh cá thể
- lập bảng báo cáo bán hàng trong 1 tháng và nêu các bước thực hiện.
- sản phẩm lõi của ngân hàng bán lẻ bao gồm nhóm sản phẩm nào
- khách hàng của ngân hàng bán lẻ bao gồm những đối tượng nào, cho ví dụ nhóm khách hàng tại địa bàn tỉnh VP
- để phát triển sản phẩm cho vay mua ô tô, bạn thực hiện qua kênh bán hàng nào, cho ví dụ
- cho vay tiêu dùng và cho vay thấu chi có cần kiểm tra mục đích sử dụng vốn ko.
- trong thẩm định khách hàng, nêu 2 nội dung thẩm định quan trọng nhất
1.lập kế hoạch bán hàng các sp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho cá nhân bạn trong 1 tháng và các biện pháp để thực thi.
2. nếu bạn muốn phát triển khách hàng cho vay mua oto bạn phát triển qua các kênh bán hàng nào?cho ví dụ về 1 kênh bán hàng tại địa bàn?
3.nhu cầu các sp tài chính cá nhân thường có sẵn hay do sự tiếp thị của nhân viên bán hàng ngân hàng?cho ví dụ?
4.sản phẩm lõi của ngân hàng bán lẻ gồm các nhóm sản phẩm nào?
5.theo bạn đối tượng khách hàng của ngân hàng bán lẻ là khách hàng nào?cho ví dụ về 1 nhóm khách hàng tại Vĩnh Phúc?
5. theo bạn marketing cần phải làm tốt ở khâu nào? (câu này thì tớ ko nhớ cxac nd, đại loại là làm tốt khâu nào để bán đc nhìu sp dvu ấy)
Phần 2: nghiệp vụ
1.theo bạn khi thẩm định cho vay khách hàng cá nhân nếu đc chọn 2 nd trong những nd quan trọng bạn sẽ chọn nd nào?vì sao?
2. khi bạn cho kh vay tiền mua oto theo bạn có những rủi ro nào?
3.cho vay tiêu dùng hoặc thấu chi tài khoản có cần kiểm tra mục đích sd vốn vay ko? tại sao?
hình như là hết rồi,bạn nào thấy có ích thak dùm nha :p
Giới thiệu bản thân
2. Kinh nghiệm bạn đã làm việc ở đâu?
lý do nghỉ việc.
Tùy từng vị trí bạn ứng tuyển họ sẽ có những câu hỏi khác nhau bạn a
Hôm ấy phỏng vấn GDV cùng 5,6 bạn nữa,họ hỏi nhanh lắm bạn a
mỗi người chỉ 5-7 phút thôi
Các pro phỏng vấn thế nào!Minh đã từng đi thi và đi phỏng vấn rất nhiều nơi.
Nhưng mà mình chưa thấy hội đồng phỏng vấn nào mà đông lại còn phỏng vấn nhanh như bên ABB.vào được đúng 3 phút :
+ em gt về bản thân mình
+ em nêu các công việc em đã từng làm
+ em có thể về
Sáng nay mình cũng đi phỏng vấn đây. Hài thật, vào phòng phải có đến 8 anh chị ngồi đấy.

+ Em gt về bt mình.
- Dạ, em là ...abc...xyz....
+ (im lặng)
- Các anh chị có câu hỏi nào ko ạ?
+ (im lặng) (người nhìn lên trần, người cúi xuống bàn, người quay sang ngang,...)
- (im lặng)
+ Các anh có hỏi gì không kìa? (chị gái duy nhất ở đó nói)
+ Em đang làm ở đâu? (1 anh lên tiếng)
- Em...abc...xyz...
+ (Lại im lặng)
.........
1 phút sau
+ Được rồi, cảm ơn em, em có thể về

T vừa thi ngân hàng An Bình, vị trí GDV.
Họ đánh giá qua nhiều tiêu chí lắm, không phải cứ học giỏi, bảng điểm tốt, làm được bài là chắc ăn đâu.
Vị trí của t thi 3 vòng (cái này hơi bị mới lạ với nhiều bạn đấy)
- Vòng 1: Thi làm việc nhóm và thuyết trình. Họ sẽ phân chia các bạn ra làm các nhóm. Các nhóm sẽ tự chọn chủ đề và thuyết trình trước hội đồng tuyển dụng và các bạn còn lại. t thấy phần này khá quan trọng và là cơ hội để bạn thể hiện mình và thuyết phục HDTD đấy. Sau vòng này số người bị loại đi hơi bị nhiều. Nhất là ai không dám phát biểu hay có câu hỏi gì thì khả năng out rất cao. Hôm đó t thi là khoảng 2/3 người bị loại đấy.
- Vòng 2: Sau khi qua vòng 1 bạn sẽ được thông báo thi vòng 2. Vòng 2 thi IQ trong vòng 15 phút. Phải cố gắng làm thật nhanh bạn nhé. Sau đó thi nghiệp vụ. có cả lý thuyết và bài tập. Trong 90 phút nhé.
- Vòng 3: Phỏng vấn. Hôm t đi phỏng vấn đông ghê lắm. Nghĩ mình toạch rồi. Số lượng được gọi phỏng vấn gần bằng số người thi vòng 2 mà. Đến vòng này thì sẽ có kết quả nhanh thôi.
Hy vọng chút thông tin này sẽ có ích với các bạn!
 
Có bác nào hôm nay đi phỏng vấn vào ABBank ko...Em vào mail check thì tá hỏa phát hiện ra hẹn 2h phỏng vấn, mà đến 3h hơn em mới check mail...Ôi hôm nay ác mộng với em quá...Em đến muộn và cũng vẫn được cho vào phỏng vấn..Nhưng ko biết mình có được ko, vì đến muộn mà, chán quá, mấy bận quá chả check được mail :((...
 
Tình hình của em có vẻ bi đát lắm bác ạ :))...em đã muộn 1h30p thì chớ, mà vào em nói liên thiên kinh quá, lại ko tìm hiểu kĩ về ngân hàng nữa, tóm lại em xác định đi viện rồi, chả để ý mail miếc j chán tóa :(
 
Thi tuyển vào ngân hàng An Bình - vi trí Nhân viên Quản lý Cổ đông

Có ai thi vị trí này thứ 7 tuần này k, cùng nhau chia sẻ đii
Mình không biết ví trí này thi những cái gì, bạn nào biết thì chia sẻ nhá
 
Thi tuyển vào ngân hàng An Bình - vi trí Nhân viên Quản lý Cổ đông

mình cũng vừa nhận được thông báo thi. nhưng cùng ko biết thi vào phần nào. vì ban đầu mình đăng ký vào vị trí quản trị viên tập sự. hay vẫn thi tín dụng mọi người nhỉ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,575
Số bình luận
528,081
Tổng số thành viên
351,411
Thành viên mới nhất
liem1996
Back
Bên trên