Thảo luận về bài tính lãi suất cho vay

letham_hvtc

Thành viên
ngày 1/2/N doanh nghiệp X gửi đến NHTM A bộ hồ sơ xin vay vốn để thực hiện dự án mở rộng sản xuất. Sau khi thẩm định, NH đã thống nhất với với Dn về các số liệu sau:
tổng dự toán chi phí (chưa bao gồm lãi trong thời gian ân hạn) là 16.580 triệu đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của Dn tham gia là 35% , các nguồn vốn khác tham gia dự án là 1077 triệu đồng.
Lợi nhuận thu được hàng năm của doanh nghiệp trước khi thực hiện dự án là 3704 triệu đồng, dự tính sau khi dự án đi vào sx thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 15%, Dn cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận tăng thêm để trả nợ Nh
tỷ lệ khấu hao TSCĐ là 20%
các nguồn vốn khác dùng để trả nợ là 407,4 triệu
dự án bắt đầu thi công ngày 15/3/N và đi vào hoạt đọng từ ngày 15/8/N, Dn nhận tiền vayngay từ ngày đầu thi công
kỳ hạn trả nợ là 3 tháng, lãi suất cho vay của NH là 1,2%/tháng
Yêu cầu : 1, xác định thời hạn cho vay của ngân hành đối với dự án trên
2, Tính số lãi mà donh nghiệp phải trả cho ngân hàng ở kỳ trả nợ cuối cùng.

( ngân hàng có cho vay để trả lãi trong thời gian ân hạn ko nhỉ ? và Khấu hao TSCĐ có dùng để trả nợ không ?)
em đang phải làm bài tập tín dụng mà khó quá, mọi người giúp em nhá , thanks ! hi
 
theo t bài này sẽ đc giải như sau:
st dn đi vay = (16580-1770)*65% = 9626,5
Tổng nguồn trả nợ trong 1 năm:
- lợi nhuận hàng năm: 3074*15% = 461.1
- kh tscd: 16580*20% = 3316
- các nguồn khác: 407,
Tổng = 4184.5 =>1 tháng = 348.70833

thời hạn cho vay = 27,606 = 28 tháng
kì trả nợ cuối cùng = 348,70833*1,2%*3

theo t biết thì nh có cho vay để trả lãi trong thời gian ân hạn, và theo đầu bài nói là " tổng dự toán chi phí ..." tức là trong đó chưa có lãi thi công. Và kh tscd là 1 trong những nguồn trả nợ chủ yếu của dn bạn ah!
 
thank bạn, nhưng cho mình hỏi, nếu ngân hàng cho vay để trả nợ (lãi nhập vốn gốc) trong thời gian ân hạn thì trong thơi gian trả nợ, số tiền được vay để trả lãi có tính lãi không ( vì đây là vay nợ để trả lãi chứ không phải nợ lãi,nên ko phải là tính lãi kép)? bạn trả lời giúp mình được không ? và lãi vay trong thời gian ân hạn tính vao nguyên giá tài sản cố định không ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Tớ chưa rõ 1 số chỗ về đề , mong các bạn chỉ giáo:

Nhu cầu vay vốn của DN là 16.580tr nhưng k ghi cụ thể (ví dụ đầu tư xdcb thế nào...nhỡ trong các nhu cầu này có các CP ngắn hạn thì trích KH kiểu j..?)

Tớ làm thế này:
NC vay vốn KH= NCVLĐ (16.580)-Vốn CSH tham gia (0.35x16.580)-Vốn khác (1077)=9.700tr

Nguồn trả nợ :
- Doanh thu tăng thêm: 3.704x0.15=555,6tr
- Nguồn khác 407,4tr
- KH từ TSCĐ ( giả dụ TSCĐ là 16.580tr luôn và khách vay là 9.700tr) --> KH: 0.2x9.700=1.940tr
--> tổng trả nợ = 2.903tr

--> T/g cho vay= T/g trả nợ (9.700/2.903) + ân hạn (3 tháng) = 3.34 năm + 0.25 năm = 3.75 năm
Mức trả nợ đều hàng năm là 2.903 tr, hết quý I năm 4 dư nợ còn lại 265,25tr
Trả nợ kỳ cuối = nợ gốc (265,25tr) + lãi theo số dư thực tế (265,25x(1,012^3-1)) = 274,91 tr
 
Vấn đề vốn gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn có phải trả hay không phải tùy thuộc vào cam kết trong "Hợp đồng tín dụng" bạn à.Có vài trường hợp như sau:
+ Vấn đề vốn gốc thì bạn không phải trả trong thời hạn ân hạn,nhưng vốn gốc sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại.Tiền lãi tùy theo có được ân hạn hay không.
+ Nếu gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 01 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
+ Nếu tiền lãi không được ân hạn thì bạn phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng tín dụng.

Còn nguồn trả nợ trong trường hợp cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh(vay trung dài hạn) gồm có 3 loại:
-Lợi nhuận tăng thêm
-Khấu hao tài sản cố định( tính % theo số tiền cho vay.Không tính theo nguyên giá TSCĐ)
-Các khoản khác
Vì đề bài ở đây không nói rõ nên giả sử là DN không phải trả gốc và lãi trong thời gian ân hạn nhé.
Các bước tính toán từ đầu đến phần tổng trả nợ tớ làm giống bạn Changdumuc.
Phần tiếp theo tớ làm khác 1 chút.
=> T/G cho vay= T/G ân hạn(3 th)+T/G cho vay( 9700/2903)=0.25 năm + 3.34 năm = 3,59 năm <=> 3 năm 7 tháng(tớ nghĩ bạn Changdumuc cộng nhầm ở chổ này ^^)
Như đã nói ở trên thì vì DN được ân hạn không phải trả vốn gốc trong thời gian thi công nên phần vốn gốc sẽ được chia đều cho khoảng thời gian còn lại là 3 năm 4 tháng(3.34 năm).Phần vốn gốc DN trả bình quân mỗi quí= 2903/4=725,75
=> trả nợ kỳ cuối (1 tháng) = Nợ gốc (725,75)+ Lãi(725,75 x 0,12)=812,84
Các đồng chí cho ý kiến nhớ!
 
Vấn đề vốn gốc và lãi phải trả trong thời gian ân hạn có phải trả hay không phải tùy thuộc vào cam kết trong "Hợp đồng tín dụng" bạn à.Có vài trường hợp như sau:
+ Vấn đề vốn gốc thì bạn không phải trả trong thời hạn ân hạn,nhưng vốn gốc sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại.Tiền lãi tùy theo có được ân hạn hay không.
+ Nếu gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 01 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.
+ Nếu tiền lãi không được ân hạn thì bạn phải trả lãi theo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng tín dụng.

Còn nguồn trả nợ trong trường hợp cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh(vay trung dài hạn) gồm có 3 loại:
-Lợi nhuận tăng thêm
-Khấu hao tài sản cố định( tính % theo số tiền cho vay.Không tính theo nguyên giá TSCĐ)
-Các khoản khác
Vì đề bài ở đây không nói rõ nên giả sử là DN không phải trả gốc và lãi trong thời gian ân hạn nhé.
Các bước tính toán từ đầu đến phần tổng trả nợ tớ làm giống bạn Changdumuc.
Phần tiếp theo tớ làm khác 1 chút.
=> T/G cho vay= T/G ân hạn(3 th)+T/G cho vay( 9700/2903)=0.25 năm + 3.34 năm = 3,59 năm <=> 3 năm 7 tháng(tớ nghĩ bạn Changdumuc cộng nhầm ở chổ này ^^)
Như đã nói ở trên thì vì DN được ân hạn không phải trả vốn gốc trong thời gian thi công nên phần vốn gốc sẽ được chia đều cho khoảng thời gian còn lại là 3 năm 4 tháng(3.34 năm).Phần vốn gốc DN trả bình quân mỗi quí= 2903/4=725,75
=> trả nợ kỳ cuối (1 tháng) = Nợ gốc (725,75)+ Lãi(725,75 x 0,12)=812,84
Các đồng chí cho ý kiến nhớ!

He tớ tính nhầm phần t/g cho vay ^^, còn phần trả nợ kỳ cuối thì tớ lại nghĩ thế này :
hết năm 3 dư nợ gốc DN còn 991tr DN trả nợ định kỳ 3 tháng 1 lần với mức trả nợ là 725,75tr --> hết QUý I năm 4 dư nợ gốc còn 991- 725,75=265,25tr --> trả nợ trong QUý 2 như tớ đã tính
 
He tớ tính nhầm phần t/g cho vay ^^, còn phần trả nợ kỳ cuối thì tớ lại nghĩ thế này :
hết năm 3 dư nợ gốc DN còn 991tr DN trả nợ định kỳ 3 tháng 1 lần với mức trả nợ là 725,75tr --> hết QUý I năm 4 dư nợ gốc còn 991- 725,75=265,25tr --> trả nợ trong QUý 2 như tớ đã tính
Hehe.Ok.Tớ cũng kiểm tra lại rồi.Thống nhất thế này nhé.3 thángđầu tiên trong thời hạn cho vay Dn không phải trả lãi và gốc.Mỗi năm Dn trả số tiền bình quân là 2903 trong 3 năm => 2903 x3 =8709.Trong 4 tháng tiếp số tiền gốc còn phải trả = 9700-8709=991.Mỗi quí Dn trả trung bình 725,75 nên trong tháng cuối cùng DN phải trả là = 991-725,75=265,25.
=> Gốc và lãi phải trả trong kỳ trả nợ cuối cùng=265,25+265,25x0,12=297,08.
Lưu ý thời gian vay thực tế trong kỳ trả nợ cuối cùng là 1 tháng nên chỉ tính lãi thực phát sinh cho 1 tháng vay.
Thế nào nhỉ? Đã chuẩn xác chưa ta.^^
 
Hehe.Ok.Tớ cũng kiểm tra lại rồi.Thống nhất thế này nhé.3 thángđầu tiên trong thời hạn cho vay Dn không phải trả lãi và gốc.Mỗi năm Dn trả số tiền bình quân là 2903 trong 3 năm => 2903 x3 =8709.Trong 4 tháng tiếp số tiền gốc còn phải trả = 9700-8709=991.Mỗi quí Dn trả trung bình 725,75 nên trong tháng cuối cùng DN phải trả là = 991-725,75=265,25.
=> Gốc và lãi phải trả trong kỳ trả nợ cuối cùng=265,25+265,25x0,12=297,08.
Lưu ý thời gian vay thực tế trong kỳ trả nợ cuối cùng là 1 tháng nên chỉ tính lãi thực phát sinh cho 1 tháng vay.
Thế nào nhỉ? Đã chuẩn xác chưa ta.^^

He tớ k có ý kiến j với các phần trên nhưng đoạn cuối kỳ hạn trả nợ là 1 tháng thì t k chắc đâu, vì kế hoạch trả nợ là hàng quý, đề bài lại k nêu cụ thể doanh thu đều mỗi tháng hay thế nào nên theo tớ tốt nhất là mặc định trả nợ theo quý II với lãi tính cho 3 tháng (1), nếu k thì với doanh thu 1 tháng là 725,75tr--> trả nợ mỗi tháng là 241,92tr-> tháng thứ 2 quý II trả hết nợ và chỉ tính lãi cho 2 tháng (2).

Tớ nghĩ cách (2)
 
Tớ chưa rõ 1 số chỗ về đề , mong các bạn chỉ giáo:

Nhu cầu vay vốn của DN là 16.580tr nhưng k ghi cụ thể (ví dụ đầu tư xdcb thế nào...nhỡ trong các nhu cầu này có các CP ngắn hạn thì trích KH kiểu j..?)

Tớ làm thế này:
NC vay vốn KH= NCVLĐ (16.580)-Vốn CSH tham gia (0.35x16.580)-Vốn khác (1077)=9.700tr

Nguồn trả nợ :
- Doanh thu tăng thêm: 3.704x0.15=555,6tr
- Nguồn khác 407,4tr
- KH từ TSCĐ ( giả dụ TSCĐ là 16.580tr luôn và khách vay là 9.700tr) --> KH: 0.2x9.700=1.940tr
--> tổng trả nợ = 2.903tr

--> T/g cho vay= T/g trả nợ (9.700/2.903) + ân hạn (3 tháng) = 3.34 năm + 0.25 năm = 3.75 năm
Mức trả nợ đều hàng năm là 2.903 tr, hết quý I năm 4 dư nợ còn lại 265,25tr
Trả nợ kỳ cuối = nợ gốc (265,25tr) + lãi theo số dư thực tế (265,25x(1,012^3-1)) = 274,91 tr

dự án bắt đầu thi công ngày 15/3/N và đi vào hoạt đọng từ ngày 15/8/N, Dn nhận tiền vayngay từ ngày đầu thi công

thời gian thi công(5 tháng) sao không được tính vào tg vay nhỉ ???
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên