Review Review Đề thi GDV vào BIDV ngày 10/04/2016

More threads by Na na công chúa

vân hiền

Verified Banker
Thi bên bidv nghiệp vụ khoảng bao nhiêi điểm là pass vậy ạ. E làm tín dụng ko biết gì về kế toán o_Ocat có qua đc ko nhỉ
 

Top