Quản trị rủi ro ngân hàngHuongThuy

Thành viên tâm huyết
Quản trị rủi ro ngân hàng

1: Khái niệm và các ảnh hưởng của RRTD
– Các chỉ tiêu tính toán RRTD
– Nguyên nhân gây ra RRTD (khách quan)
2: Nguyên nhân gây ra RRTD (chủ quan)
– Quản trị RRTD (triết lý – chiến lược – chính sách)
3: Các dấu hiệu nhận biết RRTD
– Những tình huống đặc biệt !!!
– Đo lường RRTD – khách hàng cá nhân – doanh
nghiệp
4: Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa
và hạn chế
– Giới thiệu các công cụ phái sinh
– Sử dụng công cụ hoán đổi, công cụ quyền chọn, công
cụ tương lai
– Nghiên cứu các tình huống
5: Các biện pháp phòng ngừa
– Các biện pháp xử lý RRTD
– Nghiên cứu các tình huống

Download: http://www.mediafire.com/?bhl0eqjppfwxkeu

Pass: Clubtaichinh.net
(St)
 

Banker Hub

Top