T
Reaction score
119

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào bạn, mình đang lam về quản trị rủi ro tín dụng nhung không thể down được tài liệu công tác thẩm định rủi ro tín dụng của ban được bạn cỏ thể gủi tài liệu đó vào mail của mình được không: thom307@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top