PGBank PGBank tuyển dụng toàn hệ thống tháng 11/2012 (PGBank bonus 1 câu chuyện ý nghĩa:D)

cocghe266

Administrator

Chi tiết:

[TABLE="class: outer_border, width: 100%, align: center"]
[TR="bgcolor: #2852A1"]
[TD]STT[/TD]
[TD]Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)[/TD]
[TD]Địa điểm[/TD]
[TD]Hết hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Chi nhánh Thăng Long - Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]2[/TD]
[TD]Chi nhánh Hải Phòng - Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Hải Phòng[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]4[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên/Trưởng nhóm Định chế tài chính nước ngoài - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Trưởng nhóm/Chuyên viên Quản lý rủi ro định chế tài chính - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]6[/TD]
[TD]Chi nhánh Sài Gòn - Giao dịch viên[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]Chi nhánh Sài Gòn - Nhân viên Tư vấn tài chính cá nhân[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]8[/TD]
[TD]Chi nhánh Đồng Nai - Giao dịch viên[/TD]
[TD]Đồng Nai[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội- Trưởng phòng Tư vấn tài chính- Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]10[/TD]
[TD]Chi nhánh Đồng Nai- Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp[/TD]
[TD]Đồng Nai[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Thu hồi nợ - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]12[/TD]
[TD]Chi nhánh Sài Gòn- Trưởng phòng giao dịch[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]Chuyên viên Thu hồi nợ - Phòng Quản lý rủi ro miền Nam[/TD]
[TD]TP HCM[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #C6D6F5"]
[TD]14[/TD]
[TD]Chi nhánh Đồng Tháp - Nhân viên Quản lý tín dụng[/TD]
[TD]Đồng Tháp[/TD]
[TD]30/11/2012
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên/Phụ trách tư vấn tài chính doanh nghiệp - Khối Đầu tư[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16[/TD]
[TD]Hội sở Hà Nội - Chuyên viên Quản lý rủi ro tín dụng - Khối Quản lý rủi ro[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[TD]30/11/2012[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

PGBank
 
Đã có ai nộp qua mail vào NH này cho em hỏi với, nộp hồ sơ qua mail là mình phải scan các giấy tờ bằng cấp cùng Bảng thông tin ứng viên hay chỉ cần bảng thông tin thôi. Cám ơn mọi người rất nhiều!
 
Đã có ai nộp qua mail vào NH này cho em hỏi với, nộp hồ sơ qua mail là mình phải scan các giấy tờ bằng cấp cùng Bảng thông tin ứng viên hay chỉ cần bảng thông tin thôi. Cám ơn mọi người rất nhiều!
Chỉ cần Bản thông tin ứng viên thôi bạn nhé:)
 
_________________________________________________________________________
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên