OceanBank OceanBank tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội sở chính (Hà Nội) & TP.HCM [30.11.2012]

cocghe266

Administrator
Địa điểm làm việc: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

[TABLE="class: grid, width: 700, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]TT
[/TD]
[TD="align: center"]VỊ TRÍ
[/TD]
[TD="align: center"]MÃ VỊ TRÍ
[/TD]
[TD="align: center"]ĐIA ĐIỂM LÀM VIỆC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD]Phó trưởng phòng Dịch vụ tài chính & sản phẩm phái sinh[/TD]
[TD]PP DVTC &SPPS[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD]Dịch vụ tài chính và sản phẩm phái sinh[/TD]
[TD]DVTC &SPPS[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD]Dự án và đầu tư dài hạn[/TD]
[TD]ĐTDA & ĐTDH[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD]Kế toán nội bộ[/TD]
[TD]KTNB[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD]Báo cáo tài chính & kiểm soát tài chính[/TD]
[TD]BCTC & KSTC[/TD]
[TD]Hà Nội[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD]Chuyển tiền quốc tế[/TD]
[TD]CTQT[/TD]
[TD]Hà Nội, TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD]Quan hệ đại lý quốc tế[/TD]
[TD]QHĐLQT[/TD]
[TD]Hà Nội, TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD]Phát triển mạng lưới[/TD]
[TD]PTML[/TD]
[TD]Hà Nội, TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]Nguồn vốn[/TD]
[TD]NV[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD]Thẩm định[/TD]
[TD]TĐ[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD]Xử lý nợ[/TD]
[TD]XLN[/TD]
[TD]TP Hồ Chí Minh[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Mô tả công việc của từng vị trí chi tiết xem tại bảng sau:

[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]STT[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD]Phó trưởng phòng Dịch vụ tài chính & sản phẩm phái sinh[/TD]
[TD]- Tìm kiếm, tạo lập, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, nghiên cứu thị trường, quyết định sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng để thực hiện các hợp đồng dịch vụ tài chính sau khi được sự phê duyệt của Giám đốc Khối và Trưởng phòng.
- Phối hợp, hỗ trợ với bộ phận báo cáo trong Phòng, các phòng trong Khối, các đơn vị nghiệp vụ khác để triển khai sản phẩm và thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Báo cáo định kỳ cho Trưởng phòng, Giám đốc Khối về tiến độ công việc, kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện công việc. Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho Trưởng phòng, Giám đốc Khối giải quyết.
- Phân công công việc, theo dõi tiến độ thực hiện công việc, Phát triển nhân sự, hoạch định các thay đổi về nhân sự và xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết
- Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch, tổng hợp và đánh giá hiệu quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công, trình Trưởng phòng và lãnh đạo khối phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kiểm toán các trường đại học Kinh tế;
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, tiếng Anh;
- Am hiểu các qui định về luật các tổ chức tín dụng, luật đầu tư, các thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Ngân hàng, doanh nghiệp.
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Đầu tư hoặc Tín dụng của các Ngân hàng.
- Lãnh đạo, thúc đẩy sáng kiến và giải quyết các vấn đề một cách hợp lý[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD]Dịch vụ tài chính và sản phẩm phái sinh[/TD]
[TD]- Tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá, phân tích các dự án, doanh nghiệp hoặc nhận và nghiên cứu các hồ sơ các tài sản bảo đảm do Oceanbank tiếp nhận từ việc xử lý nợ tín dụng và các nghiệp vụ khác có liên quan của Oceanbank.
- Lập, xây dựng phương án đầu tư vào doanh nghiệp dưới các hình thức góp vốn đầu tư dài hạn, góp vốn liên doanh liên kết, góp vốn thành lập mới,…trình các cấp Lãnh đạo; hoặc lập, xây dựng phương án quản lý, khai thác, kinh doanh các loại tài sản đảm bảo do Ngân hàng tiếp nhận từ việc xử lý nợ tín dụng và các nghiệp vụ khác có liên quan của Ngân hàng.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư, tài chính ngân hàng, hoặc Khoa Kinh tế các trường đại học khác
- Kiến thức chuyên môn: có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản lý dự án, có khả năng đánh giá, phân tích, tư duy tốt, nhạy bén trong kinh doanhTốt nghiệp Đại
học chuyên ngành Kinh tế đầu tư, tài chính ngân hàng, hoặc Khoa Kinh tế các trường đại học khác
- Kiến thức chuyên môn: có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản lý dự án, có khả năng đánh giá, phân tích, tư duy tốt, nhạy bén trong kinh doanh
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm 01 năm làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tài chính, có chuyên môn nghiệp vụ tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD]Dự án và đầu tư dài hạn[/TD]
[TD]- Thực hiện triển khai thiết kế các sản phẩm và cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư, thiết kế các sản phẩm nhận ủy thác đầu tư về và ủy thác đi cho các Khách hàng tổ chức và các sản phẩm liên quan phù hợp với các chức năng của OceanBank và phù hợp với luật pháp Việt Nam;
- Triển khai và quản lý các hoạt động đầu tư là các sản phẩm chứng khoán phái sinh, giao dịch hàng hóa, giao dịch mua bán nợ trên toàn hệ thống;
- Là đầu mối và phối hợp với các Phòng chức năng trong toàn hệ thống thực hiện triển khai thiết kế các sản phẩm và cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp với các chức năng của OceanBank;[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng.
- Am hiểu các qui định về luật các tổ chức tín dụng, luật đầu tư, các thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Ngân hàng, doanh nghiệp
- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Tiếng Anh..
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư, kế toán, kiểm toán Ngân hàng, tổ chức tài chính, có chuyên môn nghiệp vụ tài chính.
- Có khả năng Phân tích báo cáo tài chính Doanh nghiệp. Quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD]Kế toán nội bộ[/TD]
[TD]- Hạch toán kế toán, theo dõi, kê khai và cung cấp số liệu, báo cáo liên quan đến các nghiệp vụ: Chi phí mua sắm, chi tiêu của đơn vị trực thuộc Hội sở, kế toán thuế, lương, hạch toán và quản lý theo dõi tài sản ở Hội sở.
- Đóng, lưu chứng từ hạch toán của Hội sở.
- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán chi nhánh
- Các công việc khác liên quan phối hợp giữa các phòng KTTH, đóng góp ý kiến văn bản, hoặc theo chỉ đạo của các cấp quản lý phụ trách.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng hoặc chuyên ngành phù hợp với mảng nghiệp vụ được giao.
- Có kiến thức hiểu biết cơ bản về hệ thống tài khoản hạch toán kế toán các TCTD, các hoạt động của TCTD
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm liên quan
- Trình độ ngoại ngữ theo mức độ yêu cầu của công việc.
- Kinh nghiệm ngân hàng đặc biệt là các phòng ban liên quan đến mảng nghiệp vụ được giao là một lợi thế.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD]Báo cáo tài chính & kiểm soát tài chính[/TD]
[TD]- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê gửi các cơ quan Nhà nước, các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Tham gia, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo cơ quan Nhà nước.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên về kinh tế, tài chính, ngân hàng tại các trường thuộc khối kinh tế như: Đại học KTQD, Đại học TCKT, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng ...
- Am hiểu nghiệp vụ báo cáo tài chính, báo cáo doanh nghiệp
- Chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị bên ngoài và nội bộ Ngân hàng. Tổ chức công việc tốt, đúng thời hạn.
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng, tài chính.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD]Chuyển tiền quốc tế[/TD]
[TD]- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chính xác các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ Chuyển tiền quốc tế trong phạm vi được Lãnh đạo phòng phân công;
- Liên lạc, hỗ trợ, phối hợp với Khách hàng, các phòng ban, Chi nhánh khi cần thiết, Theo dõi, tập hợp lưu trữ các hồ sơ Chuyển tiền quốc tế theo đúng quy định của OceanBank;
- Tư vấn khách hàng về các vấn đề liên quan đến hợp đồng Ngoại thương và hoạt động xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế;[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành tài chính, ngân hàng
- Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan
- Tiếng Anh thành thạo.
- Tư duy, nhận thức vấn đề. Xử lí công việc và phối hợp làm việc tốt. Chủ động, tích cực học hỏi để nâng cao chuyên môn;[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD]Quan hệ đại lý quốc tế[/TD]
[TD]- Trực tiếp thực hiện các công việc phát sinh tại Phòng Quan hệ đại lý quốc tế - Khối Thanh toán quốc tế
- Liên lạc, hỗ trợ, phối hợp với Khách hàng, các phòng ban, Chi nhánh, định chế tài chính trong và ngoài nước khi cần thiết;
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu;
- Theo dõi, tập hợp lưu trữ các hồ sơ giao dịch theo đúng quy định của OceanBank;[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành tài chính, ngân hàng, Có trình độ ngoại ngữ tốt
- Tiếng Anh thành thạo.
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
- Tư duy, nhận thức vấn đề. Xử lí công việc và phối hợp làm việc tốt. Chủ động, tích cực học hỏi để nâng cao chuyên môn;[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD]Nguồn vốn[/TD]
[TD]- Làm đầu mối thu thập BCTC, hồ sơ pháp lý, các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động cấp hạn mức nguồn vốn, ngoại hối, giấy tờ có giá…
- Cập nhật và theo dõi thường xuyên các thông tin về hoạt động kinh doanh của các ĐCTC trong nước, kịp thời báo cáo lãnh đạo và các đơn vị liên quan khi thấy dấu hiệu suy giảm về chất lượng tín dụng và các thông tin xấu gây bất lợi cho quan hệ giữa OceanBank và các ĐCTC trong nước.
- Phối hợp với bộ phận thực hiện theo đề nghị hỗ trợ của Khối/Ban/Phòng hội sở và các chi nhánh.
- Tổng hợp giải ngân của các đơn vị toàn hàng, Lưu hồ sơ các báo nguồn giải ngân
- Hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng và khách hàng, hoàn thiện hồ sơ chứng từ giao dịch, thực hiện các chế độ báo cáo được giao và các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương.
- Sử dụng thông thạo tiếng Anh và ứng dụng tin học văn phòng.
- Logic, đầy đủ và chính xác theo từng đầu mục công việc.
- Có khả năng phối hợp với các Chuyên viên kinh doanh và các phòng ban khác để đảm bảo hoàn thành tốt công việc đc giao.
- Có khả năng chủ động nắm bắt công việc nhanh và chủ động tìm hiểu, phân tích nghiệp vụ.
- Hòa đồng, cởi mở và giao lưu học hỏi với các chuyên viên khác trong cơ quan và với các Chuyên viên ở các ban ngành tương tự tại các TCTD khác phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]Thẩm định[/TD]
[TD]- Thẩm định hồ sơ khách hàng, lập báo cáo tái thẩm định trình Trưởng Phòng/Phó Phòng Thẩm định Cá nhân kiểm soát;
- Rà soát, đối chiếu hồ sơ cấp tín dụng theo sản phẩm với các điều kiện theo quy định của Oceanbank đối với khách hàng Cá nhân;
- Tham gia họp HĐTD&ĐTTC v/v tái thẩm định các khoản cấp tín dụng theo quy định về phân cấp phê duyệt tín dụng của Oceanbank;
- Tư vấn, hỗ trợ về nghiệp vụ thẩm định khách hàng cá nhân theo đề nghị của các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống;
- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong hệ thống Oceanbank để thực hiện tốt công việc được giao;[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.
- Phân tích, làm việc nhóm tốt, làm việc độc lập, tổ chức tốt công việc
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD]Xử lý nợ[/TD]
[TD]- Tổ chức theo dõi, phát hiện, giám sát và quản lý các khoản nợ có vấn đề do Đơn vi/ Khối phụ trách, báo cáo quá trình thực hiện phương án đã được phê duyệt;
- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện phương án quản lý nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện;
- Đôn đốc các ĐVKD trong việc thu hồi nợ quá hạn (không bao gồm nợ xấu);
- Định kỳ gửi báo cáo tháng, quý cho GĐ khối , và các báo cáo khẩn khi có yêu cầu của ban lãnh đạo;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng và Ban Giám đốc Khối.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các chuyên ngành kinh tế: Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán; hoặc các chuyên ngành về Luật.
- Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành tài chính, ngân hàng
- Am hiểu pháp luật, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
- Có trình độ ngoại ngữ tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.
- Phân tích, làm việc nhóm tốt, làm việc độc lập, tổ chức tốt công việc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD]Phát triển mạng lưới[/TD]
[TD]- Lập kế hoạch phát triển mạng lưới của Ngân hàng cho từng năm, từng thời kỳ:
- Lập kế hoạch triển khai các công việc liên quan đến việc cho ra đời và đưa vào hoạt động 01 đơn vị mạng lưới của Ngân hàng
- Phối hợp với các Phòng/Ban Hội sở để hỗ trợ xử lý các công việc liên quan các CN/PGD đã khai trương.
- Rà soát ngân sách sau khai trương và trình ký bổ sung nếu ngân sách đã được phê duyệt bị vượt;
- Kiểm soát các hợp đồng thuê nhà của các CN/PGD đang hoạt động. Hỗ trợ dàm phán trình ký khi có thay đổi các điều kiện thuê của HĐ thuê nhà đó;
- Thực hiện các báo cáo bên trong, bên ngoài ngân hàng khi có yêu cầu của Trưởng Phòng hoặc Ban Giám đốc Khối;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng và Ban Giám đốc Khối.[/TD]
[TD]- Nam giới, Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các chuyên ngành kinh tế: Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán; hoặc các chuyên ngành về Luật.
- Biết xem bản vẽ kỹ thuật, sử dụng tốt các phần mềm thiết kế đồ họa thông dụng: Autocad, Photoshop, CorelDRAW….
- Có kinh nghiệm 01-02 năm về quản lý chất lượng dịch vụ ngân hàng
- Phân tích, tổng hợp, Chủ động thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống để đáp ứng và phục vụ tốt cho công việc.
- Có sức khỏe tốt, đi công tác xa, dài ngày, chịu được áp lực công việc[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Cách thức dự tuyển: ứng viên click vào đây để nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 30/11/2012

Lưu ý:

- Để gửi được thông tin trực tuyến các ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin bắt buộc
- Thông tin viết dưới dạng Tiếng Việt có dấu.
- Chúng tôi chỉ thông báo những thí sinh đạt yêu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tuyển dụng, Tel: 04.37726000, Ext: 1194 /1167

Oceanbank
 
sao mình nộp trực tiếp mà chỉ thấy có 3 vị trí:
Tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)
Tuyển dụng vị trí chuyên viên Phát triển mạng lưới (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)
Tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hội sở chính (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)

Zậy thì mún nộp mấy vị trí khác ở HCM thì click vào đâu :(
 
sao mình nộp trực tiếp mà chỉ thấy có 3 vị trí:
Tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hà Nội (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)
Tuyển dụng vị trí chuyên viên Phát triển mạng lưới (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)
Tuyển dụng các vị trí làm việc tại Hội sở chính (Hạn nộp hồ sơ 30/11/2012)

Zậy thì mún nộp mấy vị trí khác ở HCM thì click vào đâu :(
HCM nằm ở mảng HỘi sở chính mà bạn, HO bao gồm cả HN và HCM.:D
 
Đây là có 3 đợt tuyển dụng còn thời hạn nộp.Bạn ứng tuyển đợt nào thì click đợt đó thôi.
 
hix, mình lỡ nộp 2 vị trí luôn (thêm 1 dấu cách vào số CMND), ko bít có sao ko nữa :(
 
Nộp oceanbank nản lắm thật. Các NH gọi nhiều mà riêng nộp cho NH này chả bh thấy tăm hơi.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên