TPBank Ngân hàng Tiên Phong (TPB) tuyển dụng nhiều vị trí tại Hà Nội và TP HCM tháng 10/2012

  • Bắt đầu Bắt đầu badday03
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
B

badday03

Guest
TPB THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2012:

Theo định hướng kế hoạch kinh doanh và mở rộng phát triển mạng lưới trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Tiên Phong hiện đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại các vị trí, chi tiết cụ thể như sau:

I. HỘI SỞ

[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]STT
[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí công việc
[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu tuyển dụng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]Trưởng phòng chính sách và Phát triển sản phẩm - Khối NHDN[/TD]
[TD]- Xây dựng chiến lược sản phẩm trong ngắn
hạn và dài hạn với đối tượng khách hàng
doanh nghiệp

- Xây dựng kế hoạch, chính sách sản phẩm
và tổ chức việc thực hiện triển khai chính
sách, phát triển sản phẩm trên nền tảng
chiến lược về chính sách, sản phẩm của
khối

- Thiết kế sản phẩm và tổ chức việc triển
khai chiến lược theo từng phân đoạn thị
trường, khách hàng tiềm năng của khối

- Phối hợp với các bên liên quan trong quy
trình tác nghiệp để mang lại dịch vụ vượt
trội cho khách hàng (bên ngoài và nội bộ)

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các dự thảo
quy định, quy trình công tác của Ngân
hàng có liên quan đến họat động của phòng[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Kinh tế, Ngoại Thương, Tài chính, Ngân hàng

- Có tối thiểu 3 năm làm việc về phát triển sản phẩm doanh nghiệp tại các Ngân hàng tại các vị trí Quản lý Phòng

- Kỹ năng quản lý/ quản trị: Có kỹ năng quản lý/ lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch / sắp xếp công việc ở mức độ độ cao cấp

- Kỹ năng đào tạo và truyền thông tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]Trưởng phòng kinh doanh, Trung tâm ngoại hối và sản phẩm phái sinh - Khối nguồn vốn[/TD]
[TD]- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch
kinh doanh theo định hướng của Phòng và
của Khối để tạo lợi nhuận qua cách chấp nhận rủi ro có lường trước trong kinh doanh ngoại hối và vàng

- Hỗ trợ phòng khách hàng và chi nhánh
trong việc phát triển / củng cố quan hệ với
khách hàng

- Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời
cho Phòng khách khách hàng và chi nhánh
(giá chào mua/chào bán…)

- Kinh doanh trong giới hạn rủi ro cho phép

- Quản lý trạng thái ngoại hối toàn hàng theo
quy định của NHNN và của ngân hàng[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Kinh tế, Ngoại Thương, Tài chính, Ngân hàng trong và ngoài nước

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối & vàng tại một định chế tài chính và đã giữ vị trí quản lý nghiệp vụ liên quan.

- Am hiểu sâu về ngoại hối, vàng và quản trị rủi ro

- Am hiểu mục tiêu chiến lược của ngân hàng và vai trò của hoạt động nguồn vốn & ngoại hối trong việc thiết lập các mục tiêu kinh doanh

- Kỹ năng phân tích và xây dựng quan hệ tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]Chuyên viên Phòng Quản lý kinh doanh vừa và nhỏ - Khối NHDN[/TD]
[TD]- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Phòng và của Khối

- Trực tiếp tìm kiếm, tiếp cận đối tượng khách hàng SME và triển khai các hoạt động để thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao của Phòng

- Tham gia Xây dựng chính sách thu hút đối tượng khách hàng SME

- Phối hợp với các bên liên quan trong quy trình tác nghiệp để mang lại dịch vụ vượt trội cho khách

- Quản lý database khách hàng SME[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Kinh tế, Ngoại Thương, Tài chính, Ngân hàng

- Có tối thiểu 2 năm làm về Quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại các Ngân hàng

- Kỹ năng phân tích tài chính tốt

- Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch / sắp xếp công việc ở mức độ độ cao

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, đàm phán, thương thuyết tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]Chuyên viên phòng quản lý kinh doanh doanh nghiệp lớn - Khối NHDN[/TD]
[TD]- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định hướng của Phòng và của Khối

- Tìm kiếm, tiếp cận đối tượng khách hàng Big Cor và triển khai các hoạt động để thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao của Phòng

- Phối hợp với các bên liên quan trong quy trình tác nghiệp để mang lại dịch vụ vượt trội cho khách

- Quản lý khách hàng doanh nghiệp lớn và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ liên quan để khai thác tổi đa nhu cầu của khách hàng

- Tham gia Xây dựng chính sách thu hút đối
tượng khách hàng doanh nghiệp lớn[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Kinh tế, Ngoại Thương, Tài chính, Ngân hàng

- Có tối thiểu 2 năm làm về Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn tại các Ngân hàng

- Kỹ năng phân tích tài chính tốt

- Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch / sắp xếp công việc ở mức độ độ cao

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, đàm phán, thương thuyết tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[TD]Trưởng nhóm Tư vấn - Phòng Pháp chế tuân thủ[/TD]
[TD]- Tham mưu, tư vấn các vấn đề liên quan tính pháp lý.

- Tham gia góp ý, soạn thảo và xây dựng hệ thống các văn bản, tài liệu, quy định/ quy trình.. liên quan đến khía cạnh pháp lý của các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của Tiên Phong Bank.

- Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho các Khối, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ phận, Đơn vị liên quan trong toàn hệ thống TienPhong Bank.

- Thực hiện việc phổ biến pháp luật cho toàn hệ thống Thực hiện các công việc/nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng Pháp chế tuân thủ (PCTT) - Hỗ trợ các thành viên khác của PCTT trong quá trình hoạt động của PCTT[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Luật.

- Có hiểu biết và nhận thức tốt về hoạt động của Ngân hàng thương mại, các quy định pháp luật có liên quan.

- Có khả năng phân tích các tình huống pháp lý, sự kiện pháp lý.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tại các Ngân hàng.

- Kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiện kế hoạch tốt

- Tiếng Anh, Tin học văn phòng đáp ứng được các yêu cầu của công việc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[TD]Trưởng nhóm Xây dựng văn bản - Phòng Pháp chế tuân thủ[/TD]
[TD]- Tham gia góp ý, soạn thảo và xây dựng hệ thống các văn bản, tài liệu, quy định/quy trình… liên quan đến khía cạnh pháp lý của các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của ngân hàng

- Chủ động hoặc phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tính tuân thủ của các văn bản nội bộ hoặc văn bản gửi ra bên ngoài

- Chủ động xây dựng các tài liệu chất lượng (Quy chế/Quy trình/Quy định/Hướng dẫn/Mô tả sản phẩm/Sổ tay, Biểu mẫu…) và các văn bản cá biệt (Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị…) của TienPhong Bank theo phân công của Trưởng Phòng PCTT.

- Xây dựng các loại Hợp đồng, thoả thuận, giấy tờ giao dịch pháp lý… theo yêu cầu của các đơn vị, cá nhân trên toàn hệ thống và theo phân công của Trưởng Phòng PCTT.

- Đề xuất kế hoạch xây dựng, soạn thảo văn bản với Trưởng Phòng PCTT và chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo công tác xây dựng văn bản tới Trưởng Phòng PCTT định kỳ hoặc khi có yêu cầu.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Luật.

- Có hiểu biết và nhận thức tốt về hoạt động của Ngân hàng thương mại, các quy định pháp luật có liên quan.

- Có khả năng phân tích các tình huống pháp lý, sự kiện pháp lý.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tại các Ngân hàng.

- Kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiện kế hoạch tốt

- Tiếng Anh, Tin học văn phòng đáp ứng được các yêu cầu của công việc[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7
[/TD]
[TD]Trưởng bộ phận Quản trị dự án, Trung tâm Phát triển ứng dụng
- Khối CNTT
[/TD]
[TD]- Lập kế hoạch triển khai dự án phù hợp với nguồn lực, chi phí và tiến độ.

- Quản lý,diều phối các nguồn lực của dự án, đảm bảo thời gian, chất lượng và chi phí

- Làm đầu mối giả quyết các vướng mắc, xung đột khi thực hiện dự án

- Giám sát và báo cáo tiến độ thực thi dự án,chuyển giao kết quả cuối cùng của dự án cho các dơn vị.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh cực Công nghệ thông tin có liên quan tới việc quản trị các dự án về Công nghệ

- Kĩ năng quản lý, quản trị

- Tiếng Anh tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8
[/TD]
[TD]Chuyên viên - Phòng Phát triển ứng dụng Core và MIS, Trung tâm phát triển ứng dụng - Khối CNTT[/TD]
[TD]- Phân tích yêu cầu, lập trình phát triển các phần mềm, xây dựng các báo cáo đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp giải pháp.

- Phối hợp với các nhà cung cấp trong việc nâng cấp, bảo trì, khắc phục sai sot của hệ thông Core Banking và các hệ thông phần mềm khác.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp: Đại học chính quy các chuyên ngành khối tự nhiên.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ C hoặc cử nhân ngoại ngữ hoặc tương đương, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Kinh nghiệm: Lập trình được một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java, VB, .NET, ASP, PHP. Có hiểu biết cơ bản về xây dựng, quản lý, thiết kế website. Có hiểu biết cơ bản, có thể làm việc với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như Oracle, SQL Server, DB2…

- Ưu tiên người có hiểu biết nghiệpvụ ngân hàng, các hệ thống corebanking.

- Kỹ năng: Có khả năng tiếp thu,học hỏi nhanh, làm việc nhóm.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9
[/TD]
[TD]Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Phòng An ninh và Bảo mật - Khối CNTT
[/TD]
[TD]- Tư vấn bảo mật trong phát triển ứng dụng,
thiết kế cơ sở dữ liệu, mạng và/hoặc các nền tảng hệ vận hành.

- Nguyên cứu các sản phẩm, giải pháp, xu
hướng bảo mật an ninh thông tin mới.

- Kiểm soát cấu hình hệ thống bảo mật trong
tất cả các hệ thống CNTT.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Kinh nghiệm: 3-5 năm.

- Trình độ T.Anh: chấp nhận được.

- Kỹ năng: trung thực, cẩn thận, yêu thích và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát và audit hệ thống CNTT.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10
[/TD]
[TD]Chuyên viên - Phòng vận hành ứng dụng, Trung tâm vận hành hệ thống
- Khối CNTT
[/TD]
[TD]- Hỗ trợ người sử dụng trong quá trình công
việc liên quan đến các ứng dụng.

- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của
người sử dụng về cung cấp và xử lý dữ liệu
để phục vụ kịp thời cho nhu ầu của hoạt động QL&KD.

- Giám sát và vận hành hệ thống để đảm bảo
các phần mềm ứng dụng hoạt động[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên

- Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin của ngân hàng

- Trình độ T.Anh: chấp nhận được.

- Chịu được áp lực công việc cao[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11
[/TD]
[TD]Chuyên viên Phòng vận hành hạ tầng - Trung tâm vận hành hệ thống,
Khối CNTT
[/TD]
[TD]- Thực hiện việc phân quyền,cấu hình các thiết bị mạng và các chính sách bảo mật, ghi chép các file nhật ký hệ thống.

- Theo dõi và kiểm tra các hệ thống mạng và
bảo mật trên toàn hàng bao gồm HO và CN.

- Thực hiện xây dựng công tác quản lý, điều hành công việc của nhóm.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp: Đại học chính quy các chuyên ngành khối Điện tử - Viễn thông- CNTT.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cấp độ C hoặc cử nhân ngoại ngữ hoặc tương đương, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Kinh nghiệm: Có thâm niên công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng) từ 3 năm trở lên

- Có thời gian làm công tác làm Chuyên viên chính/cao cấp/trưởng nhóm Công nghệ thông tin hoặc tương đương từ 1 đến 2 năm.

- Ưu tiên người có hiểu biết về ngân hàng, và các chứng chỉ liên quan

- Kỹ năng: Có khả năng tiếp thu, học hỏi
nhanh, làm việc nhóm.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

II. CHI NHÁNH TẠI KHU VỰC HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH - TUYỂN GẤP


[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]STT
[/TD]
[TD="align: center"]Vị trí công việc[/TD]
[TD="align: center"]Mô tả công việc[/TD]
[TD="align: center"]Yêu cầu tuyển dụng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]Giám đốc chi nhánh
[/TD]
[TD]- Định hướng chiến lược, quyết định những thay đổi dài hạn để đáp ứng đòi
hỏi phát triển của Chi nhánh và thị trường tại khu vực kinh doanh.

- Phát triển chiến lược, lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, chịu trách nhiệm
trước Tổng giám đốc về chỉ tiêu kinh doanh được giao tới chi nhánh

- Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ,
nhân viên của Chi nhánh đối với mọi hoạt động của Chi nhánh

- Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai các quy định, quy trình công tác của Ngân hàng có liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ của Ngân hàng[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm ngân hàng dành tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn.

- Ưu tiên có kinh nghiệm 2-3 năm làm Giám đốc chi nhánh

- Có kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt

- Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của ngân hàng dành cho và môi trường kinh doanh tại khu vực

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]Trưởng phòng KHCN[/TD]
[TD]- Quản lý, điều hành Phòng KHCN thực hiện các chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc Chi nhánh

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao của Phòng KHCN

- Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng
- Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHCN để nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên thị trường

- Hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo CVKH CN để nâng cao chất lượng dịch vụ.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế

- Ít nhấy 3 năm kinh nghiệm làm quản lý tại các tổ chức về tài chính, ngân hàng

- Kinh nghiệm thâm niên trong lĩnh vực Ngân hàng cá nhân, 2-3 năm kinh nghiệm Trưởng phòng Tín dụng cá nhân, Trưởng phòng Giao dịch

- Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ tốt

- Năng động, nhạy bén với thị trường

- Chịu được áp lực công việc cao[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]Trưởng phòng KHDN[/TD]
[TD]- Quản lý, điều hành Phòng KHDN thực hiện các chức năng của Phòng theo phân công của Giám đốc Chi nhánh

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao của Phòng KHDN

- Quản lý khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng

- Tham gia xây dựng các sản phẩm, chính sách KHDN để nâng cao chất lượng dịch vụ của Ngân hàng đảm bảo cạnh tranh trên thị trường

- Hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo CVKH DN để nâng cao chất lượng dịch vụ.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính lớn, giữ vị trí Trưởng/phó phòng kinh doanh/Quản
lý cao cấp của các ngân hàng bạn.

- Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịchvụ của Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng

- Có khả năng quản lý, lãnh đạo làm việc theo nhóm.

- Khả năng xây dựng mối quan hệ tốt

- Có khả năng phân tích và đánh giá tài chính tốt.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng[/TD]
[TD]- Cung cấp các sản phẩm/dịch vụ của ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Triển khai thực hiện kế hoạch KD, chỉ tiêu về huy động.

- Đảm bảo các giao dịch tại quầy với chất lượng dịch vụ cao nhất

- Kiểm soát các công tác hạch toán, kế toán nội bộ phát sinh tại chi nhánh,quản lý công tác Ngân quỹ tại đơn vị, đảm bảo hoạt động của phòng DVKH tuân thủ đúng quy định, quy trình của Ngân hàng và NHNN.

- Đảm bảo duy trì và theo dõi hoạt động tại chi nhánh, đảm bảo giao dịch viên/tư vấn khách hàng… luôn hướng tới khách hàng để cung cấp những dịch vụ chất lượng cao.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế
- Hiểu biết sâu rộng về hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng.

- Kĩ năng giao tiếp, quản lý, lập kế hoạch tốt

- Có khả năng đào tạo và kèm cặp
nhân viên[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5
[/TD]
[TD]Chuyên viên khách hàng Cá nhân[/TD]
[TD]- Thu hút và đẩy mạnh hoạt động kinhdoanh các sản phẩm bán lẻ của ngânhàng
- Phát triển khách hàng mới, tập trung vào các nghiệp vụ kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu cá nhân

- Quản lý và giám sát khách hàng Tín dụng sau khi giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ và lãi

- Hợp tác bán chéo sản phẩm[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương

- Kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/doanh nghiệp tại các tổ chức tài chính và Ngân hàng

- Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng
- Năng động, tôn trọng đạo đức nghềnghiệp

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6
[/TD]
[TD]Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp[/TD]
[TD]- Thu hút và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm KHDN của ngânhàng

- Phát triển khách hàng mới, tập trung vào các nghiệp vụ kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh

- Quản lý và giám sát khách hàng Tín dụng sau khi giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ và lãi

- Hợp tác bán chéo sản phẩm[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương

- Kinh nghiệm làm tín dụng doanh nghiệp tại các tổ chức tài chính và Ngân hàng

- Kỹ năng phân tích tốt, đánh giá tổng thể về tài chính doanh nghiệp, kinh doanh, môi trường xã hội.

- Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng
- Có khả năng xử lý tình huống tốt.

- Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7
[/TD]
[TD]Giao dịch viên[/TD]
[TD]- Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu về huy động.

- Thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, thẻ, mở và quản lý tài khoản, phát hành thẻ, chi trả kiều hối, lệnh thanh toán, chuyển tiền,…

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch tiền mặt (VND, ngoại tệ) với khách hàng như: xử lý chứng từ, thu-chi, chọn, lọc tiền, phát hiện tiền giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, đóng gói,…

- Thực hiện hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu được giao trong từng thời kỳ

- Chăm sóc khách hàng và đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho khách hàng theo quy định của ngân hàng[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng hoặc tương đương

- Ngoại hình khá, Nữ cao từ 1m58, Nam cao từ 1m70 trở lên, tuổi từ 22-25

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng tốt
- Kĩ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng thuyết trình/đàm phán

- Kỹ năng làm việc theo nhóm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

Hồ sơ dự tuyển gồm:


Đơn ứng cử có đính kèm ảnh màu 3x4 theo mẫu quy định của Tienphongbank (tải mẫu đơn tại website ghi rõ vị trí dự tuyển) và gửi về: Email: tuyendung@tpb.com.vn

Các bạn có thể tải đây theo link: Đơn ứng tuyển

Cách thức ứng tuyển:

- Ngân hàng không nhận HỒ SƠ BẢN CỨNG

- Các ứng viên quan tâm vui lòng:
+ Click vào nút "Ứng tuyển" phía đầu trang này để gửi hồ sơ trực tuyến
+ Hoặc download mẫu Thông tin ứng viên và gửi về Tuyendung@tpb.com.vn

- Tiêu đề Email và Đơn ứng tuyển:

+ Vị trí dự tuyển (viết hoa chữ cái đầu tiên) - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A

Các bạn lưu ý về Tiêu đề email và Nội dung CV dự tuyển, cần phải đúng với mẫu trên mới là form hợp lệ.

Tất cả những trường hợp dự tuyển khác trái với nội dung trên đều được coi là không phù hợp.


Ngoài bản CV ứng viên theo mẫu của Tiên Phong Bank, các bạn không cần thiết phải nộp thêm bất cứ giấy tờ hồ sơ gì khác. Những giấy tờ sẽ được Ngân hàng yêu cầu bổ sung chỉ khi các bạn trúng tuyển.

Hiện tại, Tiên Phong Bank đang để các vị trí dự tuyển có
thời gian hết hạn là 15/11/2012. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế phát sinh, chúng tôi có thể kết thúc thời gian đăng tuyển trước hạn hoặc gia hạn thời gian dự tuyển.

Tiên Phong Bank chỉ liên lạc với những bạn có hồ sơ phù hợp với vị trí tuyển dụng.


Hòm thư Tuyendung@tpb.com.vn là hòm thư tự động nên các bạn lưu ý không gửi thư reply sau khi đã nhận được thư phản hồi về việc nộp đơn dự tuyển thành công.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Nhân sự - Ngân hàng TMCP Tiên Phong.


Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Phố Duy Tân – Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 1800 58 58 85 (miễn phí)


Chúng tôi chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu và dừng tuyển dụng đối với các vị trí đã tuyển dụng được. Ưu tiên ứng viên gửi Hồ sơ tới sớm.

P/s: Các bạn có thể tham khảo tại topic Kinh nghiệm Thi tuyển và Phỏng vấn vào Ngân hàng Tiên phong (TPB)

Mình đã gọi điện hỏi Phòng nhân sự thì nhận được thông tin trả lời là "Mã vị trí các em để là N/A" nên các bạn để là: N/A nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Phần II - Tuyển tại HN&HCM sao k ghi rõ vị trí nào tuyển ở HN, vị trí nào tuyển ở HCM để còn biết mà nộp chứ thím?
 
Phần II - Tuyển tại HN&HCM sao k ghi rõ vị trí nào tuyển ở HN, vị trí nào tuyển ở HCM để còn biết mà nộp chứ thím?

Phần đó là tuyển tất cả các vị trí ở cả Chi nhánh Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Việt nhé.
 
Bạn ơi, sao t vào trang chủ của tiên phong bank mà không thấy thông báo tuyển dụng nhỉ!? Bạn cho t xin đường link được không? Cám ơn b nhiều nhé
 
Bạn ơi cho mình hỏi ở mẫu đăng ký sự tuyển, bên cạnh "vị trí ứng cử" là "mã số", mình thắc mắc là mã số đấy lấy ở đâu vậy? CÓ phải chính là số thứ tự gì gì của các vị trí không bạn?
 
Bạn ơi, sao t vào trang chủ của tiên phong bank mà không thấy thông báo tuyển dụng nhỉ!? Bạn cho t xin đường link được không? Cám ơn b nhiều nhé

Hi, đây là thông tin do TPBank gửi trực tiếp tới cho BQT của UB nên mình không rõ link trên website của TPBank đâu bạn à. Vì là thông tin gửi từ TPBank tới nên bạn hoàn toàn yên tâm về nội dung của thông tin tuyển dụng nhé.
 
à, cho t hỏi là mang trực tiếp đến nộp được không hay chỉ được gửi qua mail thôi
Hi, đây là thông tin do TPBank gửi trực tiếp tới cho BQT của UB nên mình không rõ link trên website của TPBank đâu bạn à. Vì là thông tin gửi từ TPBank tới nên bạn hoàn toàn yên tâm về nội dung của thông tin tuyển dụng nhé.
 
Oay, phải nộp ngay mới được.
Mà có bạn nào biết hạn nộp là bgio ko nhỉ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,087
Tổng số thành viên
352,149
Thành viên mới nhất
logicmerch
Back
Bên trên