Ngân hàng Quân đội (MB) tuyển dụng nhân sự làm trong Khối Quản trị Rủi ro tại Hội sở

 • Bắt đầu Bắt đầu hungviet
 • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hungviet

Founder
Ngân hàng Quân Đội (MB) cần tuyển Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động (Mã trị trí: RRHD), Chuyên viên Quản trị Rủi ro phụ trách hoạt động Phòng chống Rửa tiền (Mã trị trí: PCRT) và Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng (Mã trị trí: RRTD) để vào làm việc trong Khối Quản trị Rủi ro tại Hội sở (Mã địa điểm: HNO). Thời gian nhận hồ sơ đến trước 17h00 ngày 24/05/2012.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động (Mã trị trí: RRHD):

 • Tham gia dự án xây dựng, triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động;
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi các văn bản quy định, hướng dẫn về rủi ro hoạt động (chiến lược, chính sách, quy trình… quản trị rủi ro hoạt động);
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, đo lường, giám sát, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động;
 • Nghiên cứu, xây dựng mô hình tính toán, phân bổ vốn cho rủi ro hoạt động; Nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng;
 • Xây dựng báo cáo hồ sơ rủi ro hoạt động toàn Ngân hàng định kỳ hàng năm; Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện theo dõi, thu thập dữ liệu tổn thất (LDC), giám sát các chỉ số rủi ro hoạt động chính (KRIs) và sử dụng công cụ tự đánh giá (RCSA);
 • Thực hiện đánh giá rủi ro và tham gia đóng góp ý kiến đối với tất cả các quy trình, quy chế, hướng dẫn, sản phẩm, dự án mới… trước khi ban hành;
 • Lập báo cáo rủi ro hoạt động định kỳ cho các cấp lãnh đạo và theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thu thập và xây dựng các thông tin cảnh báo rủi ro hoạt động từng thời kỳ.
Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro phụ trách hoạt động Phòng chống Rửa tiền (Mã trị trí: PCRT):
 • Tham gia xây dựng, sửa đổi các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác Phòng chống rửa tiền (quy chế, chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn…);
 • Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin nghiên cứu và triển khai phần mềm phòng chống rửa tiền nhằm phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ tự động;
 • Phối hợp với các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin về khách hàng có dấu hiệu đáng ngờ cho các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất về phòng chống rửa tiền theo yêu cầu của các cơ quan quản lý hoặc yêu cầu quản trị nội bộ của MB;
 • Làm việc với các cơ quan thanh tra, giám sát, định chế tài chính và/hoặc đối tác khác về công tác phòng chống rửa tiền của Ngân hàng;
 • Thu thập và xây dựng các thông tin cảnh báo phòng chống rửa tiền từng thời kỳ;
 • Đào tạo về công tác phòng chống rửa tiền cho cán bộ toàn hệ thống.
Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng (Mã trị trí: RRTD):
 • Xây dựng chính sách quản trị rủi ro tín dụng, phương pháp nhận biết, công cụ đo lường, kiểm soát và giám sát rủi ro tín dụng;
 • Thiết lập giới hạn, hệ số an toàn liên quan đến hoạt động cấp tín dụng và đầu tư;
 • Ban hành hướng dẫn các văn bản của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước… có liên quan đến hoạt động cấp tín dụng và đầu tư; Đánh giá quy trình và các quy định đối với các sản phẩm tín dụng của MB;
 • Thu thập và xây dựng các thông tin cảnh báo rủi ro tín dụng từng thời kỳ;
 • Tham gia dự án quản trị rủi ro tín dụng.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động (Mã trị trí: RRHD):

 • Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ, các mặt hoạt động của Ngân hàng;
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động của các Ngân hàng;
 • Hoặc đã từng là thành viên tham gia tư vấn triển khai Quản trị rủi ro hoạt động của các Công ty kiểm toán/Công ty tư vấn về Quản trị rủi ro;
 • Hoặc có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và những mảng hoạt động vân hàng khác của Ngân hàng (tín dụng, kế toán_dịch vụ khách hàng & kho quỹ, treasury, thẻ, ngân hàng điện tử & IT);
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng/Kiểm toán các trường đại học Kinh tế Quốc dân/Học viện Ngân hàng/Học viện Tài chính/đại học Ngoại thương;
 • Ưu tiên các ứng viên Tốt nghiệp Thạc sỹ/MBA ở trong và ngoài nước/các ứng viên có chứng chỉ CFA;
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng;
 • Giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh phục vụ công việc được đảm nhiệm (IELTS: tối thiểu 5.5, TOEFL IBT: tối thiểu 75, TOEFT PBT: tối thiểu 550, TOIEC: tối thiểu 700);
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Có thể làm việc ngoài giờ, đi công tác, làm việc độc lập hay làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro phụ trách hoạt động Phòng chống Rửa tiền (Mã trị trí: PCRT):

 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác tại bộ phận phòng chống rửa tiền của các Ngân hàng;
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng/Kiểm toán các trường đại học Kinh tế Quốc dân/Học viện Ngân hàng/Học viện Tài chính/đại học Ngoại thương;
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng;
 • Giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh phục vụ công việc được đảm nhiệm (IELTS: tối thiểu 5.5, TOEFL IBT: tối thiểu 75, TOEFT PBT: tối thiểu 550, TOIEC: tối thiểu 700);
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Có thể làm việc ngoài giờ, đi công tác, làm việc độc lập hay làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Đối với vị trí Chuyên viên Quản trị Rủi ro Tín dụng (Mã trị trí: RRTD):

 • Nam, có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí phân tích/thẩm định/xây dựng chính sách, sản phẩm tại các Công ty Chứng khoán/Tổ chức Tín dụng hoặc ứng viên có kinh nghiệm tham gia triển khai các dự án quản trị rủi ro tín dụng, dự án xếp hạng tín dụng tại các ngân hàng/Các Công ty kiểm toán/Các Công ty tư vấn về QTRR;
 • Tốt nghiệp Đại học/Cao học chính quy chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính/Kinh tế. Ưu tiên các ứng viên Tốt nghiệp Thạc sỹ/MBA ở trong và ngoài nước/các ứng viên có chứng chỉ CFA;
 • Có kiến thức tổng thể về hoạt động kinh doanh Ngân hàng – Tài chính, hiểu biết các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng;
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng;
 • Giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh phục vụ công việc được đảm nhiệm (TOIEC: tối thiểu 700, IELTS: tối thiểu 5.5);
 • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Có thể làm việc ngoài giờ, đi công tác, làm việc độc lập hay làm việc nhóm và chịu áp lực công việc cao.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Qua Email:
hr.contact@mbbank.com.vn (Hồ sơ bao gồm: MB chỉ nhận File excel Thông tin ứng viên theo mẫu (Ứng viên hãy click vào đây để tải bản mẫu đơn ứng viên của MB), tên file được ghi bằng tiếng Việt không dấu theo nguyên tắc: Mã khu vực – Mã vị trí – Họ tên (không dấu). Tiêu đề email (subject) gửi hồ sơ dự tuyển: Mã khu vực – Mã vị trí – Họ tên. Ví dụ: HNO – RRHD – Tran Van A). Các hồ sơ dự tuyển không đúng theo yêu cầu của MB sẽ bị coi là không hợp lệ.

Qua Website tuyển dụng trực tuyến:
Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký user và gửi hồ sơ theo hướng dẫn tại website (ứng viên có thể đăng tại đây).

Lưu ý:
MB yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin chính xác, trong trường hợp phát hiện có sự sai lệch trong thông tin ứng viên, MB sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Các ứng viên không chỉnh sửa, thay đổi form mẫu của MB. Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu bổ sung khi có thông báo phỏng vấn. Không hoàn lại hồ sơ và chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu.
 
thì đặc thù của công việc này là phải có kinh nghiệm mà, thôi thì cứ đi dần lên, tích lũy đủ vốn thì t bơi vào sau hehe
 
Tầm này chỉ có các NH đi cướp NV của nhau thôi chứ mới ra trg thì cứ ở nhà mà hóng nhớ :))
 
nãy thấy Sacom bắt đủ thể loại hồ sơ, bằng biếc trong khi mình còn chưa ra trường, giờ lại thấy cái tuyển dụng này nữa...buồn tập 2:(
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên