Mọi người giúp mình bài quản trị dự án đầu tư này với cần gấp gấp hizhiz

  • Bắt đầu Bắt đầu miziki
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

miziki

Thành viên mới
Bằng phương pháp giá trị hiện tại, hãy đánh giá và so sánh lựa chọn
dự án đầu tư thiết bị chuyển mạch về phương diện tài chính, biết rằng r = 10%, các thông
số khác trong bảng:[TABLE="align: center"][TR][TD] Thông số[/TD][TD]Dự án 1[/TD][TD]Dự án 2[/TD][TD]Dự án 3[/TD][/TR][TR][TD]1. Tổng vốn đầu tư ban đầu (triệu USD)[/TD][TD]1.4[/TD][TD]1.2[/TD][TD]1.6[/TD][/TR][TR][TD]2. Khoản thu hàng năm (triệu USD)[/TD][TD]1.0[/TD][TD]1.0[/TD][TD]1.2[/TD][/TR][TR][TD]3. Khoản chi phí hàng năm (triệu USD)[/TD][TD]0.8[/TD][TD]0.6[/TD][TD]1.0[/TD][/TR][TR][TD]4. Gía trị còn lại (triệu USD)[/TD][TD]0.8[/TD][TD]0.7[/TD][TD]0.9[/TD][/TR][TR][TD]5. Thời gian hoạt động (năm)[/TD][TD]6[/TD][TD]4[/TD][TD]3[/TD][/TR][/TABLE]
 
Theo mình thì muốn làm được bài này chúng ta nên vẽ sơ đồ dòng tiền ra
sau đó tính NPV của 3 dự án.
Vì Theo mình thì NPV chính là Tổng các khoản thu (quy về hiện tại) - Tổng chi phí (quy về hiện tại)
Mình đã tính thử cho kết quả như sau
NPV1 = -1,06
NPV2 = 0,178
NPV3 = -1,13
Vậy nên chọn dự án thứ 2
Đây là những gì mình được học môn tài chính doanh nghiệp thì làm như vậy,
Có gì nhầm lẫn mọi người cho ý kiến nhé! ^^
 
Bằng phương pháp giá trị hiện tại, hãy đánh giá và so sánh lựa chọn
dự án đầu tư thiết bị chuyển mạch về phương diện tài chính, biết rằng r = 10%, các thông
số khác trong bảng:[TABLE="align: center"][TR][TD] Thông số[/TD][TD]Dự án 1[/TD][TD]Dự án 2[/TD][TD]Dự án 3[/TD][/TR][TR][TD]1. Tổng vốn đầu tư ban đầu (triệu USD)[/TD][TD]1.4[/TD][TD]1.2[/TD][TD]1.6[/TD][/TR][TR][TD]2. Khoản thu hàng năm (triệu USD)[/TD][TD]1.0[/TD][TD]1.0[/TD][TD]1.2[/TD][/TR][TR][TD]3. Khoản chi phí hàng năm (triệu USD)[/TD][TD]0.8[/TD][TD]0.6[/TD][TD]1.0[/TD][/TR][TR][TD]4. Gía trị còn lại (triệu USD)[/TD][TD]0.8[/TD][TD]0.7[/TD][TD]0.9[/TD][/TR][TR][TD]5. Thời gian hoạt động (năm)[/TD][TD]6[/TD][TD]4[/TD][TD]3[/TD][/TR][/TABLE]
Trước khi vào bài giải, chúng ta cùng xem xét cách giải như thế nào.
Như ta đã biết, cái đích mà Doanh nghiệp cần hướng tới khi thực hiện dự án là làm giá tăng giá trị doanh nghiệp, và chỉ tiêu NPV là chỉ tiêu phản ánh giá trị mà dự án làm gia tăng (giảm đi) cho doanh nghiệp. Nhưng nhược điểm lớn nhất của NPV là không thể so sánh các dự án có thời hạn khác nhau và vốn đầu tư khác nhau được. Và thường người ta dùng chỉ tiêu EA để so sánh (bạn nào chưa biết thì tìm hiểu thêm trên mạng nhá).
Chúng ta giải thôi.
Đây là bảng tính của mình

untitled-3.jpg


Cách tính: NPV = EA/(1+r) + EA/(1+r)^2 + ... + EA/(1+r)^n = EA[1/(1+r)+1/(1+r)^2+...+1/(1+r)^n) = EA * PVFA
=> EA = NPV / PVFA với PVFA = [1-(1+r)^(-n)]/r

P/S: Thật ra đối với bài này có thể dừng ngang lúc tính NPV là được rồi vì 2 dự án kia có NPV âm rồi ta có thể biện luận nó sẽ dẫn đến chỉ có EA dự án 2 mới dương thôi nên chọn dự án 2. Tuy nhiên để làm rõ vấn đề và hiểu sâu thêm nếu gặp trường hợp cả 3 NPV đều dương nên mình giải chi tiết như vậy.

Các bạn góp ý nhá!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,227
Thành viên mới nhất
vegasgg
Back
Bên trên