Luơng, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến tại SHB!

kelauca 30 Tháng 8 2013


Tình hình là mọi người đang chờ đợt kết quả của vòng thi viết tập trung tại SHB. Trong thời gian chờ đợi mòn mỏi này, mời mọi người đặc biệt là các anh chị đi trước cùng bàn luận về lương thưởng, môi trường làm việc và cơ hội thăng tiến tại Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội SHB. Đây là chủ đề mà mình cũng rất quan tâm. Tuy nhiên chưa có thông tin nào cả? [..]
Xin cảm ơn sự chia sẻ của mọi người!
 
  1. kelauca
    kelauca
    Mọi người cùng nhau bàn luận nào! :D
    30 Tháng 8 2013
    Ads Master
  2. View more comments