Lãi kép 5% kỳ hạn 1 ngày vượt trần 13% theo quy định ?

  • Bắt đầu Bắt đầu ambo_anbu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

ambo_anbu

Thành viên tích cực
http://ub.com.vn/threads/11260-Ram-ro-cac-chieu-lach-tran-lai-suat.html
Ở bài viết trong link trên có đoạn: "Rõ ràng, tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn sẽ có lợi hơn dài hạn. Cụ thể, với kỳ hạn một ngày, khách hàng được hưởng lãi suất là 5%. Nhưng ngày thứ hai, khách hàng lại được tính như ngày đầu cũng là 5%. Với lãi kép này, tính đến cuối tháng lãi suất của người gửi sẽ được nhận vượt quá trần 13% theo quy định."
Theo cách tình của mình thì nếu l
s ngày 5%/năm => ls tháng tương đương là (1+5%/30)^30 - 1 = 5,122%/năm làm sao mà vượt 13%/năm đc nhỉ :|
Hay là mình hiểu sai chỗ nào nhỉ?
 
mà cách tính của bạn hình như hơi nhầm rồi.
Theo mình,gữi lãnh lãi hằng ngày và nhập gốc thì lãi kép trong 1 tháng phải tính là:
(1 + 5%/360)^30 - 1 = 0.417%/tháng, 1 năm sẽ là 0.417 * 12 = 5.01%/năm, chênh lệch chả bao nhiêu
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,172
Thành viên mới nhất
malcolmxmerch
Back
Bên trên