L
Featured content
0
Reaction score
151

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Chào bạn, bạn chú ý không bình luận những vấn đề chính trị, chứa đựng những thông tin "nhạy cảm" trên Diễn đàn nhé.
    mình học bên hvnh. rất vui đc biết bạn. bạn đang đi học hay đi làm rồi ạ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top