Kỹ năng phỏng vấn khi cho vay (khá hay)tuanthnv

Thành viên tích cực
Cố mà nhồi nhét vào đầu rồi sẽ quen thôi mừ:confused::cool:
 

Top