Kinh nghiệm thi tuyển & phỏng vấn vào AgriBank - NHNNo

Đề của mình có 2 câu sau:
1. Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp là 324579, vậy đó là 2 số nào?
2. Ba giao dịch viên hạch toán 3 bút toán trong 2,5 phút. Vậy 10 giao dịch viên hạch toán 20 bút toán trong vòng bao lâu?

Nói chung mình làm được bài mà phỏng vấn cũng khá ok. Ko bít kết quả thế nào.
''ĐÁP ÁN CÂU 2 LÀ 2,5 PHẢI KHÔNG CÁC BẠN?, SAO THẤY CÁI ĐỀ IQ MÀ SỢ VẬY TRỜI
câu 2: 3 tên gd làm 3 bút toán, mỗi tên làm 1 cái / 2,5 phút, thì 10 trên làm 10 bút toán là 2,5 phút, 20 cái là 5 phuts enter,
Câu 1: là tích của 2 thằng liên tiếp nhiêu là : 324579x1 234579
 

Featured resources

Featured resources

Top