Kiểm toán - ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC - NĂM 2013

tuananh2271987

Thành viên
#1
Môn thi: Kiến thức chung- Đề số 01 (180 phút)
Câu 1: Phân tích chức năng của bộ máy nhà nước? Liên hệ với hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước của nước ta hiện nay?
Câu 2: Sự khác biệt cơ bản giữa quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước? Nêu nội dung cơ bản các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước? Liên hệ với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay?
Câu 3: Tại sao phải tiến hành cải cách hành chính nhà nước? Nêu khái quát nội dung chủ yếu của cải cách hành chính ở nước ta hiện nay?
Câu 4: Hãy cho biết hệ thống tổ chức của KTNN? Hiện nay KTNN có bao nhiêu đơn vị cấp vụ và tương đương cấp vụ, đó là những đơn vị nào? Hãy nêu những điểm khác nhau chủ yếu về vị trí, chức năng giữa KTNN chuyên ngành và KTNN khu vực?

(tiếp tục cập nhật)

- - - Updated - - -

Ai biết đề tiếng anh thì p.m cho anh em cùng xem nhé! Mình đc miễn nên hem bít :)
 


vanquykinh

Thành viên tích cực
đề tiếng anh làm vào giấy sao nhớ nổi.Phần 1 a,b,c,d.Phần 2 đọc hiểu gồm 2 bài,1 bài chủ đề về trúng sổ xó lottery chọn a,b,c,d;1 bài về ô nhiễm nguồn nước,chọn a,b,c,d; Phần 3 là điền từ phải điền 10 từ trong 1 đoạn văn,chủ đề về để thi được tốt nhất thì cần làm gì.Phần 4 là viết lại câu 5 câu cho từng từ xx/xxx/xx/xx; 5 câu viết lại câu có nghĩa tương tự với các cấu trúc là unless,too...to,the computer courses are very popular with students of board,câu điều kiện loại 1,3.Phần 5 là viết 1 bài luận chủ đề 1 vấn đề ô nhiễm ở thành phố đang sống và phương pháp giải quyết.
 


vanquykinh

Thành viên tích cực
không khó,dùng phao cả đống,bị bắt nhưng không bị đánh dấu,được làm bài tiếp ;phòng mình hơn phân nửa dùng phao nhìn mà kinh,đủ dạng.thích thì mang theo và xem kĩ thuật dở của bạn bởi vì đứa ngồi trên t giở cả buổi mà không bị bắt trong khi nhiều đứa dở mặt đỏ chót đi nhìn là tóm :))
 


dungvuth88

Thành viên
huhu, đề thi có tới 40% là lý thuyết đơn thuần, ai mà chép được tài liệu thì vui roài, chẳng dám mang tài liệu vào, thấy mọi người vẫn dở được, bị bắt ko bị đình chỉ thi chỉ nhắc nhở tí thôi.
 


anhphat109

Nhân viên bị sa thải
đây là đề thi tuyển công chức của Hà Nội năm ngoái ah bạn
 Top