T
Featured content
0
Reaction score
96

Profile posts Latest activity Postings Featured content About

  • Chào bạn, bạn lưu ý viết tiếng Việt có dấu khi: đặt tên topic, viết nội dung topic và bình luận trên Diễn đàn nhé. Mọi bài viết/bình luận không dấu/không viết hoa chữ cái đầu dòng và sau dấu câu đều có thể bị xóa mà không cần báo trước.

    Thân mến.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Top