Hướng dẫn sử dụng phân hệ tín dụng trên T24

More threads by cuchanh123

lightknight

Verified Banker
Cảm ơn bạn. bạn có thể upload lên mediafire dược không? Mình k đủ tín dụng để down. hjc
 

lucky_lac24

Verified Banker
Hi, thật ra tài liệu này ko cần thiết phải up lên. Bởi vì, khi các ban tham gia thi cử tại các ngân hàng thì chăc chắn là người ta cũng ko đưa câu hỏi về T24. KHi các bạn đã vào được rồi thì nếu đối với các nh có sử dụng t24 thì tự khắc bạn sẽ có tài liệu này thôi.
 

lightknight

Verified Banker
Hi, thật ra tài liệu này ko cần thiết phải up lên. Bởi vì, khi các ban tham gia thi cử tại các ngân hàng thì chăc chắn là người ta cũng ko đưa câu hỏi về T24. KHi các bạn đã vào được rồi thì nếu đối với các nh có sử dụng t24 thì tự khắc bạn sẽ có tài liệu này thôi.
Tìm hiểu trước thì có lợi hơn cho mình mà :)
 

thanhtan_info

Verified Banker
không đủ tín dụng vẫn down về được bình thường thui, chỉ có điều down về sẽ ko mở ra được :))
 

Top