[HOT] Tổng hợp các đề thi tự luận nghiệp vụ kế toán NH

konhoten90

Thành viên tích cực
Bài 1: Tình hình số dư tài khoản tiền gửi của 1 siêu thị X tại NH trong tháng 8/2010 như sau:
- Ngày 25/7 dư có: 150.000.000 đồng
- Ngày 11/8 dư có: 180.000.000 đồng
- Ngày 17/8 dư có: 220.000.000 đồng
- Ngày 22/8 dư có: 238.000.000 đồng
- Ngày 25/8 dư có: 260.000.000 đồng
Yêu cầu: Hãy tính và hạch toán lãi tiền gửi tháng 8 trên tài khoản của siêu thị X.
Biết rằng: NH quy định ngày tính lãi hàng tháng vào ngày 25; lãi tiền gửi thanh toán là 4,8%/ năm.

Bài 2:KH N có một khoản tiền 100 triệu đồng nhàn rỗi và đang băn khoăn trong việc lựa chọn các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm sau:
a) TK 12 tháng trả lãi sau, ls 9%/ năm
b) TK 6 tháng trả lãi sau, lãi nhập gốc, ls 8,86%/ năm
c) TK 3 tháng trả lãi sau, lãi nhập gốc, ls 8,74%/ năm
Các mức lãi suất sẽ được duy trì ổn định trong 12 tháng, bạn hãy chọn sản phẩm có lợi nhất cho khách hàng, hãy giải thích ngắn gọn.

Bài 3:
Một khoản vay 100 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng từ 15/1/2009 đến 15/4/2009, lãi suấ 10,5%/ năm (tính theo 360 ngày) thu vào cuối kỳ. Trả gốc phân kỳ vào 30/1; 15/2; 01/3; moi64i lần là 20 triệu đồng, số còn lại trả vào nốt ngày đáo hạn. Tính lãi phải thu của KH vào ngày 15/4/2009. (KH trả đúng kỳ hạn).

Bài 4:
Ngày 1/11/2010, KH A mang ủy nhiệm chi tới SCB đề nghị rút 10.000 USD từ TK tiền gửi thanh toán, trong đó dùng 5.000 USD mở tài khoản kỳ hạn 3 tháng lãi suất 5,2%/ năm. Với 5.000 USD còn lại bán cho NH và chuyển khoản cho bà B 50 triệu đồng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NH Việt Nam Tín Nghĩa.
Hãy định khoản, biết rằng: tỷ giá ngày 01/11/2010 là 19.500 VND/USD. Phí chuyển tiền là 0,05%/ số tiền chuyển bao gồm VAT do bà B chịu.

Bài 5:
Một khoản vay 1 tháng, số tiền 200 triệu đồng được NH giải ngân bằng tiền mặt ngày 10/6/N với lãi suất 1,2%/ tháng. Gốc và lãi trả cuối kỳ. TSĐB trị giá 250 triệu. Ngày 10/7/N, KH đến trả lãi và gốc vay.
Biết rằng NH hạch toán dự thu, dự trả lãi vào đầu ngày cuối tháng và đầu ngày cuối kỳ của tài sản chính. Lãi suất quy định cho một khoảng thời gian đúng 30 ngày. NH tính lập dự phòng phải thu khó đòi vào ngày 5 hàng tháng cho các khoản nợ tính đến cuối tháng trước, kế hoạch hoàn nhập dự phòng ngay sau khi kết thúc HĐ vay.
Hãy trình bày các bút toán liên quan đến khoản vay này (bỏ qua bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xđ KQKD)

Bài 6:
Một KH có sổ TK kỳ hạn 1 tháng từ ngày 15/1/2009 đến ngày 15/2/2009, 100 triệu đồng, ls 10,5%/ năm (tính theo 360 ngày). Tính ls của KH khi ngày 10/2/2009 KH đến xin rút sổ TK, biết theo quy định của NH số ngày thực gửi của KH = 2/3 so với kỳ hạn trong HĐ thì được hưởng 80% lãi suất, nếu < 2/3 thì hưởng ls không kỳ hạn 3%/năm.

Bài 7:
NH Công thương X tại Hà Nội giải ngân cho Cty A vay 300.000.000 VND. Theo yc của cty A, Cty vay bằng tiền mặt 50.000.000 VND. Số còn lại chuyển trả cho cty C (TK tại NH Công thương Bắc Giang). Giá trị thế chấp 500.000.000 VND. Ở nghiệp vụ chuyển tiền nay công ty C có phải trả phí chuyển tiền không?

Bài 8:
Doanh nghiệp ABC thành lập trong năm 2008 và có những nghiệp vụ phát sinh sau:
- Cổ đông góp vốn bằng tiền: 100 triệu đồng
- Mua sắm TSCĐ trí giá 60 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 20 triệu
- Vat dài hạn: 50 triệu
- Nhập hàng 200 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 160 triệu
- Gi á vốn hàng bán: 165 triệu
- Khấu hao 6 triệu, chi phí lãi vay dài hạn: 5 triệu
- Chi lương và chi phí quản lý khác: 14 triệu
- Thuế thu nhập phải trả: 5 triệu
- Chi cổ tức: 10 triệu
Yêu cầu: Hãy lập bảng tổng kết tài sản của DN ABC vào ngày 31/12/2008

Bài 9:
Công ty có số liệu kế toán sau:
- CP tiếp khách: 18.000.000 đồng
- Thuế GTGT: 1.800.000 đồng
- Tổng thanh toán: 19.800.000 đồng
- Trong đó tổng giám đốc duyệt chỉ 15.000.000 đồng trên tổng thanh toán.
Yêu cầu: Anh (Chị) hãy tính toán và hạch toán

Bài 10:
Ngày 14/6/2010 KH đến gửi 3 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng, ls 11,5%/năm
1. Tính lãi dư trả đến ngày 27/6/2010. Biết NH dự trả lãi hàng ngày. Viết định khoản nghiệp vụ dự trả lãi hàng ngày
2. Tính gốc và lãi khi KH đến tất toán sổ vào ngày 14/12/2010
3. Tính gốc và lãi khi KH đến tất toán sổ trước hạn -vào ngày 18/10/2010. Biết nếu số ngày thực tế gửi bằng 2/3 kỳ hạn gửi thì KH được hưởng lãi bằng 70% số lãi thực tế gửi đến ngày tất toán
Biết rằng NH tính 1 năm là 360 ngày, 1 tháng là 30 ngày

PS: Mời các bạn vào giải đề :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên