HOT (Hot) Tài liệu Thuế - tổng hợp, chọn lọc, sắp xếp

bachmat2

Verified Banker
18/6/11
594
163
0
Tin học chắc không khó, mình nghĩ nên tập trung vào kiến thức chung và nv chuyên ngành.^^
không khó nhưng mắc sai lầm ko đủ điểm qua thi coi như các ngày còn lại khỏi thi nữa ;))