Hỏi về bài tập viết Hối phiếu L/C (Mọi ng giúp giùm, mai e thi r ạ :(

ndkimthuong

Thành viên
Một thư tín dụng được phát hành ngày 13/11/2002 có nội dung sau:
- Sender: Taipei Bank –Tung Men Branch
- Drawee: Taipei Bank, Taipei
- Receiver: International Commercial Bank of China, The Ho Chi Minh City VN.
- Form of documentary credit: Irrevocable
- Documentary credit Number: F2ATTV2001342USO
- Date and place of issue: 021113
- Date and place of expiry: 021230 Viet Nam
- Applicant: MAUI ENTERPRISES CO. – TAIPEI , TAIWAN
- Beneficiary: Tay Ninh Agricultural Seeding Service Co. HCM Branch (TAGRO)
- Currency code, Amount: USD , 12600.0
- Draft : At sight
- Description of goods: FOB HCM port
- Single bamboo chopstick, quantity and unit price as per sales contract.
- Latest date of shipment: 021223
- Instruct to Pay/ Accept/ Negotiate Bank:
1 - We will remit the proceeds to the negotiating bank’s A/C upon receipt of their documents all in order
2 – Documents to be sent in two sets by consecutive registered airmail to us at:
1F 71, Sec 2, Jen Ai Road Taipei 100, Taiwan R.O.C
Ngày 22/11/2002, Công ty TAGRO đã giao một lô hàng gồm 600 bags, unit price: USD 10.5/bag và phát hành Commercial Invoice No.: 221102 Ngày 22/11/2002 để đòi tiền. Công ty TAGRO sẽ lập hối phiếu, bộ chứng từ hàng hóa và gởi cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh T/P HCM (Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch) để đòi tiền người mua
Hỏi :
1/ Hãy lập hối phiếu đòi tiền người mua dựa trên thư tín dụng và thực tế giao hàng ở trên.

Đây là bài e giải, mọi ng coi thử đúng k :)

No 221102
For USD 12600.00 Ho Chi Minh City, Date Jan 1[SUP]st[/SUP] 2003

BILL OF EXCHANGE
Ho Chi Minh City, Date Jan 1[SUP]st[/SUP] 2003

At sight of this FRIST Bill of Echange (SECOND the same tenor and being unpaid) pay to the order of International Commercial Bank of China, the Ho Chi Minh City, Vietnam the sum of UNITED STATE DOLLARS TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED ONLY Drawn under Irrevocable L/C No F2ATTV2001342USO, dated 13/11/2002 by Taipei Bank – Tung Men Branch

To VN Bank for Agriculture and Rural Development

Authorized Signature
Tay Ninh Agriculture Seeding Service Co. HCM Branch (TARGO)

Thank mọi ng nhiều :*
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Baøi 23
Ngaøy 11/7/2005, Coâng ty TDS nhaän ñöôïc moät L/C coù noäi dung nhö sau:
SENDER: WOORI BANK SEOUL KOREA
RECEIVER: CHINATRUST COMMERCIAL BANK, HOCHIMINH CITY BRANCH
Number telex: 09.1250031205
Test: usd 202,260.30
MT700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT
40A: FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE
20: DOCUMENTARY CREDIT NUMBER: 00690LCC0300007
31C: DATE OF ISSUE: 050709
31D: DATE AND PLACE OF EXPIRY: 050825 IN KOREA
50: APPLICANT: TAINAN SPINNING CORP. 1533 ON CHEON 3 DONG RAE-GU BUSAN, KOREA.
59: BENEFICIARY: TDS COMPANY LTD. 149 TOHIENTHANH ST. DISTRICT 10. HCMCITY VN.
32B: CURRENCY CODE, AMOUNT: USD 202,260.30
41D: AVAILABLE WITH: ANY BANK BY NEGOTIATION
42C: DRAFT AT: FOR 100PCT OF INVOICE VALUE (90 DAYS AFTER BILL OF EXCHANGE DATE)
42A: DRAWEE: WOORI BANK SEOUL KOREA
44C: LATEST DATE OF SHIPMENT: 050725


Cho e hỏi với những dạng đề bài như thế này, ngta ko cho mình số hiệu của hối phiểu do công ty đặt ra thì mình phải tự thêm vào hay là mình lấy luôn số hiệu của L/C
 
ngày lập hối phiếu trùng hoặc sau ngày giao hàng không được trước ngày xác nhận người bán đã giao hàng. bn ghi ngày mình ko hiểu lắm :(
 
Về bản chất HP trên bạn lập bị sai :

No 221102 (Số HP có thể k ghi, nếu ghi thường trùng với số INV để tiện theo dõi)
For USD 12600.00 Ho Chi Minh City, Date Jan 1[SUP]st[/SUP] 2003 (ngày lập HP phải sau ngày giao hàng, thường trùng với ngày InV và ko trễ hơn ngày XT, L/C hết hiệu lực 30/12/2002 nhưng bạn ghi sang năm 2003)

BILL OF EXCHANGE
Ho Chi Minh City, Date Jan 1[SUP]st[/SUP] 2003 (ngày như mình đã phân tích ở trên)

At sight of this FRIST Bill of Echange (SECOND the same tenor and being unpaid) pay to the order of International Commercial Bank of China, the Ho Chi Minh City, Vietnam (HP xuất trình theo L/C thì thông thường tại các NH VN sẽ trả theo lệnh của NHXT ở đây phải là Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development Saigon Branch, vì NHXT chịu trách nhiệm đòi tiền giúp Ben, ở 1 số NH nước ngoài thì có thể Pay to order of Ben. Mặt sau HP NHXT sẽ kí hậu đòi tiền) the sum of UNITED STATE DOLLARS TWELVE THOUSAND SIX HUNDRED ONLY Drawn under Irrevocable L/C No F2ATTV2001342USO, dated 13/11/2002 by Taipei Bank – Tung Men Branch

To VN Bank for Agriculture and Rural Development (HP phát hình cho người bị kí phát Drawee như trên L/C ở đây là Taipei Bank, Taipei , k phải là issuing bank:Taipei Bank – Tung Men Branch)

Authorized Signature
Tay Ninh Agriculture Seeding Service Co. HCM Branch (TARGO)
 
cho e hỏi các số 40a 20 31c 31d ... có nghĩa là gì vậy có hỏi nhìu người mà không biết câu trả lời ac nào biết giải thích giúp ah
 
1. F. 40A: form of credit field này loại LC format SWIFT cho phép 2 loại sau:
IRREVOCABLE The documentary credit is irrevocable - LC không hủy ngang
IRREVOCABLE TRANSFERABLE The documentary credit is irrevocable and transferable - LC không hủy ngang cho phép Chuyển nhượng
IRREVOCABLE STANDBY The standby letter of credit is irrevocable : LC standby không hủy ngang
IRREVOC TRANS STANDBY: LC standby không hủy ngang cho phép chuyển nhượng
2. F. 20: Số LC
3. MT700 không có field 31C D, mình nghĩ bạn nhầm với 41 C,D
F.41C: Draft: LC có field này sẽ yêu cầu xt hối phiếu và field này sẽ ghi luôn tenor của HP
F.41A/D: Availability của LC (A sử dụng SWIFT code, D dùng để đánh tên ngân hàng (có thể là any bank) format như sau : available with Bank by XXX, XXX có thể là:
BY ACCEPTANCE
BY DEF PAYMENT
BY MIXED PYMT
BY NEGOTIATION
BY PAYMENT
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,174
Thành viên mới nhất
widerworld
Back
Bên trên