Giúp mình về kế toán ngoại tệ (mai mình thi rồi )

lthanhchuong

Thành viên
Giúp mình với !

Đề:
Đầu năm, Dư có 4711 là 100.000 USD, Dư nợ 4712 là 2.100.000.000đ
Trong năm, Mua/Bán lần lượt là: 900.000 USD và 800.000 USD
Số tiền VNĐ Mua/Bán lần lượt là: 18.945.000.000đ và 16.856.000.000đ

Hỏi tình hình kinh doanh? (Lãi hay lỗ bao nhiêu?)
 
Mai thi viettin à bạn, trắc nghiệm k có mấy cái này đâu :D
Đề bài k có tỷ giá bình quân liên ngân hàng hả bạn :-?. giả sử là 20.000VNĐ nhé
- Tổng thu = 16.856.000.000
- TGBQ = (2100.000.000+ 18.945.000.000) : (100.000+ 900.000)= 21045
---> tổng chi = 21045 x 800.000= 16.836.000.000
- Thấy tổng thu > tổng chi. Hạch toán:
Nợ 4712: 20.000.000
Có 721: 20.000.000
- Cái này vẽ chữ T ra nhé
+ 4711: bên nợ: 800.000
bên có: đầu kì: 100.000
phát sinh có: 900.000
---> dư có: 200.000
+ 4712: bên có: phát sinh có: 16.856.000.000
bên nợ: đầu kì: 2100.000.000
phát sinh nợ: 18.945.000.000
lãi: 20.000.000
---> dư nợ: 4209.000.000
- Dư có = 200.000 x 20.000= 4.000.000.000
Dư nợ = 4.209.000.000
Dư nợ > dư có. Hạch toán:
Nợ 6311, có 4712: 209.000.000
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mai thi viettin à bạn, trắc nghiệm k có mấy cái này đâu :D
Đề bài k có tỷ giá bình quân liên ngân hàng hả bạn :-?. giả sử là 20.000VNĐ nhé
- Tổng thu = 16.856.000.000
- TGBQ = (2100.000.000+ 18.945.000.000) : (100.000+ 900.000)= 21045
---> tổng chi = 21045 x 800.000= 16.836.000.000
- Thấy tổng thu > tổng chi. Hạch toán:
Nợ 4712: 20.000.000
Có 721: 20.000.000
- Cái này vẽ chữ T ra nhé
+ 4711: bên nợ: 800.000
bên có: đầu kì: 100.000
phát sinh có: 900.000
---> dư có: 200.000
+ 4712: bên có: phát sinh có: 16.856.000.000
bên nợ: đầu kì: 2100.000.000
phát sinh nợ: 18.945.000.000
lãi: 20.000.000
---> dư nợ: 4209.000.000
- Dư có = 200.000 x 20.000= 4.000.000.000
Dư nợ = 4.209.000.000
Dư nợ > dư có. Hạch toán:
Nợ 6311, có 4712: 209.000.000
cảm ơn bạn rất nhiều nhé :)
 
Mai thi viettin à bạn, trắc nghiệm k có mấy cái này đâu :D
Đề bài k có tỷ giá bình quân liên ngân hàng hả bạn :-?. giả sử là 20.000VNĐ nhé
- Tổng thu = 16.856.000.000
- TGBQ = (2100.000.000+ 18.945.000.000) : (100.000+ 900.000)= 21045
---> tổng chi = 21045 x 800.000= 16.836.000.000
- Thấy tổng thu > tổng chi. Hạch toán:
Nợ 4712: 20.000.000
Có 721: 20.000.000
- Cái này vẽ chữ T ra nhé
+ 4711: bên nợ: 800.000
bên có: đầu kì: 100.000
phát sinh có: 900.000
---> dư có: 200.000
+ 4712: bên có: phát sinh có: 16.856.000.000
bên nợ: đầu kì: 2100.000.000
phát sinh nợ: 18.945.000.000
lãi: 20.000.000
---> dư nợ: 4209.000.000
- Dư có = 200.000 x 20.000= 4.000.000.000
Dư nợ = 4.209.000.000
Dư nợ > dư có. Hạch toán:
Nợ 6311, có 4712: 209.000.000
e mua bình quân mình tự tính mà bạn
e mua bq=(số dư đầu kỳ 4712+fát sinh có4712):(số dư đầu kỳ 4711+fát sinh có 4711)
nên làm gì cần tỷ giá bq liên ngân hàng
 
e mua bình quân mình tự tính mà bạn
e mua bq=(số dư đầu kỳ 4712+fát sinh có4712):(số dư đầu kỳ 4711+fát sinh có 4711)
nên làm gì cần tỷ giá bq liên ngân hàng
Tỷ giá bình quân chỉ dùng để tính cái tổng chi ở trên thui bạn a, còn tỷ giá bình quân liên ngân hàng để đánh giá lại giá trị ngoại tệ tại thời điểm tính lãi lỗ mà :-?
 
Tỉ giá bình quân mua vào = (2,1 tỷ + 18,945 tỷ)/ 1 triệu đô = 21.045 VNĐ
Giá trị ngoại tệ xuất bán = 800.000 đô * 21.045 VNĐ = 16,836 tỷ
Lãi : 16,856 tỷ- 16,836 tỷ = 20 triệu VNĐ
 
- Tổng thu = 16.856.000.000
- TGBQ = (2100.000.000+ 18.945.000.000) : (100.000+ 900.000)= 21045
---> tổng chi = 21045 x 800.000= 16.836.000.000
- Thấy tổng thu > tổng chi. Hạch toán:
Nợ 4712: 20.000.000
Có 721: 20.000.000
Cái này là tính lãi lỗ nhé
- Cái này vẽ chữ T ra nhé
+ 4711: bên nợ: 800.000
bên có: đầu kì: 100.000
phát sinh có: 900.000
---> dư có: 200.000
+ 4712: bên có: phát sinh có: 16.856.000.000
bên nợ: đầu kì: 2100.000.000
phát sinh nợ: 18.945.000.000
lãi: 20.000.000
---> dư nợ: 4209.000.000
- Dư có = 200.000 x 20.000= 4.000.000.000
Dư nợ = 4.209.000.000
Dư nợ > dư có. Hạch toán:
Nợ 6311, có 4712: 209.000.000
Cái này là đánh giá lại giá trị ngoại tệ. Tớ k đọc kĩ đề bài nên làm thừa
 
Mọi người cho tớ hỏi về cách dùng TK 5192 với, tớ k thấy trong giáo trình kế toán NH của thầy Thịnh nói tới.Thanks!
 
Mọi người cho tớ hỏi về cách dùng TK 5192 với, tớ k thấy trong giáo trình kế toán NH của thầy Thịnh nói tới.Thanks!
TK 5192 thường dùng kiểu là phương thức thanh toán liên ngân hàng được sử dụng khi 2 chi nhánh ngân hàng thương mại nằm trên 2 tỉnh, thành phố và không cùng hệ thống ngân hàng thương mại.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,581
Số bình luận
528,101
Tổng số thành viên
351,914
Thành viên mới nhất
thapcamtvcom1t
Back
Bên trên