ttvt

Thành viên tích cực
Cảm ơn chủ thớt, đi thi mà chụp được hình ảnh rõ nét, chất lượng. Bái phục.
 


finnfinn

Thành viên
không biết VPbank Chi nhánh nào cũng ra 1 cấu trúc như vầy luôn hay sao?
 


pentium4

Thành viên tích cực
VPBank thi liên tục mà sao tìm trên mạng chỉ có mỗi đề này nhỉ ? mà trên Giang blog thì gọi đề này là 16/1, ở đây lại là 22/1 chả nhẽ dùng đi dùng lại 1 đề
 Top