Đề thi tự luận nghiệp vụ tín dụng (có bài giải)

  • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
Bài 1: NH A đang xem xét một dự án sau:
1. Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án: 200 triệu, trong đó đầu tư tài sản cố định: 180 triệu, tài sản lưu động: 20 triệu
2. Dự tính vay NH 80 triệu để mua sắm máy móc, gốc vay sẽ đc hoàn trả đều trong 4 năm, bắt đầu vào cuối năm thứ nhất, ls cố định 10%/năm
3. Dự án dự tính kéo dài trong 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
4. Doanh thu ước tính trung bình hàng năm là 90 triệu, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, tiền công, quản lý...(chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay) là 20 triệu
5. Khấu hao TS theo pp trung bình
6. Thuế thu nhập: 30% thu nhập trước thuế
7. Gi á trị thanh lý của các TS khi dự án kết thúc coi như = 0
Yêu cầu: NH có nên cho vay ko nếu dựa vào chỉ tiêu NPV? Biết rằng NH sử dụng ls cho vay làm ls chiết khấu

ps: các bạn vào tham gia giải đề :D
 
Năm 0 1 2 3 4 5
TSCĐ -180
khấu hao 36 36 36 36 36
doanh thu 90 90 90 90 90
chi phí lãi vay 8 6 4 2 0
chi phí(NVL,TC..) 20 20 20 20 20
LNTT 26 28 30 32 34
LNST 18.2 19.6 21 22.4 23.8
VLĐ -20 20
dòng tiền ròng -200 54.2 55.6 57 58.4 79.8
PV@30% 41.69230769 32.89940828 25.94446973 20.44746332 21.49246013
Tích lũy 41.69230769 74.59171598 100.5361857 120.983649 142.4761092

NPV = 142.4761092-200= -57.52389084 < 0 => dự án không khả thi. vậy NH không cho vay

- - - Updated - - -

do copy từ excel qua nên không thẳng hàng. mọi người sắp xếp lại giúp mình nhé.
 
bài này giống bài tập môn tài trợ dự án , nhưng mà chẳng nhớ j cả nữa :((
 
cái này thì giống môn thầm định dự án đầu tư, nhưng bỏ lâu rồi ko xem, xem lại thì mới nhớ, làm TD cá nhân cho dễ, td doanh nghiệp chi cho mệt
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên