Đề thi tự luận nghiệp vụ kế toán NH (có bài giải)

konhoten90

Thành viên tích cực
Bài 1:
Ngày 11/10/200X NH Công Thương Ba Đình có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Công ty cổ phần Hoàng Dương nộp vào NH giấy nộp tiền mặt và 100 triệu đồng tiền mặt vào tài khoản TGTT đã mở. Thủ quỹ kiểm đếm và thu đủ số tiền.
2. Công ty TNHH Hưng Phát nộp vào NH giấy nộp tiền mặt và 60 triệu đồng tiền mặt. Thủ quỹ kiểm đếm thấy chỉ có 59 triệu đồng.
3. NH nộp tiền vào NHNN số tiền 80 triệu đồng, trong ngày đã nhận được báo có.
4. Cuối ngày kiểm quỹ, thừa 100.000 đồng.
Yêu cầu: Anh (Chị) hãy xử lý và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

Đáp án:
1. Công ty cổ phần Hoàng Dương nộp 100 triệu đồng tiền mặt kèm giấy nộp tiền mặt, thủ quỹ kiểm đếm và thu đủ:
Nợ TK 1011: 100.000.000 đồng
Có TK 4211 (CTCP Hoàng Dương): 100.000.000 đồng
2. Công ty TNHH Hưng Phát nộp 60 triệu đồng tiền mặt kèm giấy nộp tiền mặt, thủ quỹ kiểm đếm thấy chỉ có 59 triệu đồng:
Nợ TK 1011: 59.000.000 đồng
Có TK 4211 (CT TNHH Hưng Phát): 59.000.000 đồng
3. NH nộp tiền vào NHNN số tiền 80 triệu đồng, trong ngày đã nhận được báo có:
Nợ TK 1113: 80.000.000 đồng
Có TK 1011: 80.000.000 đồng
4. Cuối ngày kiểm quỹ, thừa 100.000 đồng.
Nợ TK 1011: 100.000 đồng
Có TK 461: 100.000 đồng

Bài 2:

Ngày 3/6/200X tại NH Đầu tư và phát triển có các nghiệp vụ sau:
1. NH mua một tài sản về để cho thuê tài chính theo HĐ đã ký với công ty X, giá trị tài sản 5.000 triệu đồng, thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty Y có tài khoản tại NH Nông nghiệp và PT Nông thôn VN.
2. Cùng ngày, NH đã hoàn tất thủ tục xuất tài sản trên cho KH thuê
3. NH giao cho công ty Z thuê tài chính, giá trị tài sản theo HĐ thuê là 2.200 triệu đồng, nguyên giá mua về của tài sản là 2.000 triệu đồng.
4. HĐ cho thuê tài chính đv công ty ABC đến hạn, biết số dư còn lại trên tài khoản cho thuê tài chính đv công ty là 100 triệu đồng, số dư của tài khoản lãi dự thu là 5 triệu đồng. Cty thanh toán nốt số tiền thuê đợt cuối cùng là 38 triệu đồng (gốc là 30 triệu đồng, lãi thuê là 8 triệu đồng). Theo thỏa thuận trong HĐ, cty ABC phải trả lại tài sản có NH. Giá trị còn lại của tài sản theo như cam kết của KH với NH là 60 triệu đồng, tuy nhiên NH đánh giá lại giá trị tài sản chỉ còn 50 triệu đồng. NH đã yc KH phải bồi thường phần chênh lệch giữa giá trị tài sản còn lại và giá trị tài sản đã đc bên thuê đảm bảo thanh toán. KH đã thực hiện trích tài khoản tiền gửi của mình để thanh toán khoản bồi thường.
Yêu cầu:
Hãy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giải thích các trường hợp cần thiết.

Đáp án:
1. NH mua một tài sản về để cho thuê tài chính theo HĐ đã ký với công ty X, giá trị tài sản 5.000 triệu đồng, thanh toán bằng chuyển khoản cho công ty Y có tài khoản tại NH Nông nghiệp và PT Nông thôn VN.
Nợ TK 358 (Công ty X): 5.000.000.000 đồng
Có TK 5012 Công ty Y - NH Nông nghiệp và PT Nông thôn VN: 5.000.000.000 đồng
Nhập 951: 5.000.000.000 đồng
2. Cùng ngày, NH đã hoàn tất thủ tục xuất tài sản trên cho KH thuê
Xuất 951: 5.000.000.000 đồng
Nợ TK 2311 (Công ty X): 5.000.000.000 đồng
Có TK 385 (Công ty X): 5.000.000.000 đồng
3. NH giao cho công ty Z thuê tài chính, giá trị tài sản theo HĐ thuê là 2.200 triệu đồng, nguyên giá mua về của tài sản là 2.000 triệu đồng.
Nợ TK 2311 (Công ty Z): 2.200.000.000 đồng
Có TK 385 (Công ty Z): 2.000.000.000 đồng
Có TK 79: 200.000.000 đồng
4. Mời các bạn vào thảo luận :)
 
đề thi này ở trong sách. Bn ấy chỉ thay đổi 1 số chữ số thôi. Nói chung là ko có gì khó lắm. Ở mức thường thui. Hjhj
 
đề thi này ở trong sách. Bn ấy chỉ thay đổi 1 số chữ số thôi. Nói chung là ko có gì khó lắm. Ở mức thường thui. Hjhj
 
nv 4 bài 2có hai bút toán
1. N 1011:38
C 3943:5
C 749: 3
C 231:30

2. xuất 952
N 389: 50
N 4211:10
N 842:10
C 231: 70
 
ít vậy.... the cái nghiệp vụ 2 phải thêm xuất 951 nhập 952 vào để theo dõi ở bên đi thuê... và cái nghiệp vụ thứ 3 chênh lệch giữa giá mua và giá cho thuê phải cho vào 709 bác ạ chứ không phải 79 đâu.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên