Review ĐỀ THI TRỤ SỞ CHÍNH - AGRIBANK (T6.2017)

acidamin 12 Tháng 6 2017

REVIEW ĐỀ THI AGRIBANK - TRỤ SỞ CHÍNH T6.2017

Đề thi có 2 câu.

1/ Câu 1 (Bắt buộc) 70d:
"Nợ xấu đang là vấn đề nổi cộm trong hệ thống NHTM, là nguyên nhân hạn chế lưu thống vốn và..... hãy nêu giải pháp tăng chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu tại NHTM nói chung và Agribank nói riêng"
2/ Câu 2 30d: Lựa chọn 1 trong 2 câu.
Là cán bộ trụ sở chính, khi thẩm định và giám sát cho vay các khoản vay vượt thẩm quyển của chi nhánh, cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho vay.
Tại agribank còn nhiều khoản vay tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, các khỏan vay nhỏ lẻ. Là cán bộ trụ sở chính a/c nêu giải pháp tăng chất lượng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng tín dụng, cho vay hiệu quả.

Thí sinh đi thi thì cũng nhiều thành phần lứa tuổi, có bác 50 tuổi :D Đánh giá chung, đề thi mở, khá thực tiễn, chủ đề từ năm ngoái đến năm nay đều là Nợ xấu :)

Đề thi dành cho vị trí: Khách hàng lớn & Khách hàng Hộ cá nhân.

(Update Đề Kiểm soát Nội bộ:
1. Cho biết Agribank cần thực hiện những giải pháp gì để phát huy vai trò của ban kiểm soát nội bộ
2. Chọn 1 trong 2 câu, mình không nhớ câu 1, câu 2 như sau: Để trở thành cán bộ kiểm tra, KSNB giỏi thì cần những điều kiện gì?)

(Update Đề FI:
Câu 1:
- Nêu hoạt động chính của khối khách hàng ĐCTC tại Agri và các NHTM tại Việt Nam nói chung
- Điểm mạnh yếu của hoạt động ĐCTC tại Agri
- Đề xuất để nâng cao chất lượng hay hoạt động ĐCTC tại Agri (đại ý vậy, mình không nhớ rõ)
Câu 2: chọn 1 trong 2 câu:
2.1. Chọn lựa 3 thị trường tiềm năng của Agri về hoạt động ĐCTC đẻ phát triển
2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến tại VN: rủi ro có thể gặp phải của các doanh nghiệp; tư vấn DN để hạn chế rủi ro.)

#agribank

 
 1. View previous comments
 2. Chimup
  15 Tháng 6 2017
 3. HoangAnh81
  HoangAnh81
  hok thấy đề thi nguồn vốn nhỉ, có bạn nào biết thì share với, mù tịt, cảm ơn!
  16 Tháng 6 2017
 4. Remus
  Remus
  Đề thi FI:
  Câu 1:
  - Nêu hoạt động chính của khối khách hàng ĐCTC tại Agri và các NHTM tại Việt Nam nói chung
  - Điểm mạnh yếu của hoạt động ĐCTC tại Agri
  - Đề xuất để nâng cao chất lượng hay hoạt động ĐCTC tại Agri (đại ý vậy, mình không nhớ rõ)
  Câu 2: chọn 1 trong 2 câu:
  2.1. Chọn lựa 3 thị trường tiềm năng của Agri về hoạt động ĐCTC đẻ phát triển
  2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến tại VN: rủi ro có thể gặp phải của các doanh nghiệp; tư vấn DN để hạn chế rủi ro.
  7 Tháng 7 2017
 5. trinhtienphong
  trinhtienphong
  có bác 50 tuổi vẫn thi??? quy định 30t là hết phim
  27 Tháng 7 2017
 6. Nhưvt
  Nhưvt
  :(.
  27 Tháng 7 2017
 7. linhthai1402
  linhthai1402
  đề kế toán-gdv 6/ 2017 như nào ạ
  28 Tháng 7 2017
 8. KID_04
  KID_04
  có đề thanh toán quốc tế không ad ơi
  28 Tháng 7 2017
 9. Remus
  Remus
  Đợt này thi vào HO nên không có TTQT, kế toán giao dịch đâu bạn.
  28 Tháng 7 2017
 10. thao102
  thao102
  tks anh
  30 Tháng 7 2017
 11. hoanang2
  hoanang2
  thanks ad
  30 Tháng 7 2017
 12. View more comments