Review ĐỀ THI TRỤ SỞ CHÍNH - AGRIBANK (T6.2017)

acidamin 12 Tháng 6 2017

REVIEW ĐỀ THI AGRIBANK - TRỤ SỞ CHÍNH T6.2017

Đề thi có 2 câu.

1/ Câu 1 (Bắt buộc) 70d:
"Nợ xấu đang là vấn đề nổi cộm trong hệ thống NHTM, là nguyên nhân hạn chế lưu thống vốn và..... hãy nêu giải pháp tăng chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu tại NHTM nói chung và Agribank nói riêng"
2/ Câu 2 30d: Lựa chọn 1 trong 2 câu.
Là cán bộ trụ sở chính, khi thẩm định và giám sát cho vay các khoản vay vượt thẩm quyển của chi nhánh, cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho vay.
Tại agribank còn nhiều khoản vay tại nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa, các khỏan vay nhỏ lẻ. Là cán bộ trụ sở chính a/c nêu giải pháp tăng chất lượng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng tín dụng, cho vay hiệu quả.

Thí sinh đi thi thì cũng nhiều thành phần lứa tuổi, có bác 50 tuổi :D Đánh giá chung, đề thi mở, khá thực tiễn, chủ đề từ năm ngoái đến năm nay đều là Nợ xấu :)

Đề thi dành cho vị trí: Khách hàng lớn & Khách hàng Hộ cá nhân.

#agribank
 
 1. DucAnhUneti
  DucAnhUneti
  Đề hay quá :( Mình ko dám đi thi đợt này ,thật sai làm
  12 Tháng 6 2017
  1. View Comments...
   Ads Master
 2. View more comments