Đề thi Tiếng Anh vào ngân hàng VIB

minh chua được gọi phỏng van luon nhung ma chuan bị trươc thôi, minh nop vị tri tai tham dinh
 
Mình đã giải đề thi này, tuy nhiên k attach file được nên mình copy answer key tại đây luôn. Mọi người tham khảo nhé ;)

P/S: Mình thấy đề hơi củ chuối, còn sai chính tả và trình bày đề không được chuyên nghiệp cho lắm :D

ANSWER KEY
ENGLISH TEST - VIB
I. Choose A,B,C or D for each of the following sentences

1. C
2. D
3. A
4. C
5. D
6. C
7. B
8. D
9. A
10. B
II. Choose the underlined part (A, B, C or D) that is incorrect

1. C
2. B
3. C
4. B
5. D
6. D
7. D
8. B
9. D
10. A

III. Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase

1. B
2. B
3. Nếu đúng ngữ pháp thì chọn B, còn mình cũng k hiểu nghĩa câu này định nói gì =.=

Câu 4 và 5 theo mình là bị nhầm đáp án của nhau, phải đổi chỗ cho nhau mới đúng

4. extra
5. Nếu theo đúng ngữ pháp thì chọn “noticed”, nhưng theo thường dùng là “sth to be seen” chứ k dùng với noticed.
6. D
7. D
8. Củ chuối, k hiểu bài định nói gì =.=
9. C
10. A

IV. Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one

1. B
2. C
3. D
4. A
5. D

V. Arrange the following sentences in a logical order. Identify your answer by circling the corresponding letters
1. D
2. C
3. B
4. D
5. A

VI. Fill in each blank with a proper word
(1) – 6 an
(2) – 4 swim
(3) – 7 blew
(4) – 10 him
(5) – 9 too
(6) – 8 call
(7) – 5 over
(8) – 3 brought
(9) – 2 happen
(10) - 1 are
Mình xem qua bài 2 thì thấy b làm sai mấy câu : 2, 3 và 9
2. C (last-> recent - thì hthh)
3.A( can't -> can- do là hardly đã có nghĩa là hiếm khi)
9.D (with-> by - bị động)
 
cảm ơn bạn vì đã chia sẻ cho mọi người thông tin hữu ích như vậy :)
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,577
Số bình luận
528,084
Tổng số thành viên
351,446
Thành viên mới nhất
leeyuutyio46
Back
Bên trên