Review Đề thi kế toán ngân hàng (tt)

  • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
(tiếp theo)
1. Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay SPOT
a. Luôn thực hiện giao dịch trong ngày
b. Có thể được thực hiện sau đó tối đa 2 ngày làm việc
c. Có thể được thực hiện sau đó tối đa 2 ngày lịch
d. Được thực hiện theo tỷ giá ngày giao dịch

2. NH nhận lệnh thanh toán Có từ các chi nhánh thì
a. NH luôn ghi Có ngay cho ng thụ hưởng
b. NH chỉ ghi có cho người thụ hưởng khi lệnh thanh toán hợp lệ
c. NH chỉ ghi Có khi KH thụ hưởng có TTTG tại NH
D. NH hoàn trả ngay nếu sai số TK của người thụ hưởng

3. Trong thanh toán UNT
a. Người thụ hưởng được quyền lập UNT sau khi bán hàng
b. Người thụ hưởng chỉ được lập UNT sau khi đã bán hàng và có thỏa thuận với NH
c. NH phải thanh toán cho người thụ hưởng nếu hợp lệ
d. NH phải trả lãi UNT nếu tài khoản người trả tiền ko đủ khả năng thanh toán.

4.Trường hợp nào không chính xác:
a. Tất cả KH cá nhân được gửi TK ngoại tệ
b. Tất cả KH cá nhân được mở TK ngoại tệ
c. KH có tài khoản ngoại tệ luôn được vay ngoại tệ
d. Tất cả các trường hợp trên đều không chính xác

5. Khi KH đề nghị NH mở thư tín dụng để NK hàng hóa, NH xử lý:
a. Luôn yêu cầu KH phải ký quỹ 100% khi bán
b. NH cho KH vay để ký quỹ
c. KH không phải ký quỹ
d. Tất cả đều sai.

6. Khi KH mua Chứng khoán nợ (có lãi dồn tích) có mục đích sẵn sàng bán
a. NH hạch toán theo giá gốc
b. Chênh lệch giữa giá gốc và số tiền bán chứng khoán hạch toán vào lãi đầu tư
c. Tiền lãi tại thời điểm bán là chênh lệch giữa giá gốc và số tiền thu được
d. Tất cả đều sai
 
hơm có đáp án ạ..cho em xin em tham khảo với
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,219
Thành viên mới nhất
aogobaybac
Back
Bên trên