Đề thi kế toán ngân hàng [ Phần 2]

konhoten90

Thành viên tích cực
Tại NH ĐT&PT Việt Nam chi nhánh TPHCM, ngày 13/16/2012:

1. Khi NH tr
ả nợ trước hạn:

a. KH phải chịu lãi phạt theo thoả thuận trong HĐTD
b. NH luôn luôn từ chối KH trả nợ trước hạn
c. KH phải chịu lãi phạt theo quy định của NH tại thời điểm trả nợ
d. Tất cả đều sai


2. Nhận lệnh thanh toán có số tiền 50 triệu từ trung tâm thanh toán bù trừ có nội dung Cty Nông sản An Khánh có tài khoản tại NH ACB CN Sài Gòn trả tiền mua hang cho cty An Bình:

a. Nợ 5191/ Có 4211 (AB): 50tr đ
b. Nợ 4211/Có 4211 (NSAG): 50tr đ
c.Nợ 5012/ Có 4211 (NS AK): 50 tr đ
d.Nợ 5012/ Có 4211 (AB): 50 tr đ

3. Khi KH nộp UNC vào NH:

a. NH được giữ lại nếu KH ko đủ tiền
b. NH luôn luôn trả lại UNC nếu KH nộp sau thời gian quy định
c. NH thực hiện thanh toán nếu UNC hợp lệ và KH đủ tiền thanh toán
d. Tất cả đều đúng


4. Cty ABC bán cho NH 40.000USD, tỷ giá USD/VND:20.400/500

a. Nợ 4221 (ABC)/ Có 4711: 40.000USD
Nợ 4712 (USD)/ Có 4211 (ABC): 820 triệu
b. Nợ 4221 (ABC)/ Có 4711: 40.000USD
Nợ 4712 (USD)/ Có 4211 (ABC): 816 triệu
c. Nợ 4711/ Có 4221 (ABC): 40.000USD
Nợ 4712 (USD)/ Có 4211 (ABC): 816 triệu
d. Nợ 4711/ Có 4221 (ABC): 40.000USD
Nợ 4211 (ABC)/ Có 4712 (USD): 820 triệu

5.Khi NH phát hành giấy tờ có giá:
a. NH luôn luôn phát hành theo mệnh giá
b. NH được chủ động phát hành khi có nhu cầu
c. Gía phát hành có thể khác mệnh giá
d. NH được quyền áp dụng lãi suất do NH quy định


̉6. Khi NH nhận bộ chứng từ L/C do NH nước ngoài gửi đến đòi tiền và nhà nhập khẩu không đủ tiền:


a. NH cho nhà nhập khẩu vay để thanh toán
b. NH giữ lại và sẽ thanh toán khi nhà nhập khẩu đủ tiền
c. NH từ chối thanh toán
d. NH phải thanh toán nếu L/C hợp lệ


7. Khi KH có tài khoản nộp UNC để trả tiền cho một KH có tài khoản tại Hội sở:

a. NH thoái thu và hạch toán vào chi phí khác
b. NH hạch toán giảm doanh thu số tiền thừa
c. Nhân viên chịu trách nhiệm trả lại cho KH
d. Tất cả đều sai


8. KH N.V.A xuất trình CMND và STK để nhận tiền lãi tháng 06/2012, STK gửi ngày 12/04/2012, số tiền 200.000.000VND, kỳ hạn 3 th
áng, lãi suất 1%/ tháng, trả lãi hàng tháng. NH hạch toán như sau (biết rằng Nh có hạch toán lãi phải trả nhưng áp dụng thực thu, thực chi trong kỳ):
a. Nợ 1011/ Có 4232 (A): 500tr đ
b. Nợ 8010/ Có 1011: 2 tr đ
c. Nợ 4913/ Có 1011: 2tr đ
d. Nợ 4913/ Có 4232 (A): 2 tr đ


9. Khi NH phát hiện hạch toán thừa thu nhập lãi cho vay:

a. NH thanh toán qua hệ thống bù trừ
b.NH thanh toán qua TG tại NHNN
c.NH thanh toán qua hệ thống liên hàng
d. Tất cả đều đúng


10. Khi KH đề nghị NH mở thư tín dụng để nhập khẩu hàng hoá, NH xử lý:


a. Luôn luôn yêu cầu KH ph ải ký quỹ 100%
b. NH cho KH vay để ký quỹ
c. KH không ph ải ký quỹ
d. Tất cả đều sai


11.Khi NH nhận lệnh thanh toán có từ Hội sở:


a. NH luôn ghi có ngay cho người thụ hưởng
b. NH chỉ ghi có cho người thụ hưởng khi lệnh thanh toán hợp lệ
c. NH chỉ ghi có khi KH thụ hưởng có TK tại NH
d. NH hoàn trả ngay nếu sai số TK của người thụ hưởng


12. Khi NH có tiền gửi tiết kiệm đề nghị NH trích một phần ti
ền để thanh toán :

a. NH cho KH vay để thanh toán
b. NH đề nghị KH rút 1 phần tiền để thanh toán
c. NH yêu cầu KH phải tất toán STK để thanh toán
d. Trường hợp a hoặc b hoặc c


13. Trong thanh toán uỷ nhiệm thu:

a. Người thụ hưởng chỉ được lập UNT sau khi bán hàng
b. Người thụ hưởng chỉ được lập UNT sau khi đã bán hàng và có thoả thuận với NH
c. NH phải thanh toán cho người thụ hưởng nếu UNT hợp lệ
d. NH phải trả lại UNT nếu TK người trả tiền không đủ khả năng thanh toán


14. Trường hợp nào không chính xác:


a. Tất cả KH cá nhân được gửi tiết kiệm ngoại tệ
b. Tất cả KH đều được mở tài khoản ngoại tệ
c. KH có tài khoản ngoại tệ luôn được vay ngoại tệ
d. Tất cả trường hợp trên đều không chính xác


15. Thư tín dụng là chứng thư do:

a. NH nhập khẩu phát hành theo yc của KH nhập khẩu hoặc KH xuất khẩu
b. KH nhập khẩu phát hành
c. NH nhập khẩu phát hành theo đề nghị của KH nhập khẩu
d. KH nhập khẩu phát hành


16. Khi KH đề nghị nhận tiền kiều hối mà NH làm đại lý thanh toán:

a. NH chi trả ngay cho KH
b. Nếu đã nhận được tiền thì NH mới chi trả cho KH
c. NH sẽ chờ tiền từ NH nước ngoài mới thanh toán cho KH
d. Tất cả đều sai


17. Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay –SPOT:

a. Luôn được thực hiện giao dịch trong ngày
b. Có thể được thực hiện sau tối đa 2 ngày làm việc
c. Có thể thực hiện sau tối đa 2 ng ày lịch
d. Được thực hiện theo tỷ giá ngày giao dịch


18. Khi NH mua chứng khoán nợ (có lãi dồn tích) với mục đích sẵn sàng bán:

a. Hạch toán theo giá gốc
b. Chênh lệch giữa giá g ốc và số tiền bán chứng khoán được hạch toán vào lãi đầu tư
c. Tiền lãi tại thời điểm bán là chênh lệch giữa mệnh giá + lãi dồn tích và số tiền thu được
d. Tiền lãi tại thời điểm bán là chênh lệch giữa giá gốc v à số tiền thu được khi bán


19. Trường hợp nào không chính xác:

a. Tất cả các loại nợ đều được trích DP cụ thể
b. Kế toán được chủ động sử dụng DP
c. NH chỉ trích DP đối với HĐTD không có TSĐB
d. Tất cả các trường hợp trên


20. Khi KH n
ộp tiền mặt vào tài khoản:

a. Tài sản tăng
b. Tài sản không đổi
c. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng
d.Tất cả đều sai

P/S: Mời các bạn vào thảo luận

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
mời các bạn góp ý thêm
1b 2d 3c 4b 5c 6a 7d 8b 9d 10a 11c 12b 13b 14d 15 c 16b 17d 18d 19d 20c
 
đáp án của mình khác bạn thế này 1a 6d 8c 10d 11b 12a 16c 17b
mong các bạn góp ý xem thế nào đúng nhé,hic
 
Mình nghĩ câu 17 đáp án phải là câu b mới chính xác bạn ah, đối với giao dịch giao ngay quy định là thường được thực hiện tối đa sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng giao ngay^_^
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,179
Thành viên mới nhất
motownrecordsme
Back
Bên trên