Đề thi kế toán ngân hàng [new]

konhoten90

Thành viên tích cực
Các ý kiến sau đúng hay sai? Giải thích

 1. Trường hợp nào NH hạch toán phân bổ thu nhập
 2. KH vãng lai không được sử dụng thanh toán qua NH
 3. Phí dịch vụ ngoại tệ luôn được NH thu bằng ngoại tệ
 4. Khi KH nộp UNC hợp lệ vào NH thì UNC luôn được NH thanh toán
 5. NH được quyền chuyển toàn bộ dư nợ tiêu chuẩn của KH sang nợ xấu nếu NH nhận được thông tin từ trung tâm tín dụng là KH có nợ xấu tại NHTM khác
 6. TGTK kỳ hạn không được rút trước hạn trong mọi trường hợp
 7. Khi KH có TKTG đề nghị cấp SEC thì NH xử lý như thế nào
 8. Gía trị của GTCG do NH phát hành khi trình bày trên CĐKT là giá trị thực khi phát hành
 9. Khi KH nộp số lượng tiền mặt lớn vào cuối ngày thì NH xử lý ntn?
 10. Tờ SEC được chắc chắn thanh toán khi đáp ứng được những yếu tố nào?
 11. Sau khi NH phân phối lợi nhuận vào quỹ dự phòng tài chính thì bảng CĐKT thay đổi ntn?
 12. Theo quyết định hiện nay nếu KH không trả nợ đúng hạn thì NH xử lý ntn?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
thank bạn. nếu có đáp án thì hay quá:)chúng ta cùng thảo luận để đưa ra đáp án đúng nhé
 
10.Tờ SEC được chắc chắn thanh toán khi đáp ứng được những yếu tố nào?
TL: có đầy đủ chữ ký con dấu của đơn vị hưởng hoặc ủy nhiệm cho người thụ hưởng
 
5.NH được quyền chuyển toàn bộ dư nợ tiêu chuẩn của KH sang nợ xấu nếu NH nhận được thông tin từ trung tâm tín dụng là KH có nợ xấu tại NHTM khác
TL: Sai, vì dư nợ của KH đang đủ tiêu chuẩn, trừ trường hợp Kh trả nợ k đúng hạn thì NH mới tiến hành chuyển nhóm nợ tương ứng với từng thời kỳ quá hạn của KH
 
12.Theo quyết định hiện nay nếu KH không trả nợ đúng hạn thì NH xử lý ntn?
TL:Nh sẽ chuyển nhóm nợ của KH tương ứng với thời gian quá hạn.
Xếp loại tín dụng của Kh có thể chia thành 5 nhóm:
Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn
Nhóm 2: Nợ quá hạn dưới 10 ngày
Nhóm 3: Nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày
Nhóm 4: NQH từ 91 đến 180 ngày
Nhóm 5: NQH từ 181 đến 360 ngày
Nếu KH đã chuyển sang nhóm 5 mà NH k thu hồi vốn được thì NH sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý rủi ro, đưa ra ngoại bảng
 
10.Tờ SEC được chắc chắn thanh toán khi đáp ứng được những yếu tố nào?
TL: có đầy đủ chữ ký con dấu của đơn vị hưởng hoặc ủy nhiệm cho người thụ hưởng
thêm điều kiện này nữa nè xuất trình séc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký phát đc thanh toán vô điều kiện và tài khoản bên thanh toán đảm bảo thanh toán
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,181
Thành viên mới nhất
murderdollsmerc
Back
Bên trên