Đề thi IQ MB 2012

tienk51neu 16 Tháng 4 2013

Câu1:
Điền số thích họp vào dấu chấm hỏi:
8 5 21
35 32 12
32 28 31
4 ? 28
a. 3
b. -2
c. -6
d. 48
Câu2:
Điền số thích hợp vào dấu hỏi:
1 3 8 19 42 ?
3 7 16 35 74 ?
2 5 12 27 58 ?

Câu3:
Chữ cái tiếp theo của dãy sau là gì?
CEO
ABB
BGN
FB?
Câu4:
Chữ cái tiếp theo của dãy là gì
ECO
BAB
GBN
DB?
Câu5:
Điền số thích hợp vào chỗ trống?
4, 5, 6, 8, 11, 16, ?, 37, 58, 92
a. 21
b. 22
c. 23
d. 24
Câu6:
Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng.
a. 7
b. 8
c. 9

d. 10
Câu7:
Tuổi của A là 23, tuổi của B là 15. Hỏi bao lâu thì tuổi của A gấp đôi tuổi của B?
a. 5
b. 7
c. 8
d. 9
Câu8:
Mr. X works 4 days a week and has a daily wage of A $. How much will he get if he works for X weeks?
Đápán:4AX$
Câu9:
Cho x > 0. Hỏi (1/50)x + (1/25)x bằng bao nhiêu phần trăm của x
a. 4%
b. 5%
c. 6%
d. 8%
Đápán:6%
Câu10:
Chữ cái nào khác chữ còn lại: A Z F N E
a. Z
b. F
c. N
d. E

Câu11:
Từ nhà mình đến trường, một bạn phải đi bộ 1/5 quãng đường, rồi đi xe buýt 2/3 quãng đường, rồi đi xe ôm 8 km còn lại. Hỏi con đường dài bao nhiêu km?
a. 50
b. 60
c. 65
d. 70
Đibộ+Buýt=(1/5)x+(2/3)x=(13/15)x=>Xeôm=(2/15)x=8km=>x=8*15/2=60km
Câu12:
Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên bình thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân viên bình thường bằng bao nhiêu?
a. 1200
b. 2400
c. 1000
d. 2000
4cấpcao+2bìnhthường=5cấpcao=6000$=>1cấpcao=6000/5=1200$
Câu13:
Bà A đem hàng ra chợ bán. Ngày đầu tiên bán được 1/3 số SP. Ngày thứ hai bán được 2/5 số SP.
Còn lại 6 sản phẩm. Hỏi lúc đầu có mấy sản phẩm?
a. 90
b. 80
c. 60
d. 40

Câu14:
Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kính tối đa của một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.
a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm
d. 6cm
Câu15:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 x 102
Sốsau=Sốtrước+17=>x=68+17=85.
Câu16:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x
Sốsau=Sốtrước+2^n=>x=29+2^5=29+32=61.
Câu17:
Trong trường dạy nghề có 12 người học nghề trang điểm, 18 người học nghề nấu ăn, 14 người học nghề đan lát. Trong đó, 6 người vừa học trang điểm vừa học nấu ăn, 8 người vừa học nấu ăn vừa học đan lát, 4 người vừa học đan lát vừa học trang điểm. Hỏi có bao nhiêu người chỉ học một môn?
DùngbiểuđồVenn.
Sốngườichỉhọctrangđiểm=12-6-4=2người
Sốngườichỉhọcnấuăn=18-6-8=4người
Sốngườichỉhọcđanlát=14-8-4=2người
Tổngsngườichỉhọcmộtmôn=2+4+2=8người

Câu18:
Minh và Hoa có tổng số kẹo là 18. Minh chia số kẹo của mình làm hai phần bằng nhau rồi cho Hoa một phần. Khi đó số kẹo của Hoa gấp năm lần số kẹo của Minh. Hỏi số kẹo lúc đầu của mỗi người?
(Ptr1)M+H=18.
(Ptr2)(M/2)+H=5.(M/2)<=>M/2+18-M=5M/2<=>3M=18<=>M=6=>H=12
Câu19:
Lan có một số sách như sau: 25% số sách là tiểu thuyết và 1/9 số sách là thơ. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cuốn sách biết số sách của Lam nằm trong khoảng 50 đến 100
a. 70
b. 72
c. 82
c. 92
Câu19:
Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85 người đeo ca vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao nhiêu người mặc đủ áo vest, đeo ca vát đội mũ, và đi giầy?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
Sốngườinhiềunhấtthiếumộtđồmặclà:(100-70)+(100-85)+(100-75)+(100-80)=90 người
Sốngườiítnhấtđủđồmặc:100-90=10người

Câu20:
Khi trộn nguyên liệu xây một công trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp là cát, 3/5 hỗn hợp là nước, và 12 kg sỏi. Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp là bao kg (coi hỗn hợp trộn đều như nhau)?
Khốilượngcátnướctronghỗnhợp=(1/3)x+(3/5)x=(14/15)x
Khốilượngsỏi=(1/15)x=12kg=>x=12*15=180kg.
Câu21:
Nếu lượng xuất khẩu của một nước > lượng nhập khẩu thì
a. GDP nước đó tăng.
b. GDP nước đó giảm.
c. Chưa kết luận được gì.
d. …
Câu22:
5 lực lượng cạnh tranh theo mô hình của Michael Porter?
Câu23:
… is used to restrict the quantity of … , … both export and import.
a. Tax.
b. Quota.
c. …
d. …
Câu24:
Trong sinh nhật, một người bạn tặng bạn một món quà mà bạn không thích. Bạn sẽ:
a. Cười vui vẻ và vẫn nhận món quà.
b. Thất vọng.

c. Cười vui và chân thành nói với bạn là lần sau cậu gọi điện cho tớ trước khi mua nhé.
d. …
Câu25:
Đơn hàng của khách hàng tạm thời tăng mà doanh nghiệp của bạn không đáp ứng được số lượng hàng cung cấp. Bạn sẽ:
a. Từ chối nhận thêm đơn hàng.
b. Mua thêm máy móc để sản xuất.
c. Thuê một nơi khác làm (gia công).
d. …
Câu26:
Trong lúc mọi người bận rộn làm bài tập nhóm cho kịp, có 2 bạn vẫn vô tư ”chát chít”. Là trưởng nhóm bạn sẽ nói:
a. Mình muốn hát bài ”Ước gì”. Hai bạn sẽ nhận biết và làm kịp để còn về sớm.
b. Tại sao mọi người làm việc cật lực mà hai cậu lại chơi thế này?
c. Trung, cậu ra bảo 2 người đó làm cùng cậu đi.
d. ..
Câu27: Có một người già nghèo khổ bán hàng ở một nơi công cộng. Bạn mủi lòng cho tiền họ.
Phản ứng của họ như thế nào là đúng nhất.
a. Họ nhận tiền vì nghĩ họ là người già, nghèo khổ, đáng được người khác giúp đỡ một ít.
b. Họ không nhận tiền vì họ còn lao động bằng sức của mình.
Câu28:
Nếu có một đồng nghiệp xích mích với bạn. Bạn là người đầu tiên làm lành với người đó, nhưng họ vẫn còn căng thẳng với bạn. Bạn sẽ:

a. Kệ người đó, bạn đã làm hết sức rồi.
b. Tìm một đồng nghiệp khác nhờ họ nói giúp để hoà giải.
c. Mời đồng nghiệp đó đi ăn trưa để thử làm lành một lần nữa.
Câu29:
Có 100 doanh nhân tham dự cuộc họp, 85 người đem điện thoại di động, 80 người mang máy nhắn tin, 75 người nói ít nhất 2 thứ tiếng và 70 người mặc áo veston. Hỏi có ít nhất bao nhiêu người có tất cả các đặc điểm trên?
a. 10
b. 17
c. 18
d. 20
e. 15
Câu30:
Tìm chữ cái khác loại trong các chữ sau:
a. J
b. M
c. A
d. I
e. K
Câu31:
Một con mèo vồ một con chuột trong 5 phút. Hỏi 5 con mèo vồ 5 con chuột trong mấy phút?
a. 1
b. 2
c. 3

d. 5
Câu32:
Hai người đánh 2 trang sách trong 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang sách trong 10 phút?
a. 20 người
b. 8 người
c. 10 người
d. 14 người
Câu33:
Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …
a. 525
b. 676
c. 425
d. 575
Câu34:
Nếu 2 cọc bạn trồng 1 cây thì giữa 10 cọc bạn trồng bao nhiêu cây? Biết rằng các cọc đứng thành một hàng thẳng tắp
a. 9
b. 10
c. 5
d. 2
Câu35:

Số nào tiếp theo của dãy: 5; 65; 765; ..
a. 6565
b. 8765
c. 9865
d. 7565


Sưu tầm
 
 1. View previous comments
 2. lehoangtn
  lehoangtn
  Câu 13 thấy không giải được???
  1. ngày 1 bán được 60/3 con 40
  2 60. 2/5=24 con 16 => Tức là đề sai. phải là còn 16SP thì OK
  25 Tháng 11 2013
 3. Trinh Phan
  Trinh Phan
  Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m rồi lại rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có thể nhảy ra khỏi giếng?
  Anh, chị nào giúp em giải bài này với. Em biết đáp án là 9 ngày, nhưng không bie
  21 Tháng 8 2015
 4. Beemon
  Beemon
  Up
  19 Tháng 6 2017