Agribank [CỰC HOT] Agribank tuyển dụng 969 lao động trên TOÀN HỆ THỐNG năm 2016 [01.11-05.11.2016]

  • Bắt đầu Bắt đầu Agribank
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đề kế toán Khu vực 3 (hóng được)
1. (30đ)Séc là gì? Đối tượng sử dụng séc? quyền hạn và nghĩa vụ người ký phát? Xử lý séc hư hỏng như thế nào?
2. (20đ)Nêu nội dung hệ thống tài khoản kế toán tín dụng, tính chất từng loại tài khoản
3. (20đ)Chứng từ điện tử là gì? đối tượng, phạm vi, sử dụng chứng từ điện tử
4. (10đ)Nêu cảm nghĩ về Agribank hoặc 1 dịch vụ mà bạn đã từng sử dụng
5. (20đ)Hạch toán 4 nghiệp vụ (dự phòng giảm giá chứng khoán và trích dự phòng, trả tiền vay, trái phiếu,...)
Hóng được đề tín dụng ko b ơi?
 
Bài tập kế toán
Ngày 30/9/16 khách hàng A nộp vô tài khoản để thanh toán nợ vay 90 triệu. Biết số dư ngày 29/9/16 là 145.000
Ngày 30/9/16 khách hàng đến hạn thanh toán nợ vay 60 triệu. Lãi phải thu là 12.5 triệu trong đó có 8 triệu là lãi chưa thu
Khách hàng có khoản nợ quá hạn đã được bán nợ cho Vamc mệnh giá 16 triệu, xử lý rủi ro 4 triệu, lãi chưa thu 3 triệu
Ngân hàng có các khoản đầu tư sau 150tỷ cổ phiếu VGS (150 tr cp) 250tỷ APS (250 tr cp). giá cổ phiếu tại ngày 30/9/16 lần lựot là 8900 và 9700. tính dự phòng và hạch toán
 
Đề tín dụng!
Câu 1: Trình bày các đối tượng được đăng kí và đối tượng ko đc đăng kí giao dịch đảm bảo? Thực hiện những việc gì? (20d)
Câu 2: Lãi suất ngân hàng thương mại là gì? Lãi suất danh nghĩa? Lãi suất thực? Phân loại các loại lãi suất. (20d)
Câu 3: tại sao lại phân tích và kiểm tra rủi ro trong hđ cho vay mặc dù đã thẩm định kĩ? Nêu những kĩ thuật phân tích rủi ro và nhược điểm. (20d)
Câu 4: tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài thực hiện phương án rủi ro trong trường hợp nào? (10d)
Câu 5,6: bài tập về dòng tiền: câu btap 10đ về btap Sản lượng liên qua đến các tỷ số tc, và btap 20đ tính npv để lựa chọn phương án đầu tư
 
Đề Khu vực 3 (tổng hợp từ nhiều nguồn):

A. ĐỀ TÍN DỤNG

Tự luận toàn bộ, 4 câu lý thuyết + 2 câu bài tập.

Câu 1 (20đ): Trình bày các đối tượng được đăng kí và đối tượng không được đăng kí giao dịch đảm bảo? Thực hiện những việc gì?
Câu 2 (20đ): Lãi suất ngân hàng thương mại là gì? Lãi suất danh nghĩa? Lãi suất thực? Phân loại các loại lãi suất.
Câu 3 (20đ): Tại sao lại phân tích và kiểm tra rủi ro trong hoạt động cho vay mặc dù đã thẩm định kỹ? Nêu những kĩ thuật phân tích rủi ro và nhược điểm.
Câu 4 (10đ): Tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài thực hiện phương án rủi ro trong trường hợp nào?
Câu 5 (10đ): Bài tập sản lượng bài tập liên quan đến các tỷ số tài chính
Câu 6 (20đ): Bài tập tính NPV để lựa chọn phương án đầu tư.

B. ĐỀ KẾ TOÁN

Tự luận toàn bộ, 4 câu lý thuyết + 1 câu bài tập

Câu 1 (30đ): Séc là gì? Đối tượng sử dụng séc? Quyền và nghĩa vụ của người ký phát? Séc hỏng xử lí thế nào?
Câu 2 (20đ): Trình bày hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng? Tính chất của từng loại tài khoản?
Câu 3 (20đ): Chứng từ điện tử là gì? Điều kiện, phạm vi, đối tượng sử dụng kế toán điện tử?
Câu 4 (10đ): Bạn đã sử dụng sản phẩm của Agribank chưa? Nêu rõ loại sản phẩm và ý kiến của anh chị. Nếu chưa sử dụng, nêu cảm nhận về Agribank.
Câu 5 (20đ): Hạch toán 4 nghiệp vụ (dự phòng giảm giá chứng khoán và trích dự phòng, trả tiền vay, trái phiếu,...)
Ngày 30/9/16 khách hàng A nộp vào tài khoản để thanh toán nợ vay 90 triệu. Biết số dư ngày 29/9/16 là 145.000.
Ngày 30/9/16 khách hàng đến hạn thanh toán nợ vay 60 triệu. Lãi phải thu là 12.5 triệu trong đó có 8 triệu là lãi chưa thu.
Khách hàng có khoản nợ quá hạn đã được bán nợ cho VAMC mệnh giá 16 triệu, xử lý rủi ro 4 triệu, lãi chưa thu 3 triệu.
Ngân hàng có các khoản đầu tư sau 150tỷ cổ phiếu VGS (150tr CP) 250tỷ APS (250tr CP). Giá cổ phiếu tại ngày 30/9/16 lần lựot là 8900 và 9700. Tính dự phòng và hạch toán.
 
Ra đề hay quá, còn muón gì nữa, nếu đồng đội tệ quá thì chỉ cần qua điểm liệt là hiên ngang vào. Riêng câu 5 cứu cánh cho các bạn đã làm NH: chỉ cần trình bày các SP dich vụ của bất cứ NHTM nào bạn biết sửa thành của Agribank là chuẩn. Nếu bạn nào có trong tay cuôn sản phẩm DV của Agribank thì ok. Còn 3 câu LT kia có trong tài liệu cả. Đi thi KT mà ko biết chê s độ chứng tù KT, có 1 chương chứng từ điện tử
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,157
Thành viên mới nhất
ministrymerch
Back
Bên trên