Cho mình hỏi thi môn Tín Dụng Agribank thì cần ôn tập Môn nào?

hathan37

Thành viên
Thi tín dụng thì em ôn:

- Các VBPL cần thiết cho 1 cán bộ tín dụng: quy chế cho vay, TSĐB,...
- Kiến thức về tín dụng, NHTM, TCDN: cả lý thuyết và bài tập: tập trung vào quy trình tín dụng, phân tích tài chính khách hàng, TSĐB, dòng tiền, chỉ số tài chính, các loại BCTC, các khoản mục trong BCTC
- Một số kiến thức thực tế liên quan đến công việc của 1 cán bộ tín dụng

Em có thể tham khảo đề thi các năm trước để định hình đề thi, bám vào các mảng kiến thức Agribank hay ra và mở rộng ôn tập nhất có thể. Nên chọn giáo trình các trường ĐH lớn, tác giả uy tín để đọc. Đề Agribank nhiều lý thuyết hơn bài tập, chủ yếu là tự luận nên cần ôn kỹ.
 

Featured resources

Featured resources

Top