Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán NH [PHẦN 2] (có đáp án)

  • Bắt đầu Bắt đầu konhoten90
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

konhoten90

Thành viên tích cực
21. Chậm nhất bao nhiêu ngày trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD phải chọn cho mình một tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán:
a. 30 ngày
b. 45 ngày
c. 60 ngày
d. 90 ngày

22. Thuế KD ngoại tệ của NH nộp theo phương pháp nào?
a. Trực tiếp
b. Gi án tiếp
c. Khấu trừ
d. Không phải nộp

23. Hoạt động tín dụng là hoạt động
a. Chịu thuế VAT theo phương pháp khấu trừ
b. Không thuộc đối tượng chịu thuế VAT
c. Thuộc đối tượng chịu thue6` VAT theo phương pháp gián tiếp
d. Tất cả các đáp án trên đều sai

24. Hình thức huy động vốn thường xuyên của NHTM là:
a. Nhận tiền gửi
b. Phát hành giấy tờ có giá
c. Vay trên thị trường
d. Tất cả các phương án trên

25. Khi KH gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn vào NH, kế toán sẽ hạch toán tài khoản tiết kiệm theo số tiền nào?
a. Số tiền thực nộp của KH
b. Số tiền gốc
c. Số tiền gốc và lãi
d. Số lãi

26. Theo bạn, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và tài khoản thanh toán khác nhau ở:
a. TG có kỳ hạn đc hưởng lãi, TK thanh toán không đc hưởng lãi
b. TG có kỳ hạn đc cầm cố, TK thanh toán không đc cầm cố
c. TG có kỳ hạn đc thanh toán định kỳ mỗi tháng 2 lần, TK thanh toán có thể thanh toán thường xuyên
d. Không có phương án nào đúng

27. Điểm khác biệt giữa tiền gửi thanh toán và tiền gửi không kỳ hạn là:
a. TG KKH có thể rút bất cứ lúc nào trong khi TGTT chỉ đc rút vào cuối tháng
b. TG KKH được tính lãi bất cứ lúc nào trong khi TGTT chỉ đc tính lãi vào cuối tháng
c. TG KKH chỉ là TG khác của TGTT
d. Không có đáp án nào đúng

28. Đối tượng của kế toán NH là:
a. Vốn và sự vận động của vốn
b. Các hoạt động ngoại bảng
c. Thu nhập, chi phí và lãi
d. Cả a,b,và c

29. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của các NHTM thường là:
a. Mô hình tập trung
b. Mô hình phân tán
c. Mô hình hỗn hợp (vừa tập trung vừa phân tán)
d. Mô hình giao dịch

30. Thời gian trích lập dự phòng rủi ro đv họat động tín dụng là
a. hàng tháng
b. hàng quý
c. hàng bán niên
d. hàng năm

31. Nội dung của kiểm soát chứng từ là gì?
a. việc ghi chép trên chứng từ
b. nội dung nghiệp vụ trên chứng từ
c. chữ ký trên chứng từ
d. tất cả các ý trên

32. Chữ ký trên chứng từ kế toán:
a. Con dấu
b. Không bút đỏ, bút hì, không dùng dấu chữ ký
c. Ký bút mực các loại
d. Tất cả các ý trên đều đúng

33. Thu từ dịch vụ nào của NH thì chịu VAT:
a. Dịch vụ thanh toán
b.Dịch vụ bảo lãnh
c. Dịch vụ cho vay
d. Dịch vụ mở L/C
e. Cả dịch vụ thanh toán và dịch vụ bảo lãnh

34. KH A đến NH để bán USD, KH B đến NH để mua USD với mục đích để trả tiền mua xe máy trong nước. Theo bạn NH sẽ cung cấp dịch vụ đc với KH nào?
a. KH A
b. KH B
c. Không phục vụ cả A và B
d. Không có phương án nào ở trên

35. KH đem 1 tờ tiền 500.000 VND đã bị sun ở góc đến NH để đổi. GDV sẽ:
a. Không chấp nhận đổi
b. Nhận đổi và thu phí
c. Nhận đổi và không thu phí
d. Giữ lại tờ tiền đó

36. Một KH có nhu cầu muốn xem số dư tài khoản nên gọi điện thoại đến nhờ nhân viên NH. Nhân viên ngân hàng:
a. Tra cứu máy tính và thông báo ngay cho khách hàng
b. Xin thêm thông tin họ tên CMND và cung cấp thông tin
c. Không thể cung cấp đc
d. Hướng dẫn cho KH đến NH để đăng ký và xem trực tiếp trên website

37. Chi phí trực tiếp ban đầu phát sinh liên quan đến tài sản thuê tài chính đc hạch toán vào:
a. Nguyên giá TS thuê tài chínhb
b. Chi phí tài chính
c. Chi phí quản lý
d. Chi phí hoạt động KD

PS: Mời các bạn vào giải đề, mình sẽ up đáp án sau :D
 
bạn up đáp án lên đi
tớ làm thế này ko biết đúng ko nữa?
21b
22c
23b
24a
25b
26d
27d
28a
29c
30b
31d
32b
33d
34a
35b
36d
37a
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,245
Thành viên mới nhất
HomeTalk
Back
Bên trên