Cách xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân gia quyền?

hungvietq

Thành viên
Chào các bạn! Mong các bạn giúp mình giải bài tập này với, mình ra trường lâu nên giờ thấy vướng mắc quá!@};-
Tổng nguồn vốn của NH là 6000 tỷ VNĐ, trong đó
- Tiền giửi không kì hạn: 1500 tỷ , tỷ lệ chi phí trả lải và chi phí khác cho loại tiền giửi này :10%.
- tiền giửi có kì hạn:500 tỷ, tỷ lệ chi phí trả lải và chi phí khác cho loại tiền giửi này :11%.
- Tiền giửi tiết kiệm: 2200 tỷ, tỷ lệ chi phí trả lải và chi phí khác cho loại tiền giửi này :12%
- Vốn đi vay: 1000 tỷ, với tỷ lệ chi phí là 12%.
- Vốn tự có: 800 tỷ ,với tỷ lệ chi phí là 22%.

Yêu cầu: Xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân gia quyền cho toàn bộ nguồn vốn của ngân hàng. Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho tiền giửi không kỳ hạn la 9%, tiền giửi có kỳ hạn la 6%, vốn đi vay là 2%.
 
câu trả lời của t:
DTBB : Dự trữ bắt buộc
WACC = Wi* Ki
Wi : Tỉ trọng của nguồn vốn sử dụng
Ki : chi phí sử dụng nguồn vốn đó
Chi phí nguồn tiền gửi có kì hạn:= 11%/(1-6%)=11.7%
Chi phí nguồn tiền gửi ko kì hạn : = 10%/(1-9%) = 10.99%
CHi phí nguồn vốn vay=12%/(1-2%)= 12.24%
WACC = (500*11.7 +1500*10.99 +2200*12+1000*12.24+800*22)/6000=13.1%
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
cảm ơn bạn xizi nhé! bạn không tính chi phí tiêng gửi tiết kiệm à?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,209
Thành viên mới nhất
aogobaybaz
Back
Bên trên