Cả nhà giúp em giải bài tập xác định HMTD, em chuẩn bị thi Tín dụng NHNo rùi ạ

  • Bắt đầu Bắt đầu beyeuqbb
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

beyeuqbb

Thành viên mới
Ngày 15/12/08 cty M gửi tới NH E phương án tài chính ngày 31/12/08 của cty như sau:
(ĐVT: tr đồng)
A.TS
1. TS lưu động
- Tiền mặt 200
- Các khoản phải thu 21.000
- Hàng hóa tồn kho 78.000
- Hàng mất phẩm chất 2.000
- TS lưu động khác 1.000
2. TS CĐ 37.300
Tổng cộng 137.500
B. NV
1. Nợ phải trả
- Nợ ngắn hạn 45.000
- Vay ngắn hạn 45.000
- Phải trả ng bán 24.000
- phải trả khác 16.000
2. Nợ dài hạn 12.500
3. Vốn chủ sở hữu 40.000
Tổng cộng 137.500
Biết rằng:
- Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng.
- doanh thu dự kiến của năm 2008 là 240.000 tr
- GVHB bằng 75% so với doanh thu.
- Quy chế cho vay của NH yêu cầu phải có 10% vốn lưu động của DN tham gia trong TS lưu động.
Yêu cầu:
1. Kiểm tra tính hợp pháp của phương án tài chính mà cty đã gửi NH.
2. Xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho cty M trên cơ sở phương án tài chính hợp lý.

Nhờ các bác giải dùm em. Em xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Mình thấy đề bài của bạn có vấn đề về thời gian, ngày gửi phải là 15/12/07 đề đề nghị vay vốn cho PA tài chính năm 2008??? tiếp là cái nợ ngắn hạn phải là 85000?? (cho nó cân đối với cái tổng tài sản)
1. Kiểm tra tính hợp lý (hợp pháp thì hơi vô nghĩa)
căn cứ vào hệ số Vòng quay HTK, PT tại thời điểm 31/12/08 để so sánh với "Vòng quay hàng tồn kho tối thiểu của cty là 4 vòng: vòng quay các khoản phải thu là 15 vòng." tính toán ra có thể thấy vòng quay HTK tại 31/12/2008 có 2.31; vòng quay PT là 11.43 ---> thấp hơn mức đề ra nhưng đây chỉ là thời điểm---> ko rõ?
2. Th hợp lý, tính HMTD
HMTD= TSLD - 10%*TSLD - Nợ ngắn hạn phi ngân hàng(=PTNB+PT khác)
HMTD= 102200-10220-40000 = 51980
mình nghĩ thế, ko biết sai chỗ nào các bạn cho ý kiến

P/s; với mỗi kỹ thuật cho vay khác nhau lại có 1 cách tính Hạn mức tín dụng khác nhau, bạn xem 1 số TH trong các bài cùng chủ đề trên!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thời gian thì đúng rồi, vì phương án tc này xác định ở thời điểm tương lai mà
nhưng rõ ràng bên TS khác NV, đã nợ ngắn hạn rùi còn vay ngắn hạn????????
Đây là thuộc hình thức cho vay thấu chi( vì có bảng CĐKT), HMTD sẽ là min ( nhu cầu vay thực tế và cần thiết, khả năng vay theo nguồn vốn của NH, hạn mức cho vay tối đa)
trước tiên tính lại; Vòng quay HTK và KPT lần lượt là 2.36 và 11,42 nhỏ hơn so với mức tối thiểu, tính lại KPT= 16, HTK =45
1, nhu cầu vay= TSLD và ĐT- VLD ròng-Nợ NH phi ngân hàng= ( 0,2+ 1+16+45) -( 40+12,5- 37,3)-(24+16)= 7...
2, giả sử nguồn vốn ngân hnagf đủ đáp ưng NCV
3, HM max= (0,2+16+45+1)- 10%(0,2+16+45+1)- 24-16=15,98
vậy cho vay chỉ là 7000
=

---------- Post added 03-11-2011 at 02:49 PM ----------

thời gian thì đúng rồi, vì phương án tc này xác định ở thời điểm tương lai mà
nhưng rõ ràng bên TS khác NV, đã nợ ngắn hạn rùi còn vay ngắn hạn????????
Đây là thuộc hình thức cho vay thấu chi( vì có bảng CĐKT), HMTD sẽ là min ( nhu cầu vay thực tế và cần thiết, khả năng vay theo nguồn vốn của NH, hạn mức cho vay tối đa)
trước tiên tính lại; Vòng quay HTK và KPT lần lượt là 2.36 và 11,42 nhỏ hơn so với mức tối thiểu, tính lại KPT= 16, HTK =45
1, nhu cầu vay= TSLD và ĐT- VLD ròng-Nợ NH phi ngân hàng= ( 0,2+ 1+16+45) -( 40+12,5- 37,3)-(24+16)= 7...
2, giả sử nguồn vốn ngân hnagf đủ đáp ưng NCV
3, HM max= (0,2+16+45+1)- 10%(0,2+16+45+1)- 24-16=15,98
vậy cho vay chỉ là 7000
=
 
Theo mình nghĩ thì:
1/ Tính lại Vòng quay HTK và KPT:
V(HTK)= 2,31 và V(KPT)=11,43 nhỏ hơn so với mức tổi thiểu
=> Thực chất HTK và KPT của doanh nghiệp đã cao hơn so với thực tế ( khi cao hơn thì đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ được vay thấu chi nhiều hơn so với thực tế )do vậy phương án tài chính này không hợp lý.
Tính lại HTK và KPT:
HTK = 180000/4=45000
KPT= 240000/15=16000
2/
Tổng nhu cầu tài trợ tài sản lưu động: 200+16000+45000+2000+1000=64.200
Vốn khác= 24000+16000=40.000
Vốn lưu động ròng= Nợ DH+Vốn CSH-TSCĐ= 12.500+40.000-37.300=15.200
=> Nhu cầu vay vốn hợp lý=64.200-40.000-15.200=9000 (a)
Mức cho vay tối đa theo quy định NH = Nhu cầu tài trợ TSLĐ - Vốn khác - Vốn tự có min theo quy định NH
Vốn tự có min theo quy định NH = 10%*TSLĐ= 10%*64.200=6420
=> Mức cho vay tối đa theo quy định NH= 64.200-40.000-6420=17.780 (b)
Từ (a) và (b)=> HMTD: 9000
Các bạn check nhé! ^^
 
Theo mình nghĩ thì:
1/ Tính lại Vòng quay HTK và KPT:
V(HTK)= 2,31 và V(KPT)=11,43 nhỏ hơn so với mức tổi thiểu
=> Thực chất HTK và KPT của doanh nghiệp đã cao hơn so với thực tế ( khi cao hơn thì đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ được vay thấu chi nhiều hơn so với thực tế )do vậy phương án tài chính này không hợp lý.
Tính lại HTK và KPT:
HTK = 180000/4=45000
KPT= 240000/15=16000
2/
Tổng nhu cầu tài trợ tài sản lưu động: 200+16000+45000+2000+1000=64.200
Vốn khác= 24000+16000=40.000
Vốn lưu động ròng= Nợ DH+Vốn CSH-TSCĐ= 12.500+40.000-37.300=15.200
=> Nhu cầu vay vốn hợp lý=64.200-40.000-15.200=9000 (a)
Mức cho vay tối đa theo quy định NH = Nhu cầu tài trợ TSLĐ - Vốn khác - Vốn tự có min theo quy định NH
Vốn tự có min theo quy định NH = 10%*TSLĐ= 10%*64.200=6420
=> Mức cho vay tối đa theo quy định NH= 64.200-40.000-6420=17.780 (b)
Từ (a) và (b)=> HMTD: 9000
Các bạn check nhé! ^^

Mình cũng làm như bạn này, tự tin là chuẩn, mọi người cho ý kiến nhé
 
Theo mình nghĩ thì:
1/ Tính lại Vòng quay HTK và KPT:
V(HTK)= 2,31 và V(KPT)=11,43 nhỏ hơn so với mức tổi thiểu
=> Thực chất HTK và KPT của doanh nghiệp đã cao hơn so với thực tế ( khi cao hơn thì đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ được vay thấu chi nhiều hơn so với thực tế )do vậy phương án tài chính này không hợp lý.
Tính lại HTK và KPT:
HTK = 180000/4=45000
KPT= 240000/15=16000
2/
Tổng nhu cầu tài trợ tài sản lưu động: 200+16000+45000+2000+1000=64.200
Vốn khác= 24000+16000=40.000
Vốn lưu động ròng= Nợ DH+Vốn CSH-TSCĐ= 12.500+40.000-37.300=15.200
=> Nhu cầu vay vốn hợp lý=64.200-40.000-15.200=9000 (a)
Mức cho vay tối đa theo quy định NH = Nhu cầu tài trợ TSLĐ - Vốn khác - Vốn tự có min theo quy định NH
Vốn tự có min theo quy định NH = 10%*TSLĐ= 10%*64.200=6420
=> Mức cho vay tối đa theo quy định NH= 64.200-40.000-6420=17.780 (b)
Từ (a) và (b)=> HMTD: 9000
Các bạn check nhé! ^^


Đồng ý với cách giải của bạn nếu đề bài k cho số liệu ở p/án kd thì mình nghĩ sẽ giải theo cách của bạn linh và thuy13
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên