Bàn về thư tín dụng LC

More threads by minhduc93hvtc

linhtrans

Thành viên mới
hien tai la mjh dang chuan bi thi mon TTQT, dang can mot so bai tap mo L/C, anh chi, ba con co bac nao có thi cho mjh xin voi
 

Top