Bài tình huống trong Đề thi tuyển dụng CVQHKH của Vietcombank

doccothanhphong

Thành viên tích cực
[FONT=&amp]Lập bảng cân đối kế toán dự tính của c.ty Tiến Đạt năm 2008
Biết rằng: Doang thu dự tính cho năm kế hoạch (2008) là 40000 triệu tăng 35% so với năm trước.
1. Số dư tiền mặt tối thiểu là 2500 triệu đồng
2. Các giấy tờ có giá ngắn hạn không thay đổi so với thời điểm cuối năm trước là 1500 triệu đồng.
3. Khoản phải thu trung bình là 45 ngày bán hàng.
4. Hàng tồn kho cuối kỳ là 6000 triệu, trong đó 35% là NVL, 65% là thành phẩm.
5. TSCĐ ròng hiện tại là 16000 triệu đồng và đầu tư mới máy móc thiết bị trong năm kế hoạch là 1800 triệu đồng với tổng số tiền khấu hao trong năm là 600 triệu đồng.
6. Các khoản mua sắm chiếm 30% doanh thu hàng năm, và c.ty dự tính mất 60 ngày để trả các khoản phải trả.
7. Các khoản thuế phải trả chiếm ¼ khoản thiếu của năm kế hoạch. (Theo báo cáo thu nhập dự tính năm 2008, giá trị thuế thu nhập phải nộp là 306 triệu).
8. Các giấy nợ ngắn hạn vẫn là 1980 triệu đồng
9. Các khoản nợ khác vẫn không đổi là 980 triệu đồng
10. Nợ dài hạn và cổ phiếu thường vẫn ở mức 5400 triệu và 9000 triệu đồng tương ứng vì không có việc mua lại hay phát hành thêm cổ phiếu mới.
11. Lợi nhuận để lại lũy kế đến năm 2007 là 6600 triệu đồng. Biết rằng lợi nhuận để lại để tái đầu tư dự kiến của năm 2008 là 1800 triệu đồng.
Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán dự tính năm 2008 của c.ty Tiến Đạt bằng phương pháp phán đoán. Cho biết để đáp ứng mức tăng doanh thu lên 40000 triệu đồng thì c.ty cần nguồn tài trợ từ bên ngoài là bn?
[/FONT]
 
tính toán cái này mất tgian phết ấy, làm xong mà bảng ko cần thì toi
 
Gian nan thật, đọc đề đã thấy choáng váng thế này :( tự trách sao hồi trước học lớp tín dụng mình không chăm chỉ nghe cô giảng nhỉ HIx
Bác nào giải hộ cái đề này vs plz!!!
 
Ôi, quan hệ khách hàng lại đi làm kế toán thế này hả. Nhiều khi cảm thấy các Ngân hàng không biết đang muốn gì nữa. Ngân hàng luôn có thói quen khá trịch thượng trong nhiều vấn đề đặc biệt là tuyển dụng. Thói quen sử dụng quan hệ và tư tưởng cục bộ tràn lan. Nếu so với một số ngành khác thì thu nhập chỉ bình bình. Bây giờ kiếm tiền phải là Showbiz ấy. Người ta đi ăn tiệc cũng được vài ngàn đô cơ.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
đáp án của tớ là 3 163,5 triệu. cái này liên quan nhiều đến quản trị tài chính hơn.
tiền ; 2500
khoản đầu tư ngắn hạn là 1500
khoản phải thu: 5 000 ( bởi DT là 40 000 và vòng quay KPT là 8)
hàng tồn kho; 6 000
tai san dai han : 16000 ( NGUYEN GIÁ LÀ 16 600, khấu hao: 600)
tổng tài sản: 31 000
ngưồn vốn:
1, nợ phải trả
phai tra ngừoi ban: 2 000
thuế: 76,5
nợ ngăn hạn khác: 1 980
nợ khác 980
no dài hạn: 5 400
tổng nợ: 10 436,5
vốn csh
vốn đầu tư: 9 000
lợi nhuận để lại: 6 600+ 1 800= 8 400

như vậy nguồn vốn cần tài trợ: 31 000- 10 436,5-8400-9000=3163,5 triệu
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,089
Tổng số thành viên
352,165
Thành viên mới nhất
Nguyễn bông
Back
Bên trên