[Bài tiểu luận] Phân tích tài chính doanh nghiệp: Công ty dược phẩm OPC 2006-2010

  • Bắt đầu Bắt đầu hala
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
o đown bang idm dc hả bạn

---------- Post added 28-03-2012 at 07:31 PM ----------

TD lớn hơn 3mb?????????????????
 
Download bằng IDM bình thường mà bạn, chắc là bạn không đủ tín dụng thôi :).
 
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

Ben minh co can nha

480 tr quận 12 , DT 50m2 : 1tret , 2 lầu, PK , 2 PN , 3WC, BC ...đẹp

Ai can Liên hệ: 0938365583 NHO (goi truc tiep)

Or biet ai co nhu cau mua nha gia co nay gioi thieu giup minh nha

Cam on ban
 
sao ko down dc?
lừa nhau ah?

---------- Post added 13-05-2012 at 02:33 PM ----------

lgmsdogs
dhsd fhdfhdfh

---------- Post added 13-05-2012 at 02:34 PM ----------

Câu 1: Qua nghiên cứu thị trường, công ty Hồng Hà dự định đầu tư vào một dự án sản xuất sản phẩm mới với tổng số vốn là 3000 triệu trong đó 2500 triệu đầu tư vào TSCĐ và 500 triệu đầu tư vào vốn lưu động ròng. Dự án này được thực hiện trong 5 năm, vốn đầu tư được bỏ ra một lần vào ngay năm đầu tiên. Tuy nhiên do năng lực tài chính có hạn, công ty chỉ có thể tài trợ cho toàn bộ vốn lưu động ròng và 40% vốn đầu tư vào tài sản cố định, phần còn lại được tài trợ theo hình thức sau:
a- 30% vay từ ngân hàng A trong thời gian 3 năm, lãi suất 10% năm. Lãi trả hàng năm, gốc trả cuối năm thứ 3
b- 30% vay từ ngân hàng B trong thời gian 4 năm. Gốc và lãi trả hàng năm, trong đó vốn gốc trả mỗi năm bằng nhau. Lãi suất bằng số tháng sinh của bạn. Trong trường hợp lãi suất <3 thì đó là mức lãi suấ của 3 tháng, nếu lãi suất <4 thì đó là mức lãi suất của 4 tháng; nếu lãi suất< 6 thì đó là mức lãi suất của là 6 tháng.
c- 40% vay từ ngân hàng Z trong thời gian 5 năm. Tiền vay được hoàn trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi năm trong 5 năm. Lãi suất đi vay bằng tổng các chữ số của ngày sinh và tháng sinh.. Trong trường hợp mức lãi suất <6 thì đó là mức lãi suất của một quý.

Dự kiến trong năm đầu tiên, công ty có mức doanh thu thuần 6000 triệu, với chi phí biến đổi chiếm 50% và chi phí cố định không kể khấu hao chiếm 10% doanh thu thuần.
Trong những năm tiếp theo, doanh thu thuần của dự án tăng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước 20 %. Chi phí cố định không kể khấu hao giữ nguyên như năm thứ nhất, nhưng chi phí biến đổi bằng 50% doanh thu thuần của năm đó.

Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đều. Vốn lưu động ròng được thu hồi vào cuối năm thứ 5. Giá trị tài sản thanh lý khi kết thúc dự án là 120 triệu

Yêu cầu: - Lập lịch trình trả nợ cho các khoản nợ của công ty
- Dùng phương pháp NPV để đánh giá giúp công ty dự án đầu tư nói trên với lãi suất chiết khấu là 14%

---------- Post added 13-05-2012 at 02:36 PM ----------

Câu 2: Công ty ABC hiện đang có nhu cầu đầu tư cho một dự án sản xuất mới trong thời gian 5 năm với tổng số vốn là 5000 triệu vào TSCĐ (bỏ 1 lần vào đầu năm thứ nhất). Vốn đầu tư được hình thành từ các nguồn sau:
a. Vốn vay 2.000 triệu, thời gian vay là 5 năm, mỗi năm phải trả cả gốc và lãi 541,14 triệu

b. Phát hành cổ phiếu thường.
- Số lượng: 1000 cổ phiếu
- Giá bán: 2 triệu/cổ phiếu.
Dự tính chi phí phát hành chiếm 4% giá bán và các cổ đông đòi hỏi lợi tức cổ phần là 200.000 đồng trong khi tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm đều đặn và bằng 3%.

c. Phát hành cổ phiếu ưu đãi có số lượng 500 cổ phiếu, với giá bán 2 triệu/CP. Cổ tức phải trả 180.000đ/CP. Tỷ lệ chi phí phát hành chiếm 5% giá bán.

Trong dự án mới nói trên, công ty đầu tư vào 3 loại tài sản cố định X, Y, Z với giá trị lần lượt là 2000, 1800, 1200 triệu đồng. Do tài sản X thuộc loại nhanh bị mất giá nên công ty được phép áp dụng phương pháp khấu hao nhanh với tỷ lệ khấu hao hàng năm là 40%. Các tài sản còn lại áp dụng phương pháp khấu hao đều.

Hàng năm dự án đem lại một khoản doanh thu thuần là 9000 triệu đồng, với chi phí biến đổi bằng 55% và chi phí cố định không kể khấu hao là 10% doanh thu thuần. Biết thuế suất thuế thu nhập công ty là 28%, giá trị tài sản thanh lý ở cuối năm thứ 5 là 350 triệu đồng. Lãi suất chiết khấu được tính bằng chi phí vốn bình quân của dự án.

Ban giám đốc công ty cho biết dự án đầu tư chỉ được thực thi khi giá trị hiện tại ròng dương. Anh (Chị) hãy xác định NPV của dự án này để khẳng định tính khả thi của dự án.


Câu 3: Công ty cổ phần X dự định xây dựng một khu dịch vụ liên hoàn. Công ty phải lựa chọn giữa hai phương án sau :

Phương án 1 : Vốn đầu tư vào TSCĐ là 150 tỷ đồng, vào TSLĐ là 6 tỷ đồng. Dự án có thể cho phép đạt được doanh thu thuần trong ba năm đầu là 45 tỷ đồng/năm, trong các năm tiếp theo là 52 tỷ đồng/năm. Chi phí hoạt động thường xuyên (không kể khấu hao TSCĐ) trong ba năm đầu là 10 tỷ/năm, trong các năm tiếp theo là 15 tỷ/năm. Khi kết thúc dự án (cuối năm thứ 5), vốn lưu động được thu hồi toàn bộ và giá trị thanh lý TSCĐ là 7,5 tỷ đồng

Phương án 2 : Vốn đầu tư là 180 tỷ đồng được đầu tư toàn bộ vào TSCĐ. Dự án cho phép thực hiện doanh thu thuần trong trong vòng 5 năm là 55 tỷ đồng/năm. Chi phí hoạt động thường xuyên (không kể khấu hao TSCĐ) là 30 tỷ đồng/năm. Giá trị thanh lý TSCĐ khi kết thúc dự án là 6 tỷ đồng.

Yêu cầu:
Anh (Chị) hãy lựa chọn hộ công ty một trong hai phương án trên theo phương pháp giá trị hiện tại thuần , biết rằng :
- Trong dự án 1, vốn đầu tư được huy động toàn bộ từ vốn góp của cổ đông. TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
- Trong dự án 2 TSCĐ được khấu hao theo phương pháp giảm dần với tỷ lệ khấu hao là 40%/năm. Vốn đầu tư được hình thành từ 80% là vốn góp của cổ đông, 20% là vốn vay với lãi suất vay 12%/ năm, thời gian vay 5 năm. Vốn vay được hoàn trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi năm.
- Thuế suất thuế thu nhập là 28%
- Các cổ đông của công ty yêu cầu tỷ lệ sinh lời cần thiết của dự án này ít nhất là 14%
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,092
Tổng số thành viên
352,244
Thành viên mới nhất
ee88viptop1
Back
Bên trên